Wpływ chloru na dostępność mikroelementów dla roślin


Jony chlorków (Cl-) należą do jonów, które mają bardzo duży wpływ na zasolenie, a więc dostępność wody dla roślin. Jest to związane z gorszym pobieraniem tych anionów, w porównaniu do anionów azotanowych, fosforanowych.
 
Nie ma także możliwości pozbycia się jonów chloru, tak jak możemy to zrobić z kwaśnymi węglanami. Mało tego: niektóre rośliny wręcz nie tolerują obecności chlorków w pożywce.
Firmy produkujące nawozy mają możliwości wyprodukowania nawozów bezchlorkowych. W naszej ofercie mamy wiele nawozów wieloskładnikowych, które nie zawierają chlorków nawet w śladowej postaci. Często zaniedbywanym elementem w przypadku nawozów pojedynczych jest sprawdzanie ich składu, także jeśli chodzi o metale ciężkie, chlorki, oraz inne substancje balastowe. Tymczasem właśnie mikroelementy, chelaty przez sposób pozyskiwania i produkcji mogą być poważnym źródłem chlorków.
Nasze mikroelementy - chelaty Librel - są dokładnie sprawdzane i nie zawierają żadnych niepożądanych pierwiastków. Są standardem w Holandii, gdzie recyrkulacja pożywki jest nakazana prawem, a więc nawozy muszą być najwyższej jakości.

Stosując nawozy z grupy Librel, bez względu na formulację płynną lub stałą, producent może być pewien braku substancji balastowych i braku niepożądanych pierwiastków, co przekłada się na doskonałe przyswajanie dla roślin.
Jest to szczególnie ważne w warunkach trudnych, stresowych, w przypadku gdy mamy niewielką operację słoneczną.

Więcej informacji

Jeśli masz pytanie, wypełnij i wyślij poniższy formularz. W dni robocze postaramy się skontaktować z Tobą w ciągu 24 godzin!