Milbeknock 10 EC 1l

Kod towaruP10000246
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
65/2012015.08.202615.08.2027

Opis

Milbeknock 10 EC jest akarycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej
milbemektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3 i M.A4) – 9,3  g/l

Zalety produktu
» działa kontaktowo i żołądkowo
» w roślinie działa translaminarnie (rozprzestrzenia się w przestrzeniach międzykomórkowych)
» hamuje składanie jaj
» bardzo dobra trwałość w roślinie
» brak odporności krzyżowej z innymi akarycydami

Zakres stosowania
» Jabłoń, grusza:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
- dawka 0,75 - 1,0 l/ha
- okres karencji: 14 dni
- jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym
» Truskawka:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, roztocz truskawkowiec
- dawka 1,25 l/ha
- okres karencji: nie dotyczy
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni
» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, jeżyna, borówka wysoka, malina, żurawina, agrest:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
- dawka 1,25 l/ha
- okres karencji: nie dotyczy
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni
» Chmiel:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
- dawka 1,5 l/ha
- okres karencji: 21 dni
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 21 dni


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Milbeknock 10 EC 1l

Kod towaruP10000246
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
65/2012015.08.202615.08.2027

Opis

Milbeknock 10 EC jest akarycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej
milbemektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3 i M.A4) – 9,3  g/l

Zalety produktu
» działa kontaktowo i żołądkowo
» w roślinie działa translaminarnie (rozprzestrzenia się w przestrzeniach międzykomórkowych)
» hamuje składanie jaj
» bardzo dobra trwałość w roślinie
» brak odporności krzyżowej z innymi akarycydami

Zakres stosowania
» Jabłoń, grusza:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
- dawka 0,75 - 1,0 l/ha
- okres karencji: 14 dni
- jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym
» Truskawka:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, roztocz truskawkowiec
- dawka 1,25 l/ha
- okres karencji: nie dotyczy
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni
» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, jeżyna, borówka wysoka, malina, żurawina, agrest:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
- dawka 1,25 l/ha
- okres karencji: nie dotyczy
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-10 dni
» Chmiel:
- Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
- dawka 1,5 l/ha
- okres karencji: 21 dni
- dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 21 dni


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.