Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Strona główna  Bank wiedzy  Urządzenia i maszyny  Jak używać Dosatronu?

Dozownik dosatron - jak używać?

Jak korzystać z Dosatronu?
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2021

Środki ochrony roślin i nawozy są dodawane do uprawy poprzez podlewanie. Ważne jest podawanie tych środków w odpowiedniej ilości i stężeniu. Za pomocą pompy dozującej Dosatron można podać odpowiednią ilość preparatu do systemu nawadniającego. Ale jak korzystać z Dosatronu?


Z poniższego artykułu dowiesz się:
  1. Jak działa Dosatron?
  2. Jak skonfigurować Dosatron?
  3. Jak konserwować Dosatron?
  4. Najczęstsze przyczyny awarii Dosatronów

Jak działa Dosatron?

Dosatron jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozuje żądaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej. Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez Dosatron, niezależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

Jeśli planujesz kupić Dosatron, ważne jest, aby wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki:
  • przepływ płynu; woda do uzdatnienia (w m3/h lub l/h);
  • wymagana dawka podawanego stężenia (procent lub stosunek stężenia koncentratu l/min lub l/h);
  • możliwość maksymalnego wykorzystania płynu i urządzenia.

Zastosowania pompy dozującej Dosatron

W ogrodnictwie szklarniowym istnieje kilka możliwych zastosowań dla pompy dozującej. Po pierwsze, za jego pomocą możliwe jest dodawanie do systemu nawadnianiającego nawozów, fungicydów i insektycydów. Innym zastosowaniem jest dozowanie środków czyszczących i dezynfekujących.

Jak skonfigurować Dosatron?

Przy pierwszym uruchomieniu pompy dozującej ważne jest, aby wykonać kilka kroków związanych na przykład z regulacją dozowania. W ten sposób pompa dozująca będzie działać w optymalny sposób. W tym artykule nasz specjalista wyjaśni, w jaki sposób dokonać ustawień pompy Dosatron.

Odpowietrzanie pompy Dosatron

Przy podłączaniu dozownika należy odpowietrzyć pompę przed jej uruchomieniem. Odpowietrzenia dokonuje się w następujący sposób:
1. Należy częściowo otworzyć dopływ wody;
2. Następnie nacisnąć przycisk odpowietrzania znajdujący się na górze pompy;
3. Zwolnić przycisk, gdy wzdłuż przycisku odpowietrzającego płynie stały strumień wody;
4. Całkowicie otworzyć dopływ wody, pompa jest samozasysająca;
5. Pozostawić działającą pompę do momentu zassania wstrzykiwanego roztworu do rury dozującej;
6. Pompa pracuje, gdy słychać odgłosy kliknięcia.

Regulacja dozowania

Kiedy użytkownik chce ustawić dozowanie pompy, ważne jest, aby pompa nie znajdowała się pod ciśnieniem. Ważne jest również, aby nie używać narzędzi. Regulacji dozowania dokonuje się w następujący sposób:

1. W celu spuszczenia ciśnienia z pompy dozującej Dosatron ważne jest, żeby zamknąć zawór po stronie wlotowej;
2. Następnie odkręcić nakrętkę stożkową / pierścień blokujący;
3. Następnie obrócić nakrętkę dozującą w lewo lub w prawo tak, aby nacięcie regulacyjne w uchu pierścienia nastawczego odpowiadało żądanemu dozowaniu;
4. Na koniec z powrotem dokręcić pierścień blokujący.

Zasada dozowania to 1/100. Oznacza to, że przy ustawieniu 1%, na 100 części wody dodaje się 1 część koncentratu.

Jak konserwować Dosatron?

Regularna konserwacja ma ogromne znaczenie dla pracy pompy Dosatron. Przedłuża ona żywotność pompy dozującej. Zaschnięty brud i skrystalizowany koncentrat mogą bowiem mieć negatywny wpływ na działanie pompy dozującej. W tym artykule nasz specjalista wyjaśnia zasady konserwacji pompy dozującej Dosatron.


Wymiana i montaż elementów

W celu zapewnienia optymalnej pracy pompy dozującej należy wymieniać elementy (takie jak zawór zwrotny, uszczelki elementu dozującego oraz, o ile to konieczne, wąż ssący) co najmniej raz w roku. Podczas tych prac należy zawsze nosić odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne. Ważne jest, aby nie używać żadnych narzędzi tak, by nie uszkodzić pompy.

Części zamienne do dozowników Dosatron
Oprócz samych dozowników Dosatron, Royal Brinkman oferuje również wszystkie części zamienne do nich. Wszystkie potrzebne części do dozowników Dosatron znajdziesz na Hortispares:

» Przejdź do Hortispares


Wymiana uszczelek w elemencie dozującym

Przy wymianie uszczelek należy zawsze zwracać uwagę na brak ciśnienia w pompie Dosatron. Wymiany uszczelek można dokonać w następujący sposób:
  • Wcisnąć palec oraz kciuk w uszczelkę i przesunąć ją w jedną stronę, lub;
  • Zwiększać odkształcenie pierścienia jeszcze bardziej, aż będzie wystawać i będzie można go wyciągnąć z jego miejsca.

Następnie oczyścić pierścień lub w razie potrzeby wymienić go i ręcznie założyć go z powrotem. Upewnić się, że pierścień uszczelniający nie jest skręcony, w przeciwnym razie nie będzie on prawidłowo uszczelniać.

Wymiana uszczelki zaworu zwrotnego

Uszczelki zaworu zwrotnego należy wymieniać co najmniej raz w roku. Wymiany uszczelek dokonuje się w następujący sposób:

1. Wyłączyć dopływ wody i spuścić ciśnienie do zera;
2. Zdjąć wąż ssący i ściągnąć zawór zwrotny;
3. Pociągnąć element dozujący w dół;
4. Wymienić uszczelki, zawór zwrotny i złączkę węża.

Następnie założyć elementy ręcznie w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie elementów

Przy stosowaniu środków w postaci rozpuszczalnych proszków zaleca się okresowe demontowanie i czyszczenie całego dozownika. Dokładnie spłukać elementy wodą i złożyć je ponownie. Jeśli ciężko zamontować rurę ssącą, to w razie potrzeby nasmarować uszczelkę smarem silikonowym.

Pozostała konserwacja pompy Dosatron

W przypadku wystąpienia innych problemów należy skonsultować się ze sprzedawcą lub dowiedzieć się, jak usunąć usterkę pompy dozującej.

Jakie są najczęstsze przyczyny awarii Dosatronów?

Może zdarzyć się, że wystąpią problemy w funkcjonowaniu Dosatronu. W takim przypadku ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania i rozwiązać problem. W tym artykule, nasz specjalista wymieni najczęstsze usterki pompy dozującej oraz powiązane z nimi rozwiązania.

Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Silnik
DOSATRON nie uruchamia się lub nie zatrzymuje
Silnik nie pracuje
Zresetować ręcznie
Pompa nie jest odpowietrzona
Odpowietrzyć pompę przyciskiem odpowietrzania
Przekroczona maksymalny przepływ
1. Zmniejszyć przepływ i ponownie uruchomić pompę
2. Odkręcić nakrętkę. Zdjąć tłok i sprawdzić, czy pierścienie tłokowe znajdują się na swoim miejscu
Silnik jest uszkodzony
Wysłać pompę do centrum serwisowego lub dealera.
 Dozowanie
Woda płynie z powrotem do zbiornika z koncentratem
Zanieczyszczone, zużyte lub brakujące elementy zaworu zwrotnego.
Czyszczenie lub wymiana zaworu zwrotnego
Dla modelu IE: membrana modułu wtrysku lub zawory parasolowe są uszkodzone, bądź zwapniałe.
Wymienić membranę oraz gniazdo zaworu
Dla modelu IE: zawór wargowy lub zawory parasolowe są uszkodzone, bądź zwapniałe
Usunąć kamień z zaworu wargowego oraz gniazda zaworu lub je wymienić
Koncentrat nie zasysa się
Silnik zatrzymał się
Zobacz: Usterka silnika
Dziurawy przewód ssący
Wymienić przewód ssący
Dla modelu IE: zewnętrzny przewód wtryskowy zatkany lub zwapniały
Usunąć kamień z zewnętrznego przewodu wtryskowego lub go wymienić
Zatkany przewód ssący lub filtr ssący
Wymienić przewód ssący
Brak uszczelki tłoka, nieprawidłowy montaż lub zużycie
Płukanie lub wymiana wersji WL3000
Zużyta rura ssąca
Wymiana
Zbyt mała dawka
Następuje zasysanie powietrza
1. Sprawdzić, czy nakrętki nie zostały zassane z elementu dozującego i czy są dokręcone
2. Sprawdzić przewód ssący i oczyścić lub wymienić go
Zanieczyszczona lub zużyta uszczelka zaworu zwrotnego
Zmniejszyć przepływ
Przekroczenie maksymalnego przepływu (kawitacja)
Zmniejszyć przepływ
Zużyta uszczelka ssąca
Wymienić
Zużyta rura ssąca
Wymienić
Dla modeli IE: zewnętrzny moduł wtrysku oraz wtrysk trójnika zwapniały lub uszkodzony
Sprawdzić stan zaworów parasolowych, membrany oraz zaworu wargowego. W razie potrzeby odkamienić lub wymienić
Nieszczelności
Wyciek na przyłączu węża dozującego (metalowy pierścień)
Pierścień węża dozującego jest uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony
Wymienić
Przeciek między nakrętką dozującą a podkładką
Pierścień elementu dozującego jest uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony, bądź nie ma go wcale
Wymienić
Wyciek między nakrętką a obudową pompy
Uszczelka nakrętki jest uszkodzona lub nieprawidłowo ustawiona, bądź nie ma jej wcaleOdkręcić pokrywę, wyczyścić wkład uszczelniający i ostrożnie umieścić do z powrotem lub wymienić na nowy
Wyciek między modułem wtrysku a obudową pompy
Uszczelka modułu wtryskowego jest uszkodzona lub nieprawidłowo ustawiona, bądź nie ma jej wcaleUmieścić prawidłowo, oczyścić gniazdo uszczelki lub wymienić je
Zewnętrzny przeciek przy nakrętce z boku moduły wtryskowego
Nakrętka nie jest prawidłowo dokręcona lub membrana jest uszkodzona
Oczyścić membranę, w razie potrzeby wymienić ją i dokręcić nakrętkę
Wyciek z wtrysku trójnika
Uszczelki wewnętrzne są uszkodzone lub nieprawidłowo ustawione, bądź nie ma ich wcaleWymienić

Inne usterki Dosatronu


Jeśli Dosatron wykazuje inną usterkę, należy skonsultować się ze swoim sprzedawcą.


Pytania dotyczące stosowania pompy dozującej Dosatron
Masz pytania dotyczące stosowania pompy Dosatron lub potrzebujesz porady dostosowanej do Twoich potrzeb? Wypełnij i wyślij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Do not delete this link