Jednostka ECA - czysta woda i instalacje nawadniające

Biofilm powstaje w każdej instalacji nawadniającej. Poza zatykaniem kapilar, stwarza środowisko korzystne dla rozwoju patogenów roślinnych. W trakcie nawadniania szkodliwe organizmy mogą być przenoszone na uprawę, stanowiąc duże zagrożenie dla zdrowotności roślin. Można temu zapobiec stosując Elektro-Chemicznie Aktywowany roztwór (ECA). System ECA to bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna metoda pozyskiwania czystej wody do nawadniania każdej uprawy. Polega ona na wykorzystaniu procesu elektrolizy  z użyciem miękkiej wody i rozcieńczonego chlorku potasu. Mieszanka wolnych rodników i utleniaczy reaguje ze wszystkimi obecnymi w instalacji mikroorganizmami  i eliminuje je. Stosowany chlorek potasu musi mieć bardzo dobrą jakość, nie może zawierać antyzbrylaczy, w prze-ciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia membrany elektrolizera.

Dawki wody ECA

Dozowanie wody ECA do zbiornika mieszającego lub innego miejsca w systemie wodnym jest kontrolowane przez sterownik PLC i na bieżąco dostosowywane do przepływu wody w instalacji. Potrzebne stężenie wody ECA jest uzależnione od stopnia zanieczyszczenia całego systemu wodnego (łącznie ze zbiornikami) i waha się  w granicach od 6 do 10 ppm wolnego chloru. Gdy rury i woda stają się czyste, dawka może spaść  nawet do 4 ppm lub mniej. Skuteczność może być kontrolowana przez pomiar skoncentrowania wolnego chloru w instalacji wodnej.

Woda ECA

Roztwór ECA zawiera wolny chlor w postaci chloranu (I) i kwasu chlorowego (I). Drugi z tych komponentów jest najaktywniejszy i stanowi główny składnik roztworu o pH ≤ 6. Woda ECA powoduje utlenianie wszystkich składników organicznych wchodzących w skład biofilmu i obecnych w wodzie. Obumarłe elementy rozpadają się i są łatwo wymywane z instalacji. Mikroorganizmy nie osadzają się na czystych ściankach systemu. Kontrolowane dozowanie wody ECA stosuje się do dezynfekcji kapilar i instalacji nawadniających w wielu uprawach. Metoda ta pozwala w dużym stopniu ograniczyć występowanie plazmidów powodujących niebezpieczną chorobę korzeni (Crazy Roots) w uprawach pomidora, ogórka i papryki.

Zalety czyszczenia systemu instalacji wodnej przy pomocy urządzenia ECA:
 Działa na substratach torfowych, podłożach kokosowych, wełnie mineralnej i glebie
 Usuwa biofilm z rur i systemów instalacji wodnych
 Zapobiega zapychaniu kroplowników
 Działa na glony, bakterie i grzyby po krótkim czasie kontaktu
 Skuteczny i ekonomiczny
 Czysta i bezpieczna woda dla wszystkich upraw ogrodniczych
 Dezynfekcja całej wody do nawadniania (nie tylko wody odprowadzanej)
 Wymagania: miękka woda, chlorek potasu i źródło prądu
 Wysokiej jakości roztwór aktywowany elektrochemicznie (ECA)
 Łatwość instalacji i utrzymania
 Niskie koszty utrzymania

Efekt – czysta, zdezynfekowana woda w instalacji i zdrowe rośliny przez cały rok!

Jan Willem Keijzer
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.