Oszczędność kosztów ogrzewania – folia antykondensacyjna

folia acStosowanie folii antykondensacyjnej pozwala na zmniejszeniu kosztów ogrzewania w miesiącach zimowych. Royal Brinkman oferuje bardzo dobrą jakościowo folię antykondensacyjną AC Gold, która chroni przed skraplaniem się wilgoci i ograniczeniem dostępu światła będącym efektem kondensacji.
 
Kondensacja pary wodnej w szklarni może spowodować straty światła w wysokości nawet 15%. W Royal Brinkman wykonano wiele testów właściwości antykondensacyjnych różnych rodzajów folii. Jakość folii AC Gold jest związana z wysokim stopniem zapobiegania kondensacji. Efektem jej działania jest zminimalizowanie skraplania się wody na powierzchni folii. Wysokiej jakości folie AC Gold powinny zapobiegać kondensacji przez cały okres użytkowania. 

Folia antykondensacyjna ekstraprzezroczysta

AC Gold to przezroczysta folia antykondensacyjna, pozwalająca na wysoką transmisję światła. Więcej światła to wyższy plon. Dostępna jest również folia AC Vari-OP o mniejszej perforacji na początku i na końcu rolki, do stosowania przy ścianach zewnętrznych szklarni. Pozwala ona na uzyskanie równomiernych warunków w całej objętości szklarni – zarówno w części środkowej jak przy jej ścianach zewnętrznych (pułapka temperaturowa). 

Dodatek antykondensacyjny jest naniesiony na obu stronach folii, co pozwala uniknąć pomyłek przy instalacji folii. Dodatek EVA zapewnia z kolei wyższą wytrzymałość folii na rozciąganie oraz wyższą energooszczędność. Folie są dostępne z różną perforacją.

Folia antykondensacyjna AC Gold

 Przezroczysta folia antykondensacyjna, przepuszczająca więcej światła.
 Więcej światła to wyższy plon.
 Dodatek EVA zapewniający wyższą wytrzymałość na rozciąganie oraz wyższą energooszczędność.
 Łatwa instalacja -  dodatek antykondensacyjny po obydwu stronach folii (brak ryzyka pomyłki).
 Folia dostępna z różną perforacją: 10 x 10; 20 x 10; 20 x 15; 20 x 20; 40 x 20; 40 x 40 (najpopularniejsza: 20 x 20).
Masz pytanie?

Czy artykuł nie jest jasny, czy też chciałbyś uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z Martinem Meuldijk lub wypełnij poniższy formularz.