Przegląd nawozów płynnych dla ogrodnictwa

Nawozy płynne w ogrodnictwie szklarniowymW ogrodnictwie szklarniowym coraz częściej stosuje się jedynie nawozy płynne. Ta grupa produktów daje wiele możliwości i jest znacznie łatwiejsza do stosowania. Należy przy tym pamiętać, że praca z płynnymi nawozami wymaga odpowiednich środków ostrożności, ponieważ mogą one zawierać substancja stwarzające zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Nawozy płynne można podzielić na 3 grupy:

Produkty neutralne
Produkty te są nieszkodliwe i nie powodują bezpośrednich obrażeń w kontakcie ze skórą lub oczami. Produkty te są zatem porównywalne z nawozami stałymi.


Produkty kwasowe
Wszystkie kwaśne produkty są zaklasyfikowane jako niebezpieczne i mogą powodować natychmiastowe poważne obrażenia ciała w kontakcie ze skórą lub oczami. Oznaczone są symbolem:
Piktogram CLP - produkt żrący

 • Kwas azotowy 38% do fertygacji jest produktem wysokiej czystości, przeznaczony do nawożenia upraw szklarniowych. Stosowany do redukcji kwaśnych węglanów oraz jako źródło azotu. Kwas ma dokładne stężenie 38%, zgodne z zaleceniami uprawowymi. Produkt stałej jakości. Zawartość w procentach wagowych: N-NO3 – 8,4 %. Produkt dostępny w dwóch rodzajach opakowań:
  Kwas azotowy 38% 850 ltr (1054 kg)
  Kwas azotowy 38% 25 ltr (31kg)
 • Kwas fosforowy 59% do fertygacji jest produktem wysokiej czystości, przeznaczonym do nawożenia upraw szklarniowych. Stosowany do redukcji kwaśnych węglanów oraz jako źródło fosforu. Zawartość w procentach wagowych: P2O5 – 42 %.
 • Kwas siarkowy 96% służy do zakwaszania wody stosowanej w ogrodnictwie oraz pożywek dla roślin.

UWAGA
Używając kwasów o wysokim stężeniu należy zachować wysoki stopień ostrożności z uwagi na wydzielanie się szkodliwych par. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

Produkty zasadowe
Produkty te mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne i mogą powodować natychmiastowe poważne obrażenia w kontakcie ze skórą lub oczami.

 • Metakrzemian potasu (Fertigro Sil)
  Metakrzemian potasu można stosować w uprawach ogórka, cukinii, melona, róży. Ma on korzystny wpływ na wysokość plonu i jego jakość. Krzem jest ważnym składnikiem błon komórkowych, wzmacnia je, przez co rośliny są bardziej odporne na atak chorób i szkodników. Zawiera 30,6% K2O oraz 19,4% SiO2.

  UWAGA 
  Metakrzemian potasu (Fertigro Sil) jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i może powodować natychmiastowe poważne obrażenia w kontakcie ze skórą lub oczami. Produkt jest oznaczony symbolem zagrożenia:
Piktogram CLP - produkt żrący


 • Fertifosk
  Płynny, złożony nawóz fosforowy. Łatwiej dostępny w środowisku korzeniowym, niż inne nawozy fosforowe. Posiada lepszą rozpuszczalność w wodzie i trudniej wytrąca się przy podwyższonym pH roztworu korzeniowego. Fertifosk działa wzmacniająco na rośliny, przez co uprawa jest bardziej odporna na fytoftorozy oraz inne choroby pojawiające się w warunkach wysokiej wilgotności. Zawiera 30% P2O5 oraz 20% K2O. Produkt dostępny w dwóch rodzajach opakowań:
  Fertifosk 200 ltr / 278 kg
  Fertifosk 15 ltr / 20,85 kg

Więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe!