Miedzian Extra 350 SC 1l

Kod towaruP10000167
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
135/2015030.06.202730.06.2028

Opis

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350g Cu/l (23,77%)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- Parch jabłoni, parch gruszy
» Grusza
- Zaraza ogniowa
» Wiśnia, czereśnia
- Rak bakteryjny drzew pestkowych
» Brzoskwinia
- Kędzierzawość liści brzoskwini
» Pomidor uprawiany w gruncie
- Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
» Pomidor uprawiany pod osłonami
- Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
» Ogórek uprawiany w gruncie
- Bakteryjna kanciasta plamistość
» Fasola szparagowa
- Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Winorośl
- Mączniak rzekomy winorośli
» Porzeczka czarna
- Antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści
» Zatrwian tatarski
- Mączniak rzekomy
» Orzech włoski, orzech laskowy
- Antraknoza, bakteryjna zgorzel


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Miedzian Extra 350 SC 1l

Kod towaruP10000167
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
135/2015030.06.202730.06.2028

Opis

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350g Cu/l (23,77%)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- Parch jabłoni, parch gruszy
» Grusza
- Zaraza ogniowa
» Wiśnia, czereśnia
- Rak bakteryjny drzew pestkowych
» Brzoskwinia
- Kędzierzawość liści brzoskwini
» Pomidor uprawiany w gruncie
- Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
» Pomidor uprawiany pod osłonami
- Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
» Ogórek uprawiany w gruncie
- Bakteryjna kanciasta plamistość
» Fasola szparagowa
- Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Winorośl
- Mączniak rzekomy winorośli
» Porzeczka czarna
- Antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści
» Zatrwian tatarski
- Mączniak rzekomy
» Orzech włoski, orzech laskowy
- Antraknoza, bakteryjna zgorzel


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.