Menno florades IBC 1000 ltr

Kod towaru181210496
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-127/2009028.02.203428.02.2035

Opis

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu wirusa ToBRFV. Fakt ten został udowodniony podczas badań przeprowadzonych w październiku 2019.

Substancja czynna zawarta w Menno Florades, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Charakterystyka preparatu
» Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
» Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
» Sposób działania: kontaktowy
» Sposób aplikacji: pianowanie, polewanie, zanurzanie, szczotkowanie

Zastosowanie Menno Florades
Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze.

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades:
Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).

Rodzaj patogena / dezynfekowanego obiektuStężenieCzas kontaktu
Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

1%

16 godzin

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia (MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

2%

16 godzin

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

4%

16 godzin

Bakterie i grzyby

1%
2%

16 godzin
4 godziny

Drobne narzędzia (noże, sekatory)

4%

3 minuty


» Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
» Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
» Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
» Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
» Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
» Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.

Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
» puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Ostrzeżenie
Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Menno florades IBC 1000 ltr

Kod towaru181210496
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-127/2009028.02.203428.02.2035

Opis

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu wirusa ToBRFV. Fakt ten został udowodniony podczas badań przeprowadzonych w październiku 2019.

Substancja czynna zawarta w Menno Florades, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Charakterystyka preparatu
» Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
» Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
» Sposób działania: kontaktowy
» Sposób aplikacji: pianowanie, polewanie, zanurzanie, szczotkowanie

Zastosowanie Menno Florades
Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze.

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades:
Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).

Rodzaj patogena / dezynfekowanego obiektuStężenieCzas kontaktu
Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

1%

16 godzin

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia (MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

2%

16 godzin

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

4%

16 godzin

Bakterie i grzyby

1%
2%

16 godzin
4 godziny

Drobne narzędzia (noże, sekatory)

4%

3 minuty


» Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
» Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
» Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
» Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
» Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
» Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.

Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
» puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Ostrzeżenie
Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.