Saletra wapniowa 25 kg [1200]

Kod towaruP02020730
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Nawóz granulowany, przeznaczony do do fertygacji i nawożenia dolistnego. Charakteryzuje się wysoką czystością i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Skład:
Azot całkowity (N): 15,5%
Azot azotanowy (N-NO3): 14,5%
Azot amonowy (N- NH4): 1,0%
Tlenek wapnia (CaO): 27%
Wapń (Ca): 19,3%

Właściwości
80% nawozu w postaci granulek 1-4 mm

Zalecenia dotyczące dawkowania
Podane dawki dotyczą nawożenia doglebowego i przez fertygację. Podane dawki są orientacyjne. Zaleca się dostosowanie ich do każdej uprawy, najlepiej w oparciu o wyniki analizy podłoża i/lub liści.
W przypadku fertygacji nie należy przekraczać stężenia 1,5-2 l nawozu w 1 m3 wody.
W przypadku nawożenia dolistnego nie nalezy przekraczać stężenia 800 g nawozu w 100 l wody.
Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania produktu niezgodnie z zaleceniami.
Pomidor: 40-50 kg/ha/tydzień, od maja do sierpnia
Papryka: 50-80 kg/ha/tydzień, od maja do sierpnia
Pozostałe warzywa: 7-10 kg/m2/tydzień, w zależności od potrzeb.
Drzewa owocowe: 25-30 kg/ha/tydzień, od maja do lipca.

Przechowywanie
Nawóz należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych, innych substancji chemicznych, źródeł ciepła i zapłonu, bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Temperatura przechowywania między 5-25°C. Po otwarciu worka i częściowym zużyciu nawózu, worek powinien być ponownie szczelnie zamknięty, a pozostały w nim nawóz zużyty w pierwszej kolejności. Należy je przechowywać z dala od żywności, napojów i paszy.

Środki ostrożności
Nawóz jest produktem szkodliwym dla zdrowia w przypadku połknięcia.
W razie takiego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, należy je przemyć dużą ilością czystej wody.
Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu jest regulowane rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Saletra wapniowa 25 kg [1200]

Kod towaruP02020730
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Nawóz granulowany, przeznaczony do do fertygacji i nawożenia dolistnego. Charakteryzuje się wysoką czystością i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Skład:
Azot całkowity (N): 15,5%
Azot azotanowy (N-NO3): 14,5%
Azot amonowy (N- NH4): 1,0%
Tlenek wapnia (CaO): 27%
Wapń (Ca): 19,3%

Właściwości
80% nawozu w postaci granulek 1-4 mm

Zalecenia dotyczące dawkowania
Podane dawki dotyczą nawożenia doglebowego i przez fertygację. Podane dawki są orientacyjne. Zaleca się dostosowanie ich do każdej uprawy, najlepiej w oparciu o wyniki analizy podłoża i/lub liści.
W przypadku fertygacji nie należy przekraczać stężenia 1,5-2 l nawozu w 1 m3 wody.
W przypadku nawożenia dolistnego nie nalezy przekraczać stężenia 800 g nawozu w 100 l wody.
Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania produktu niezgodnie z zaleceniami.
Pomidor: 40-50 kg/ha/tydzień, od maja do sierpnia
Papryka: 50-80 kg/ha/tydzień, od maja do sierpnia
Pozostałe warzywa: 7-10 kg/m2/tydzień, w zależności od potrzeb.
Drzewa owocowe: 25-30 kg/ha/tydzień, od maja do lipca.

Przechowywanie
Nawóz należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych, innych substancji chemicznych, źródeł ciepła i zapłonu, bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Temperatura przechowywania między 5-25°C. Po otwarciu worka i częściowym zużyciu nawózu, worek powinien być ponownie szczelnie zamknięty, a pozostały w nim nawóz zużyty w pierwszej kolejności. Należy je przechowywać z dala od żywności, napojów i paszy.

Środki ostrożności
Nawóz jest produktem szkodliwym dla zdrowia w przypadku połknięcia.
W razie takiego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, należy je przemyć dużą ilością czystej wody.
Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu jest regulowane rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.