Strona główna > Regulamin Serwisu Zamgławiaczy Pulsfog​​​​

Regulamin Serwisu Zamgławiaczy Pulsfog

§1. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw zamgławiaczy marki pulsFOG.
2. Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej. 
3. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Potwierdzeniu przyjęcia do serwisu, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

§2. Przyjęcie zlecenia

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w:


Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. o/Poznań
ul. Ostrowska 452
61-324 Poznań


2. Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy. 
3. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Klient jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu odpowiada Klient.
4. Koszty związane z dostarczeniem do Serwisu i z Serwisu ponosi Klient. 
5. Serwis nie pokrywa strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas wykonywania czynności serwisowych wynikające za stanu technicznego urządzenia. 
6. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Klienta zawartych w Potwierdzeniu przyjęcia do Serwisu. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
7. Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia do Serwisu, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
§3. Diagnozowanie i naprawa

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania. 
2. Urządzenie przekazywane do serwisu powinno być czyste, z opróżnionym zbiornikiem paliwa oraz zbiornikiem cieczy. Koszt mycia nieprzygotowanego do serwisu urządzenia to 300 zł netto.
3. Przyjmujący sprzęt do serwisu, o ile to możliwe, dokonuje wstępnej wyceny naprawy i potrzebnych części zamiennych, a Klient deklaruje wartość serwisu, po przekroczeniu której należy poinformować zainteresowanego o wyższych kosztach.
4. Po przeglądzie sprzętu i zdiagnozowaniu usterki Klient jest informowany mailowo o kosztach naprawy i części zamiennych tylko w przypadku przekroczenia zadeklarowanych przez Niego kosztów serwisu, i jest zobowiązany do pisemnej informacji czy akceptuje wycenę. W przypadku, gdy kwota ta nie przekracza zadeklarowanej, usługa jest wykonywana niezwłocznie.
5. Na życzenie Klienta wykonywany jest dokładny kosztorys naprawy serwisowej. Jego koszt to 200 zł netto za godzinę pracy Serwisanta.
6. Za naprawę naliczana jest opłata w wysokości 250 zł netto za godzinę pracy Serwisanta.

W przypadku serwisu ekspresowego (w ciągu 48 godzin) opłaty serwisowe wzrastają o 100%.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych u producenta. 
8. Maksymalny czas naprawy wynosi 21 dni roboczych od momentu złożenia Zlecenia. W indywidualnych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy, w szczególności, gdy istnieje konieczność zamówienia dodatkowych części serwisowych od Producenta. Klient będzie niezwłocznie informowany o zaistniałym opóźnieniu.
9. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie, Serwis obciąży Klienta kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu czynnościami.

§4. Odbiór sprzętu

1. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo.
2. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.
3. Podstawowym warunkiem wydania sprzętu Klientowi jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia do Serwisu oraz zapłata za wykonaną usługę i użyte części zamienne. Zapłaty można dokonać przelewem w formie przedpłaty lub gotówką przy odbiorze urządzenia. 
4. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu, po upływie 90 dni kalendarzowych od przekazanej Klientowi informacji o możliwości jego odbioru, zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania.

Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. 2023

Strona główna > Regulamin Serwisu Zamgławiaczy Pulsfog​​​​

Regulamin Serwisu Zamgławiaczy Pulsfog

§1. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw zamgławiaczy marki pulsFOG.
2. Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej. 
3. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Potwierdzeniu przyjęcia do serwisu, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

§2. Przyjęcie zlecenia

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w:


Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. o/Poznań
ul. Ostrowska 452
61-324 Poznań


2. Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy. 
3. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Klient jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu odpowiada Klient.
4. Koszty związane z dostarczeniem do Serwisu i z Serwisu ponosi Klient. 
5. Serwis nie pokrywa strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas wykonywania czynności serwisowych wynikające za stanu technicznego urządzenia. 
6. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Klienta zawartych w Potwierdzeniu przyjęcia do Serwisu. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
7. Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia do Serwisu, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
§3. Diagnozowanie i naprawa

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania. 
2. Urządzenie przekazywane do serwisu powinno być czyste, z opróżnionym zbiornikiem paliwa oraz zbiornikiem cieczy. Koszt mycia nieprzygotowanego do serwisu urządzenia to 300 zł netto.
3. Przyjmujący sprzęt do serwisu, o ile to możliwe, dokonuje wstępnej wyceny naprawy i potrzebnych części zamiennych, a Klient deklaruje wartość serwisu, po przekroczeniu której należy poinformować zainteresowanego o wyższych kosztach.
4. Po przeglądzie sprzętu i zdiagnozowaniu usterki Klient jest informowany mailowo o kosztach naprawy i części zamiennych tylko w przypadku przekroczenia zadeklarowanych przez Niego kosztów serwisu, i jest zobowiązany do pisemnej informacji czy akceptuje wycenę. W przypadku, gdy kwota ta nie przekracza zadeklarowanej, usługa jest wykonywana niezwłocznie.
5. Na życzenie Klienta wykonywany jest dokładny kosztorys naprawy serwisowej. Jego koszt to 200 zł netto za godzinę pracy Serwisanta.
6. Za naprawę naliczana jest opłata w wysokości 250 zł netto za godzinę pracy Serwisanta.

W przypadku serwisu ekspresowego (w ciągu 48 godzin) opłaty serwisowe wzrastają o 100%.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych u producenta. 
8. Maksymalny czas naprawy wynosi 21 dni roboczych od momentu złożenia Zlecenia. W indywidualnych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy, w szczególności, gdy istnieje konieczność zamówienia dodatkowych części serwisowych od Producenta. Klient będzie niezwłocznie informowany o zaistniałym opóźnieniu.
9. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie, Serwis obciąży Klienta kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu czynnościami.

§4. Odbiór sprzętu

1. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo.
2. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.
3. Podstawowym warunkiem wydania sprzętu Klientowi jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia do Serwisu oraz zapłata za wykonaną usługę i użyte części zamienne. Zapłaty można dokonać przelewem w formie przedpłaty lub gotówką przy odbiorze urządzenia. 
4. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu, po upływie 90 dni kalendarzowych od przekazanej Klientowi informacji o możliwości jego odbioru, zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania.

Royal Brinkman Polska Sp. z o.o. 2023