METAcontrol 1 kg

Kod towaruP02020663
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

METAcontrol to biopreparat (nawozowy produkt mikrobiologiczny), który stwarza niekorzystne środowisko do rozwoju i bytowania szkodników glebowych takich jak: pędraki, opuchlaki, drutowce. Przyczynia się do równowagi mikrobiologicznej w glebie i optymalizuje gospodarkę nawożeniową.

Zalety METAcontrol:
• Stwarza niekorzyste warunki dla szkodników glebowych
• Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
• Może być stosowany na wszystkich typach gleby
• Zwiększa życie mikrobiologiczne w glebie
• Promuje wzrost i rozwój roślin

METAcontrol zawiera w swoim składzie kompleks wyselekcjonowanych naturalnych mikroorganizmów glebowych pochodzenia bakteryjnego w postaci konsorcjum Bacillus subtilis, Paenibacillus azotofixans, promieniowców Streptomyces spp. i cztery rodzaje pożytecznych grzybów: Metarhizium spp., Beauveria spp., Lecanicilium spp., Isaria spp. zasiedlających i kolonizujących ryzosferę. Bioróżnorodna mieszanka mikroorganizmów znacznie wpływa na poprawę warunków glebowych i bezpieczeństwa dla wzrostu roślin. Preparat działa aktywnie i interwencyjnie na glebach zdegradowanych w tym zasiedlonych przez patogeny i szkodniki prowadząc do równowagi mikrobiologicznej przez co rośliny są mniej podatne na żerowanie i uszkodzenia przez szkodniki. Wolnożyjące bakterie azotowe wiążą azot atmosferyczny i cyklicznie są źródłem przyswajalnego azotu dla roślin. Dodatkowo naturalne substancje (metabolity, kwasy organiczne, witaminy, hormony) powstające podczas naturalnego cyklu rozwojowego mikroorganizmów efektywnie stymulują wzrost roślin.

Skład METAcontrol:
Peanibacillus azotofixans 1x105 CFU/g
Bacillus subtilis 1x109 CFU/g
Metarhizium spp. 1x108 CFU/g
Beauveria spp. 1x108 CFU/g
Lecanicilium spp.1x105 CFU/g
Isaria spp. 1x105 CFU/g

Produkt zawiera wyłącznie naturalnie wyselekcjonowane z gleby mikroorganizmy oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek; w formie proszku do sporządzania zawiesiny. Mikroorganizmy poprawiają aktywność biologiczną gleby oraz stymulują procesy odżywiania roślin. Wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny oraz zwiększenie odporności na stres abiotyczny, cech jakościowych roślin lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudnodostępnych w glebie. Preparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych.

SPOSÓB APLIKACJITERMIN APLIKACJIDAWKA
Oprysk z późniejszym wymieszaniem glebyPrzed założeniem plantacji2-5 kg/ha na 300-500 l wody
FertygacjaPrzez cały okres wegetacji  4-5 kg/ha
Oprysk bez późniejszego wymieszania  gleby: uprawy polowe, trawniki, tereny zieleniWiosna i jesień2-5 kg/ha na 1000 l wody
Mieszanie z podłożem: uprawy pojemnikowe, szkółkarskie, plantacje owocówPrzed sadzeniem roślin0,25-0,5 kg/1 m3 podłoża
Zamaczanie bryły korzeniowej w roztworze na około 0,5 min podczas przesadzania roślin do nowego podłoża lub zabezpieczanie bryły korzeniowej w pojemniku docelowymPrzez cały okres wegetacji250-500 g/100 l wody
Zaprawianie bulw i cebul roślin ozdobnych i uprawnychSadzenie250 g/100 kg bulw, cebul
200 ml roztworu/100 kg bulw, cebul


Instrukcje dotyczące stosowania
- Produkt może być stosowany we wszystkich uprawach, w formie oprysku na glebę, przez fertygację oraz do zaprawiania bryły korzeniowej
- Preparat stosuje się przed siewem lub wysadzaniem roślin, zarówno jesienią, jak i wiosną
- Temperatura gleby powinna wynosić minimum 8-10°C
- Spadki temperatury po wykonaniu zabiegu nie mają negatywnego wpływu na żywotność pożytecznych organizmów, mogą jedynie czasowo spowolnić ich rozwój; kiedy temperatura wzrośnie, organizmy wznawiają swoją aktywność
- Stosując środek w formie oprysku lub fertygacji, w celu zapewnienia lepszego wchłaniania przez podłoże, zaleca się dodanie do roztworu zwilżacz, np. Horti Hydrate Pro w dawce 250-1000 ml na 1000 litrów wody
- Po wykonaniu oprysku należy zapewnić wysoką wilgotność podłoża, co aktywuje grzyby i sprzyja ich namnażaniu się
- Przy oprysku na glebę zalecana ilość wody to 800-1000 l/ha
- W przypadku mieszania z podłożem, dawkę 0,25 kg/m3 stosować prewencyjnie lub przy niskiej presji szkodników, natomiast przy wyższej presji stosować dawkę 0,5 kg/m3
- Zastosowanie większej dawki niż rekomendowana nie będzie to miało negatywnego wpływu na uprawę
- Ze względu na wrażliwość mikroorganizmów na promieniowanie słoneczne aplikacja preparatu powinna odbywać się w okresach minimalnej aktywności słonecznej (wieczór, noc, rano lub w pochmurny dzień)
- Rekomenduje się zabieg w warunkach podwyższonej wilgotności np. po opadach deszczu
- Produkt wykazuje synergiczne działanie z preparatami humusowymi
- Preparat można łączyć lub stosować naprzemienie z pożytecznymi nicieniami
- Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wody niechlorowanej i nieozonowanej o temp. od 10- 15°C.

METAcontrol 1 kg

Kod towaruP02020663
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

METAcontrol to biopreparat (nawozowy produkt mikrobiologiczny), który stwarza niekorzystne środowisko do rozwoju i bytowania szkodników glebowych takich jak: pędraki, opuchlaki, drutowce. Przyczynia się do równowagi mikrobiologicznej w glebie i optymalizuje gospodarkę nawożeniową.

Zalety METAcontrol:
• Stwarza niekorzyste warunki dla szkodników glebowych
• Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
• Może być stosowany na wszystkich typach gleby
• Zwiększa życie mikrobiologiczne w glebie
• Promuje wzrost i rozwój roślin

METAcontrol zawiera w swoim składzie kompleks wyselekcjonowanych naturalnych mikroorganizmów glebowych pochodzenia bakteryjnego w postaci konsorcjum Bacillus subtilis, Paenibacillus azotofixans, promieniowców Streptomyces spp. i cztery rodzaje pożytecznych grzybów: Metarhizium spp., Beauveria spp., Lecanicilium spp., Isaria spp. zasiedlających i kolonizujących ryzosferę. Bioróżnorodna mieszanka mikroorganizmów znacznie wpływa na poprawę warunków glebowych i bezpieczeństwa dla wzrostu roślin. Preparat działa aktywnie i interwencyjnie na glebach zdegradowanych w tym zasiedlonych przez patogeny i szkodniki prowadząc do równowagi mikrobiologicznej przez co rośliny są mniej podatne na żerowanie i uszkodzenia przez szkodniki. Wolnożyjące bakterie azotowe wiążą azot atmosferyczny i cyklicznie są źródłem przyswajalnego azotu dla roślin. Dodatkowo naturalne substancje (metabolity, kwasy organiczne, witaminy, hormony) powstające podczas naturalnego cyklu rozwojowego mikroorganizmów efektywnie stymulują wzrost roślin.

Skład METAcontrol:
Peanibacillus azotofixans 1x105 CFU/g
Bacillus subtilis 1x109 CFU/g
Metarhizium spp. 1x108 CFU/g
Beauveria spp. 1x108 CFU/g
Lecanicilium spp.1x105 CFU/g
Isaria spp. 1x105 CFU/g

Produkt zawiera wyłącznie naturalnie wyselekcjonowane z gleby mikroorganizmy oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek; w formie proszku do sporządzania zawiesiny. Mikroorganizmy poprawiają aktywność biologiczną gleby oraz stymulują procesy odżywiania roślin. Wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny oraz zwiększenie odporności na stres abiotyczny, cech jakościowych roślin lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudnodostępnych w glebie. Preparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych.

SPOSÓB APLIKACJITERMIN APLIKACJIDAWKA
Oprysk z późniejszym wymieszaniem glebyPrzed założeniem plantacji2-5 kg/ha na 300-500 l wody
FertygacjaPrzez cały okres wegetacji  4-5 kg/ha
Oprysk bez późniejszego wymieszania  gleby: uprawy polowe, trawniki, tereny zieleniWiosna i jesień2-5 kg/ha na 1000 l wody
Mieszanie z podłożem: uprawy pojemnikowe, szkółkarskie, plantacje owocówPrzed sadzeniem roślin0,25-0,5 kg/1 m3 podłoża
Zamaczanie bryły korzeniowej w roztworze na około 0,5 min podczas przesadzania roślin do nowego podłoża lub zabezpieczanie bryły korzeniowej w pojemniku docelowymPrzez cały okres wegetacji250-500 g/100 l wody
Zaprawianie bulw i cebul roślin ozdobnych i uprawnychSadzenie250 g/100 kg bulw, cebul
200 ml roztworu/100 kg bulw, cebul


Instrukcje dotyczące stosowania
- Produkt może być stosowany we wszystkich uprawach, w formie oprysku na glebę, przez fertygację oraz do zaprawiania bryły korzeniowej
- Preparat stosuje się przed siewem lub wysadzaniem roślin, zarówno jesienią, jak i wiosną
- Temperatura gleby powinna wynosić minimum 8-10°C
- Spadki temperatury po wykonaniu zabiegu nie mają negatywnego wpływu na żywotność pożytecznych organizmów, mogą jedynie czasowo spowolnić ich rozwój; kiedy temperatura wzrośnie, organizmy wznawiają swoją aktywność
- Stosując środek w formie oprysku lub fertygacji, w celu zapewnienia lepszego wchłaniania przez podłoże, zaleca się dodanie do roztworu zwilżacz, np. Horti Hydrate Pro w dawce 250-1000 ml na 1000 litrów wody
- Po wykonaniu oprysku należy zapewnić wysoką wilgotność podłoża, co aktywuje grzyby i sprzyja ich namnażaniu się
- Przy oprysku na glebę zalecana ilość wody to 800-1000 l/ha
- W przypadku mieszania z podłożem, dawkę 0,25 kg/m3 stosować prewencyjnie lub przy niskiej presji szkodników, natomiast przy wyższej presji stosować dawkę 0,5 kg/m3
- Zastosowanie większej dawki niż rekomendowana nie będzie to miało negatywnego wpływu na uprawę
- Ze względu na wrażliwość mikroorganizmów na promieniowanie słoneczne aplikacja preparatu powinna odbywać się w okresach minimalnej aktywności słonecznej (wieczór, noc, rano lub w pochmurny dzień)
- Rekomenduje się zabieg w warunkach podwyższonej wilgotności np. po opadach deszczu
- Produkt wykazuje synergiczne działanie z preparatami humusowymi
- Preparat można łączyć lub stosować naprzemienie z pożytecznymi nicieniami
- Do przygotowania cieczy roboczej należy użyć wody niechlorowanej i nieozonowanej o temp. od 10- 15°C.