Integrowana ochrona roślin

Aktualne przepisy w Polsce i całej Unii Europejskiej wymagają od ogrodników stosowania integrowanej ochrony roślin, która wykorzystuje wszystkie dostępne metody ochrony uprawy, a w szczególności metody niechemiczne.
Zachęcamy do skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony biologicznej, chemicznej oraz higieny i dezynfekcji.

Owady pożyteczne
Tablice i taśmy sygnalizacyjne
TrzmieleOwady pożyteczneTablice i taśmy sygnalizacyjneDezyfekcja i higiena
Ochrona osobista
Środki ochrony roślin
Dezyfekcja i higienaOchrona osobistaŚrodki ochrony roślin