Refraktometr 0-32% ręczny

Kod towaru081308555
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Przyrząd do kontroli jakości owoców i warzyw, na podstawie określenia współczynnika załamania światła.
Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 10°C - 30°C.

Specyfikacja
- zakres: 0-33% Brix
- precyzja: 0,2%

Refraktometry są przyrządami, które określają stężenie roztworu wodnego (patrz skala Brixa) poprzez pomiar wskaźnika załamania światła (patrz zasada refrakcji). Za pomocą zaledwie kilku kropli nalanych na pryzmat można odczytać wartość stężenia rozpuszczonej substancji stałej bezpośrednio ze skali refraktometrycznej. Dzięki swojej wszechstronności i małym rozmiarom refraktometry mogą być stosowane w wielu dziedzinach i w szerokim zakresie substancji. Główną cechą refraktometrów jest wysoka czułość na zmiany temperatury. Dlatego też obudowa refraktometru posiada gumowy uchwyt, który chroni przed ciepłem dłoni użytkownika, tak aby nie wpływać na wyniki pomiarów i uniknąć niedokładnych odczytów. Gumowe osłony okularów przymocowane do okularu chronią przyrząd przed przenikaniem światła przez sam okular podczas pomiaru.

Instrukcja obsługi
1. Trzymać refraktometr w pozycji poziomej i skierować go w kierunku źródła światła. Patrzeć w okular i obracać skalę pokrętło regulacji ostrości do momentu, gdy obraz skali będzie wyraźny.

2. Skalibrować refraktometr, umieszczając kilka kropel wody destylowanej pomiędzy pokrywą a pryzmatem (d). Podczas gdy obserwując przez okular, obrócić śrubę regulacyjną skali (b) tak, aby linia graniczna oddzielająca światło
i ciemne obszary obrazu są wyrównane z linią zero na skali.

3. Podnieś pokrywę i wysusz wodę kalibracyjną z pryzmatu. Umieścić jedną lub dwie krople badanej próbki na pryzmat (d) i zamknąć pokrywę.

4. Z okładką i pryzmatem zwróconym w stronę źródła światła, zajrzeć do okularu i zanotować, gdzie pojawia się linia graniczna. W tym celu należy spojrzeć w okular i zanotować miejsce, w którym pojawia się granica. prawidłowy pomiar zawartości procentowej cukru jest odczytywany w punkcie, w którym linia graniczna przecina skalę.

5. Po zakończeniu ostrożnie wytrzeć próbkę z pryzmatu wilgotną bibułą.

Skala Brixa (%)
Stopień w skali Brixa mierzy procentową zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w próbce (roztwór wodny), tj. sumę wszystkich substancji stałych rozpuszczonych w wodzie (cukier, sól, białka, kwasy itp.); wynikiem pomiaru jest ich suma w próbce. Zasadniczo stopień w skali Brixa jest kalibrowany w stosunku do gramów cukru w puszce zawartego w 100 g roztworu. Z tego powodu, gdy mierzy się roztwór cukru, stopień Brixa dokładnie oblicza rzeczywiste stężenie. W przypadku substancji, która ma być badana, zawierającej również inne składniki niż cukier, odnośnikiem powinna być tabela przeliczeniowa, tak aby skorygować otrzymane wartości i upewnić się, że wynik odzwierciedla dokładne stężenie próbki.

Zasada załamania światła
Praktyczny przykład tego, jak zmienia się współczynnik załamania światła z jednej substancji na drugą, można uzyskać przez zanurzenie długopisu w dwóch pojemnikach zawierających różne roztwory. Gdy długopis zanurza się w pojemniku wypełnionym wodą, końcówka jest pochylona. Przez zanurzenie tego samego długopisu w pojemniku z wodą i rozpuszczonym cukrem końcówka pióra będzie jeszcze bardziej pochylona.  Jest to zjawisko załamania światła. Refraktometry są przyrządami pomiarowymi, w których to prawo fizyczne jest stosowane w praktyce. W rzeczywistości opierają się one na zasadzie, zgodnie z którą zwiększenie gęstości substancji (na przykład, gdy cukier jest rozpuszczany w wodzie) odpowiada proporcjonalnemu zwiększeniu wskaźnika załamania światła tej substancji. Refrakcja świetlna jest następnie rzutowana, dzięki zaawansowanemu systemowi soczewek, na skalę odczytową refraktometru, gdzie wynik pomiaru może być bezpośrednio odczytany. Dlatego w przypadku roztworu o niskim stężeniu, różnica pomiędzy współczynnikiem załamania światła substancji a współczynnikiem załamania światła pryzmatu jest znaczna i w konsekwencji kąt załamania światła będzie szeroki. Z drugiej strony, w przypadku gęstszego, silnie skoncentrowanego roztworu różnica między dwoma wskaźnikami jest mniejsza, a kąt załamania jest mniejszy.

Przykładowe wartości
Pomarańcze, gruszki: 6-13%
Pomidory: 3-6%
Jabłka: 12-18%
Truskawki, brzoskwinie: 6-12%
Sok pomidorowy: 5-9%
Mleko: 12-17%

Refraktometr 0-32% ręczny

Kod towaru081308555
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Przyrząd do kontroli jakości owoców i warzyw, na podstawie określenia współczynnika załamania światła.
Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 10°C - 30°C.

Specyfikacja
- zakres: 0-33% Brix
- precyzja: 0,2%

Refraktometry są przyrządami, które określają stężenie roztworu wodnego (patrz skala Brixa) poprzez pomiar wskaźnika załamania światła (patrz zasada refrakcji). Za pomocą zaledwie kilku kropli nalanych na pryzmat można odczytać wartość stężenia rozpuszczonej substancji stałej bezpośrednio ze skali refraktometrycznej. Dzięki swojej wszechstronności i małym rozmiarom refraktometry mogą być stosowane w wielu dziedzinach i w szerokim zakresie substancji. Główną cechą refraktometrów jest wysoka czułość na zmiany temperatury. Dlatego też obudowa refraktometru posiada gumowy uchwyt, który chroni przed ciepłem dłoni użytkownika, tak aby nie wpływać na wyniki pomiarów i uniknąć niedokładnych odczytów. Gumowe osłony okularów przymocowane do okularu chronią przyrząd przed przenikaniem światła przez sam okular podczas pomiaru.

Instrukcja obsługi
1. Trzymać refraktometr w pozycji poziomej i skierować go w kierunku źródła światła. Patrzeć w okular i obracać skalę pokrętło regulacji ostrości do momentu, gdy obraz skali będzie wyraźny.

2. Skalibrować refraktometr, umieszczając kilka kropel wody destylowanej pomiędzy pokrywą a pryzmatem (d). Podczas gdy obserwując przez okular, obrócić śrubę regulacyjną skali (b) tak, aby linia graniczna oddzielająca światło
i ciemne obszary obrazu są wyrównane z linią zero na skali.

3. Podnieś pokrywę i wysusz wodę kalibracyjną z pryzmatu. Umieścić jedną lub dwie krople badanej próbki na pryzmat (d) i zamknąć pokrywę.

4. Z okładką i pryzmatem zwróconym w stronę źródła światła, zajrzeć do okularu i zanotować, gdzie pojawia się linia graniczna. W tym celu należy spojrzeć w okular i zanotować miejsce, w którym pojawia się granica. prawidłowy pomiar zawartości procentowej cukru jest odczytywany w punkcie, w którym linia graniczna przecina skalę.

5. Po zakończeniu ostrożnie wytrzeć próbkę z pryzmatu wilgotną bibułą.

Skala Brixa (%)
Stopień w skali Brixa mierzy procentową zawartość rozpuszczalnych substancji stałych w próbce (roztwór wodny), tj. sumę wszystkich substancji stałych rozpuszczonych w wodzie (cukier, sól, białka, kwasy itp.); wynikiem pomiaru jest ich suma w próbce. Zasadniczo stopień w skali Brixa jest kalibrowany w stosunku do gramów cukru w puszce zawartego w 100 g roztworu. Z tego powodu, gdy mierzy się roztwór cukru, stopień Brixa dokładnie oblicza rzeczywiste stężenie. W przypadku substancji, która ma być badana, zawierającej również inne składniki niż cukier, odnośnikiem powinna być tabela przeliczeniowa, tak aby skorygować otrzymane wartości i upewnić się, że wynik odzwierciedla dokładne stężenie próbki.

Zasada załamania światła
Praktyczny przykład tego, jak zmienia się współczynnik załamania światła z jednej substancji na drugą, można uzyskać przez zanurzenie długopisu w dwóch pojemnikach zawierających różne roztwory. Gdy długopis zanurza się w pojemniku wypełnionym wodą, końcówka jest pochylona. Przez zanurzenie tego samego długopisu w pojemniku z wodą i rozpuszczonym cukrem końcówka pióra będzie jeszcze bardziej pochylona.  Jest to zjawisko załamania światła. Refraktometry są przyrządami pomiarowymi, w których to prawo fizyczne jest stosowane w praktyce. W rzeczywistości opierają się one na zasadzie, zgodnie z którą zwiększenie gęstości substancji (na przykład, gdy cukier jest rozpuszczany w wodzie) odpowiada proporcjonalnemu zwiększeniu wskaźnika załamania światła tej substancji. Refrakcja świetlna jest następnie rzutowana, dzięki zaawansowanemu systemowi soczewek, na skalę odczytową refraktometru, gdzie wynik pomiaru może być bezpośrednio odczytany. Dlatego w przypadku roztworu o niskim stężeniu, różnica pomiędzy współczynnikiem załamania światła substancji a współczynnikiem załamania światła pryzmatu jest znaczna i w konsekwencji kąt załamania światła będzie szeroki. Z drugiej strony, w przypadku gęstszego, silnie skoncentrowanego roztworu różnica między dwoma wskaźnikami jest mniejsza, a kąt załamania jest mniejszy.

Przykładowe wartości
Pomarańcze, gruszki: 6-13%
Pomidory: 3-6%
Jabłka: 12-18%
Truskawki, brzoskwinie: 6-12%
Sok pomidorowy: 5-9%
Mleko: 12-17%