Obsługa i konserwacja wózka opryskowego Meto

Opryskiwacz Meto jest automatycznie poruszającym się wózkiem do prowadzenia oprysków, powszechnie wykorzystywanym w ogrodnictwie szklarniowym. Podstawową zaletą opryskiwacza Meto jest bezobsługowa praca, która zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Mimo to należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz sposobem obsługi wózka Meto.

Wózek Meto
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 
28 grudnia 2021 |
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Obsługa urządzenia

Wózek do oprysków Meto, w zależności od wariantu to urządzenie automatyczne lub półautomatyczne. Wariant półautomatyczny samodzielnie przemieszcza się po rurach uprawowych i wymaga jedynie przesunięcia pomiędzy rzędami. Wariant automatyczny wyposażony jest w stację dokującą, pozwalającą na przemieszczanie opryskiwacza pomiędzy rzędami i pracę bez udziału człowieka. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Przygotowanie do pracy

 • Przed rozpoczęciem korzystania z opryskiwacza Meto należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami i zasadami bezpieczeństwa.
 • Wózek poruszający się po rurach może być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat, otrzymały odpowiednie instrukcje i zapoznały się z instrukcją obsługi, w pełni ją rozumieją i są świadome zagrożeń.
 • Operator wózka Meto musi posiadać certyfikat na stosowanie środków ochrony roślin.
 • Przed użyciem należy sprawdzić opryskiwacz Meto pod kątem uszkodzeń. W poniższym artykule zawarliśmy informację na temat samodzielnego diagnozowania i naprawy niektórych usterek. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie, skontaktuj się z serwisem. 
 • Przed uruchomieniem wózka należy upewnić się, że nikt nie przebywa w pobliżu i sprawdzić, czy na ścieżce nie znajduje się inny wózek z szyną rurową, bądź inne przeszkody.
 • Wcześniej należy sprawdzić, czy wszystkie osłony i pokrywy ochronne są zamontowane i zamknięte.

Test wózka Meto

Przed rozpoczęciem pracy możesz przetestować wózek opryskowy Meto według instrukcji: 
1. Ustaw prędkość oprysku dla obu kierunków jazdy
2. Przymocuj hak do stabilnej powierzchni
3. Przetestuj wózek Meto, wykorzystując do tego czystą wodę. 
4. Podłącz wąż z zaworem ręcznym do źródła wody
5. Sprawdź wzór natrysku. Pamiętaj, że różne uprawy mogą wymagać różnych ustawień w tym zakresie.
6. Dostosuj ustawienie dysz do własnych preferencji
7. Wprowadź wózek Meto na rury i uruchom 
8. Jeśli korzystasz z wózka półautomatycznego, przesuń go do następnego rzędu i zamocuj ponownie hak.

Sprawdź, jak przetestować działanie opryskiwacza na filmiku.

W trakcie eksploatacji

 • Żadna osoba nie może znajdować się na wózku ani w jego pobliżu, kiedy urządzenie jest włączone.
 • Używaj wózka do oprysków tylko w celu, do którego jest przeznaczony.
 • Zachowaj odpowiednią odległość od stałych i/lub ruchomych części konstrukcji szklarni.
 • Podczas obsługi wózka Meto zawsze należy nosić niezbędne środki ochrony osobistej i obuwie ochronne co najmniej kategorii bezpieczeństwa S1.
 • Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia zaworu cieczy wynoszącego 40 barów.

Po eksploatacji

 • Po użyciu należy oczyścić przewody z cieczy tak, aby w zbiorniku wody nie namnażały się bakterie.

Konserwacja urządzenia

Należy okresowo sprawdzać różne elementy wózków do oprysków Meto. Częstotliwość, z jaką należy tego dokonywać, różni się w zależności od części i eksploatacji. 

Uwaga: przed rozpoczęciem kontroli należy zawsze wyłączyć wózek do oprysków Meto, używając wyłącznika awaryjnego. W modelu z wymiennym zespołem akumulatorów należy odłączyć wtyczkę od akumulatorów!
Aby zachować wózek Meto w dobrym stanie przez wiele lat, warto przeprowadzać samodzielnie drobne prace konserwacyjne. Z poniższych filmików dowiesz się jak przeprowadzić konserwację łańcucha oraz jak poprawnie obsługiwać akumulator wózka Meto.  

Konserwacja łańcucha

Obsługa akumulatora

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Obsługa i konserwacja wózka opryskowego Meto

Opryskiwacz Meto jest automatycznie poruszającym się wózkiem do prowadzenia oprysków, powszechnie wykorzystywanym w ogrodnictwie szklarniowym. Podstawową zaletą opryskiwacza Meto jest bezobsługowa praca, która zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Mimo to należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz sposobem obsługi wózka Meto.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 28 grudnia 2021 |
Udostępnij artykuł
Wózek Meto
W poniższym artykule:

Obsługa urządzenia

Wózek do oprysków Meto, w zależności od wariantu to urządzenie automatyczne lub półautomatyczne. Wariant półautomatyczny samodzielnie przemieszcza się po rurach uprawowych i wymaga jedynie przesunięcia pomiędzy rzędami. Wariant automatyczny wyposażony jest w stację dokującą, pozwalającą na przemieszczanie opryskiwacza pomiędzy rzędami i pracę bez udziału człowieka. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Przygotowanie do pracy

 • Przed rozpoczęciem korzystania z opryskiwacza Meto należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami i zasadami bezpieczeństwa.
 • Wózek poruszający się po rurach może być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat, otrzymały odpowiednie instrukcje i zapoznały się z instrukcją obsługi, w pełni ją rozumieją i są świadome zagrożeń.
 • Operator wózka Meto musi posiadać certyfikat na stosowanie środków ochrony roślin.
 • Przed użyciem należy sprawdzić opryskiwacz Meto pod kątem uszkodzeń. W poniższym artykule zawarliśmy informację na temat samodzielnego diagnozowania i naprawy niektórych usterek. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie, skontaktuj się z serwisem. 
 • Przed uruchomieniem wózka należy upewnić się, że nikt nie przebywa w pobliżu i sprawdzić, czy na ścieżce nie znajduje się inny wózek z szyną rurową, bądź inne przeszkody.
 • Wcześniej należy sprawdzić, czy wszystkie osłony i pokrywy ochronne są zamontowane i zamknięte.

Test wózka Meto

Przed rozpoczęciem pracy możesz przetestować wózek opryskowy Meto według instrukcji: 
1. Ustaw prędkość oprysku dla obu kierunków jazdy
2. Przymocuj hak do stabilnej powierzchni
3. Przetestuj wózek Meto, wykorzystując do tego czystą wodę. 
4. Podłącz wąż z zaworem ręcznym do źródła wody
5. Sprawdź wzór natrysku. Pamiętaj, że różne uprawy mogą wymagać różnych ustawień w tym zakresie.
6. Dostosuj ustawienie dysz do własnych preferencji
7. Wprowadź wózek Meto na rury i uruchom 
8. Jeśli korzystasz z wózka półautomatycznego, przesuń go do następnego rzędu i zamocuj ponownie hak.

Sprawdź, jak przetestować działanie opryskiwacza na filmiku.

W trakcie eksploatacji

 • Żadna osoba nie może znajdować się na wózku ani w jego pobliżu, kiedy urządzenie jest włączone.
 • Używaj wózka do oprysków tylko w celu, do którego jest przeznaczony.
 • Zachowaj odpowiednią odległość od stałych i/lub ruchomych części konstrukcji szklarni.
 • Podczas obsługi wózka Meto zawsze należy nosić niezbędne środki ochrony osobistej i obuwie ochronne co najmniej kategorii bezpieczeństwa S1.
 • Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia zaworu cieczy wynoszącego 40 barów.

Po eksploatacji

 • Po użyciu należy oczyścić przewody z cieczy tak, aby w zbiorniku wody nie namnażały się bakterie.

Konserwacja urządzenia

Należy okresowo sprawdzać różne elementy wózków do oprysków Meto. Częstotliwość, z jaką należy tego dokonywać, różni się w zależności od części i eksploatacji. Poniższy plan inspekcji przedstawia niezbędne kontrole i podaje przy tym częstotliwość ich wykonywania.

Uwaga: przed rozpoczęciem kontroli należy zawsze wyłączyć wózek do oprysków Meto, używając wyłącznika awaryjnego. W modelu z wymiennym zespołem akumulatorów należy odłączyć wtyczkę od akumulatorów!
Utrzymanie/kontrola

Czyszczenie natychmiast po użyciu

Stan naładowania baterii, zaraz po użyciu

Uszkodzenia elementów mechanicznych

Uszkodzenia/widoczność naklejek i piktogramów

Czyszczenie panelu sterowania

Sprawdzanie kabli, węży i zaworów

Kontrola zabrudzeń kół i łańcucha

Ogólne uszkodzenia mechaniczne

Ładowanie baterii 

Kontrola akumulatora — poziom cieczy 1 cm powyżej płyt


Smarowanie kół, łańcucha i łożysk

Kontrola napięcia łańcucha

Kontrola napięcia paska klinowego

Elementy ruchome (zawiasy)

Wymiana szczotek węglowych krótszych niż 1 cm

Kontrola pęknięć na spawach


NarzędzieStan baterii

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Wilgotna ściereczka

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Ładowarka akumulatora

Woda demineralizowana, rękawice i okulary

Smar

Klucze

Klucze

Smar 

Ocena wizualna

Ocena wizualna


Częstotliwość

Co dzień

Co dzień

Co dzień

Co dzień

Co dzień

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Co miesiąc

Co miesiąc


Co miesiąc

Co miesiąc

Co miesiąc

Co pół roku

Co rok

Co rok


Aby zachować wózek Meto w dobrym stanie przez wiele lat, warto przeprowadzać samodzielnie drobne prace konserwacyjne. Z poniższych filmików dowiesz się jak przeprowadzić konserwację łańcucha oraz jak poprawnie obsługiwać akumulator wózka Meto.  

Konserwacja łańcucha

Obsługa akumulatora

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman