Analiza fizykochemiczna gleby + zapasowe formy P i K

Kod towaruP02020658
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

 

Analiza chemiczna gleby

+ zapasowe formy P i K

 

Przeprowadzenie analizy chemicznej gleby jest niezbędnym etapem rozpoczynania uprawy na nowym stanowisku, ma również duże znacznie podczas optymalizacji produkcji w trakcie jej trwania. Stanowi bazę odpowiednio ułożonego planu nawozowego, pozwala na regulację pH gleby tak, by umożliwić roślinom maksymalną przyswajalność pierwiastków i zwiększyć efektywność nawożenia. Bazując na informacjach o zasobności gleby w składniki odżywcze można również oszacować poziom przyswajalności pierwiastków i w rezultacie zmniejszyć ilość stosowanych nawozów.


Zapasowe formy fosforu i potasu (P i K)


Zapasowe formy potasu i fosforu to trudno przyswajalne dla roślin, latami odkładające się w glebie zasoby pierwiastków. Wiedza o obecności zapasowych form fosforu i potasu w glebie pozwala na przeprowadzenie zabiegów zwieszających ich dostępność dla roślin, a co za tym idzie – ograniczenie lub nawet wyeliminowanie koniczności nawożenia fosforem.

 • Zapasowe formy fosforu: średnio i trudno rozpuszczalne fosforany, powstające w wyniku procesu uwsteczniania jonów fosforanowych. Mogą one zostać przyswojone przez rośliny po tym jak zostaną poddane działaniu szczepów bakterii rozpuszczających fosforany (tzw. PSB)
 • Zapasowe formy potasu: jedną z zapasowych form potasu są bakterie zdolne do rozpuszczania minerałów z grupy krzemianów i glinokrzemianów, zawierających potas (np. ortoklaz, biotyt, muskowit). Innym źródłem trudno dostępnego potasu mogą być złoża pierwiastka, zawartych w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów (np. illitu). W niewielkim stopniu może on zostać udostępniony dla roślin. 

 

Kiedy warto wykonać analize chemiczną gleby i zapasowych form P i K?

 • Podczas zakładania nowej uprawy, w celu poznania właściwości fizykochemicznych gleby oraz ułożenia planów nawozowych.
 • W celu podniesienia przyswajalności mikro i makrolelementów z gleby i zwiększenia ich dostępności dla roślin.

 

Jak pobrać próbki do badania?

 • Należy pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanej działki, poruszając się zygzakiem. Próbki pierwotne (pojedyncze) z badanej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. 1 próbka ogólna dla jednego stanowiska.
 • Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm
 • Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka. Proces powtórzyć kilkukrotnie w celu zebrania 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych). Uwaga! W przypadku upraw sadowniczych zaleca się pobranie dwóch próbek z dwóch poziomów: Pierwsza z warstwy gleby 0-20 cm, druga z warstwy gleby 20-40 cm.
 • Próbek nie należy pobierać:
  • na obrzeżach pola do 5 m,
  • w miejscach po stogach i kopcach,
  • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
  • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby),
  • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
  • po nawożeniu organicznym,
  • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów.
  • Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się imię i nazwisko, numer próby, nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie). końca tego samego tygodnia.

 

Kiedy wysłać próbki?

Próbki do badania najlepiej pobrać w niedzielę i wysłanie ich w poniedziałek. Należy zadbać o to, by przesyłka dotarła do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Wysłanie próbek wraz z początkiem tygodnia pozwala na uzyskanie wyników do końca tego samego tygodnia.

Analiza fizykochemiczna gleby + zapasowe formy P i K

Kod towaruP02020658
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

 

Analiza chemiczna gleby

+ zapasowe formy P i K

 

Przeprowadzenie analizy chemicznej gleby jest niezbędnym etapem rozpoczynania uprawy na nowym stanowisku, ma również duże znacznie podczas optymalizacji produkcji w trakcie jej trwania. Stanowi bazę odpowiednio ułożonego planu nawozowego, pozwala na regulację pH gleby tak, by umożliwić roślinom maksymalną przyswajalność pierwiastków i zwiększyć efektywność nawożenia. Bazując na informacjach o zasobności gleby w składniki odżywcze można również oszacować poziom przyswajalności pierwiastków i w rezultacie zmniejszyć ilość stosowanych nawozów.


Zapasowe formy fosforu i potasu (P i K)


Zapasowe formy potasu i fosforu to trudno przyswajalne dla roślin, latami odkładające się w glebie zasoby pierwiastków. Wiedza o obecności zapasowych form fosforu i potasu w glebie pozwala na przeprowadzenie zabiegów zwieszających ich dostępność dla roślin, a co za tym idzie – ograniczenie lub nawet wyeliminowanie koniczności nawożenia fosforem.

 • Zapasowe formy fosforu: średnio i trudno rozpuszczalne fosforany, powstające w wyniku procesu uwsteczniania jonów fosforanowych. Mogą one zostać przyswojone przez rośliny po tym jak zostaną poddane działaniu szczepów bakterii rozpuszczających fosforany (tzw. PSB)
 • Zapasowe formy potasu: jedną z zapasowych form potasu są bakterie zdolne do rozpuszczania minerałów z grupy krzemianów i glinokrzemianów, zawierających potas (np. ortoklaz, biotyt, muskowit). Innym źródłem trudno dostępnego potasu mogą być złoża pierwiastka, zawartych w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów (np. illitu). W niewielkim stopniu może on zostać udostępniony dla roślin. 

 

Kiedy warto wykonać analize chemiczną gleby i zapasowych form P i K?

 • Podczas zakładania nowej uprawy, w celu poznania właściwości fizykochemicznych gleby oraz ułożenia planów nawozowych.
 • W celu podniesienia przyswajalności mikro i makrolelementów z gleby i zwiększenia ich dostępności dla roślin.

 

Jak pobrać próbki do badania?

 • Należy pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanej działki, poruszając się zygzakiem. Próbki pierwotne (pojedyncze) z badanej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. 1 próbka ogólna dla jednego stanowiska.
 • Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm
 • Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka. Proces powtórzyć kilkukrotnie w celu zebrania 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych). Uwaga! W przypadku upraw sadowniczych zaleca się pobranie dwóch próbek z dwóch poziomów: Pierwsza z warstwy gleby 0-20 cm, druga z warstwy gleby 20-40 cm.
 • Próbek nie należy pobierać:
  • na obrzeżach pola do 5 m,
  • w miejscach po stogach i kopcach,
  • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
  • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby),
  • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
  • po nawożeniu organicznym,
  • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów.
  • Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się imię i nazwisko, numer próby, nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie). końca tego samego tygodnia.

 

Kiedy wysłać próbki?

Próbki do badania najlepiej pobrać w niedzielę i wysłanie ich w poniedziałek. Należy zadbać o to, by przesyłka dotarła do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Wysłanie próbek wraz z początkiem tygodnia pozwala na uzyskanie wyników do końca tego samego tygodnia.