Nawóz rozpuszczalny Mugasol 10-30-10 + mikro 25 kg

Kod towaruP02020740
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Nawozy Mugasol to wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne w wodzie, wolne od chlorków, charakteryzujące się całkowitą i natychmiastową rozpuszczalnością. Mugasole są idealne do fertygacji upraw wrażliwych na chlor lub zasolenie. Dostarczanie mikroelementów w formie chelatów EDTA zaspokaja potrzeby żywieniowe wszystkich upraw.

Zalety produktu:

 • Nie zawiera chlorków
 • Zawiera mikroelementy
  Całkowita i natychmiastowa rozpuszczalność
 • Idealny dla upraw wrażliwych na chlor
 • Zaspokaja zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy

Skład:
Fosforan monopotasowy (nr CAS  7778-77-0)
Fosforan monoamonowy (nr CAS 7722-76-1)
Siarczan amonu (nr CAS 7783-20-2)
Siarczan magnezu (nr CAS 7487-88-9).

Zawartość składników pokarmowych % (m/m):
Azot całkowity (N): 10,0% (m/m)
 Azot amonowy (N): 10,0% (m/m)
Całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5): 30.0 % (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5): 30,0% (m/m)
Pięciotlenek fosforu (P2O5)rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 30,0% (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu (K2O): 10,0% (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO): 2,0% (m/m)

Mikroskładniki pokarmowe rozpuszczalne w wodzie:
Bor (B): 0,02% (m/m)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,02 % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,04 % (m/m)
Mangan (Mn) w postaci siarczanu: 0,03 % (m/m)
Cynk (Zn) w postaci siarczanu: 0,03 % (m/m)

Granulometria
Proszek. 90% produktu (m/m) przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1,0 mm.

Zakres stosowania
Rośliny ozdobne, uprawy owoców jagodowych, warzywa polowe i pod osłonami, szkółki.

Sposób użycia i dawkowanie

 • Nawóz przeznaczony do użytku profesjonalnego.
 • Przeznaczony do użycia w różnych fazach wzrostu wegetatywnego.
 • Zalecany sposób użycia to fertygacja, dawka 1-3 g/l.
 • Dawki należy dostosować odpowiednio do gatunku i potrzeb roślin oraz rodzaju powierzchni, ilości wody używanej do nawadniania, terminu stosowania.
 • Używać tylko, kiedy zachodzi taka potrzeba. Nie przekraczać zalecanych dawek.
 • Wymienione wyżej dawki oraz metody aplikacji są rozumiane jako ogólne rekomendacje. Nie uwzględniają one warunków klimatycznych/pogodowych oraz innych zmiennych. W celu dostosowania zalecanych dawek do planu nawożeniowego i uniknięcia w ten sposób przenawożenia należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w zakresie temperatur 0-45°C.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
W przypadku rozlania/rozsypania, zebrać za pomocą trocin i/lub piasku.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (z późniejszymi zmianami i dostosowaniami).

Nawóz rozpuszczalny Mugasol 10-30-10 + mikro 25 kg

Kod towaruP02020740
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Nawozy Mugasol to wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne w wodzie, wolne od chlorków, charakteryzujące się całkowitą i natychmiastową rozpuszczalnością. Mugasole są idealne do fertygacji upraw wrażliwych na chlor lub zasolenie. Dostarczanie mikroelementów w formie chelatów EDTA zaspokaja potrzeby żywieniowe wszystkich upraw.

Zalety produktu:

 • Nie zawiera chlorków
 • Zawiera mikroelementy
  Całkowita i natychmiastowa rozpuszczalność
 • Idealny dla upraw wrażliwych na chlor
 • Zaspokaja zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy

Skład:
Fosforan monopotasowy (nr CAS  7778-77-0)
Fosforan monoamonowy (nr CAS 7722-76-1)
Siarczan amonu (nr CAS 7783-20-2)
Siarczan magnezu (nr CAS 7487-88-9).

Zawartość składników pokarmowych % (m/m):
Azot całkowity (N): 10,0% (m/m)
 Azot amonowy (N): 10,0% (m/m)
Całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5): 30.0 % (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5): 30,0% (m/m)
Pięciotlenek fosforu (P2O5)rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 30,0% (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu (K2O): 10,0% (m/m)
Rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO): 2,0% (m/m)

Mikroskładniki pokarmowe rozpuszczalne w wodzie:
Bor (B): 0,02% (m/m)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,02 % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,04 % (m/m)
Mangan (Mn) w postaci siarczanu: 0,03 % (m/m)
Cynk (Zn) w postaci siarczanu: 0,03 % (m/m)

Granulometria
Proszek. 90% produktu (m/m) przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1,0 mm.

Zakres stosowania
Rośliny ozdobne, uprawy owoców jagodowych, warzywa polowe i pod osłonami, szkółki.

Sposób użycia i dawkowanie

 • Nawóz przeznaczony do użytku profesjonalnego.
 • Przeznaczony do użycia w różnych fazach wzrostu wegetatywnego.
 • Zalecany sposób użycia to fertygacja, dawka 1-3 g/l.
 • Dawki należy dostosować odpowiednio do gatunku i potrzeb roślin oraz rodzaju powierzchni, ilości wody używanej do nawadniania, terminu stosowania.
 • Używać tylko, kiedy zachodzi taka potrzeba. Nie przekraczać zalecanych dawek.
 • Wymienione wyżej dawki oraz metody aplikacji są rozumiane jako ogólne rekomendacje. Nie uwzględniają one warunków klimatycznych/pogodowych oraz innych zmiennych. W celu dostosowania zalecanych dawek do planu nawożeniowego i uniknięcia w ten sposób przenawożenia należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w zakresie temperatur 0-45°C.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
W przypadku rozlania/rozsypania, zebrać za pomocą trocin i/lub piasku.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (z późniejszymi zmianami i dostosowaniami).