Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 30 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Menno Hortisept clean PLUS 10 ltr

Do not delete this link

Menno Hortisept clean PLUS 10 ltr

Kod towaru: 181210341
pojemnik = 10 litr
paleta = 600 litr

Informacje o produkcie

Menno Hortisept Clean Plus jest detergentem zasadowym przeznaczonym do mycia powierzchni, do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Usuwa uporczywe zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (np. soki roślinne) - po namoczeniu ich roztworem preparatu wystarczy spłukanie powierzchni wodą. Preparat wytwarza pianę.

Zakres stosowania
Preparat może być stosowany przy użyciu pianownic do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni: pojemniki, tace, wózki, rynny, palety, ściany szklarni, podłogi itp. Zdolnośc piany do "pełzania" zapewnia dotarcie preparatu do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Utrzymywanie się piany na powierzchniach pionowych, dzięki czemu ich mycie za pomocą piany jest bardziej skuteczne oraz zapewnia lepszą kontrolę wizualną.
Preparat nie może być stosowany w myjkach z recyrkulacją wody.

Dawkowanie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia mytej powierzchni stosować roztwór 1-3%, stosować z ciepłą wodą. Powierzchnię myć przez 1-5 minut, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

Wskazówki
» zawsze przed zastosowaniem preparatu wykonaj test na małej powierzchni
» nie dopuszczaj do zaschnięcia preparatu na mytej powierzchni
» unikaj bezpośredniego kontaktu preparatu z roślinami

Środki ostrożności
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać oparów.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, skórę spłukać wodą. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.

Skład
Zawiera: 10-15% wodorotlenek sodu, 5-10% oktylosiarczan sodu, <5% tlenek kokodimetyloaminy, <5% p-kumenosulfonian sodu. Skład zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004 WE <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, <5% polikarboksylany.

» Przeczytaj więcej o zaletach dezynfekcji pianą 
 

Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link

Potrzebujesz porady?

Zadzwoń do jednego z naszych oddziałów:

Warszawa 22 721 58 04
Tychy 32 326 20 60
Poznań 61 872 61 51

Godziny pracy

Newsletter

Czy chcesz być informowany na bieżąco i otrzymywać comiesięczne informacje o nowościach oraz korzystać z naszych promocji?
Bądź z nami na social media
Facebook Twitter Linkedin YouTube
Masz pytanie? Zadzwoń:
Warszawa: 22 721 58 04
Tychy: 32 326 20 60
Poznań: 61 872 61 51