Uprawa róż

Profesjonalna uprawa róż obejmuje ich produkcję na kwiat cięty – najczęściej w warunkach szklarniowych, w uprawie bezglebowej oraz w uprawie szkółkarskiej – w donicach i pojemnikach. Uprawa róż, tak jak innych kwiatów ozdobnych, jest bardzo wymagająca ze względu na wysokie oczekiwania konsumentów względem wartości estetycznej kwiatów. Oprócz ilości i ogólnej kondycji kwiatów znaczący wpływ na opłacalność produkcji ma również ich wygląd. W Royal Brinkman znajdziesz wszystko, co potrzebne do produkcji dorodnych kwiatów o wysokiej wartości estetycznej, a co za tym idzie — również sprzedażowej. Od profesjonalnego doradztwa, przez sprawdzone produkty do prowadzenia, pielęgnacji i ochrony uprawy aż po zaawansowane rozwiązania techniczne.


Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Róża
W poniższym artykule:

Opłacalność uprawy róż

Jako jeden z najpopularniejszych kwiatów bukietowych oraz rabatowych, róża cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród konsumentów. Czy jednak niesłabnący popyt na róże cięte oraz doniczkowe przekłada się na opłacalność prowadzenia uprawy? I tak, i nie. Kluczowe znaczenie dla opłacalności uprawy mają walory estetyczne kwiatów, szczególnie w uprawie na kwiat cięty. Wysokiej jakości, bujne i rozwinięte kwiaty osiągają wyższą cenę, a co za tym idzie — przekładają się na wyższą zyskowność produkcji. Uprawa róży jest stosunkowo kosztochłonna — róża wymaga doświetlania, ogrzewania, a także precyzyjnego nawadniania i nawożenia. Produkcja róż wymaga również dużego nakładu pracy człowieka — od prowadzania prac pielęgnacyjnych aż po zbiory, które muszą być przeprowadzane ręcznie, z dużą starannością. Z uwagi na to, na opłacalność uprawy róży znacząco wpływa poziom mechanizacji gospodarstwa. Zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają na zwiększenie precyzji nawadniania, nawożenia, ograniczenie kosztów ogrzewania, a także pracy ludzkiej. 

Uprawa róż w szklarni i szkółce

Chryzantema ma wysokie wymagania w zakresie nawożenia i nawadniania, a także temperatury, ilości światła oraz podłoża. Ponadto krótki i intensywny okres zwiększonego popytu na chryzantemę wymaga sprawnego i produktywnego pakowania i przygotowania roślin do sprzedaży. W ofercie Royal Brinkman znajdziesz wszystkie produkty potrzebne do produkcji chryzantem ciętych i doniczkowych: podłoża, siatki podtrzymujące (metalowe i nylonowe), środki ochrony biologicznej i chemicznej, preparaty wspomagające (zwilżacze, atraktanty), środki do dezynfekcji, nawozy do chryzantem, preparaty cieniujące, a także wiele rozwiązań pozwalających na automatyzację produkcji, np. wózki Berg, belki do nawadniania i oprysków, posadzki zalewowe, i poprawę klimatu w szklarni, np. osuszacze powietrza (DryGair).

Uprawa róży na kwiat cięty

Produkcja róż na kwiat cięty jest najczęściej prowadzona pod osłonami, w warunkach szklarniowych. Pozwala to na wytworzenie optymalnego mikroklimatu w szklarni oraz uniezależnienie uprawy od warunków pogodowych. Róże, uprawiane na kwiat cięty sadzone są podłożu bezglebowym – w matach oraz kostkach z wełny mineralnej, które ograniczają obecność patogenów w uprawie oraz pozwalają na osiągnięcie wysokiej precyzji nawadniania i nawożenia. 

Produkcja róż na kwiat cięty może być prowadzona również w podłożu torfowym, w pojemnikach torfowych lub donicach. Wybór sposobu prowadzenia uprawy uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań gospodarstwa, możliwości inwestycyjnych oraz uprawianej odmiany.

Uprawa róży w donicach i pojemnikach

Uprawa róż doniczkowych
Przydatne w uprawie róży w donicach:
Róże uprawiane w donicach, w podłożu torfowym produkowane są z myślą o sprzedaży do klientów końcowych w postaci krzewów ozdobnych, do ogrodów, na klomby, rabaty kwiatowe oraz do uprawy w pojemnikach. Taka uprawa prowadzona jest przez gospodarstwa szkółkarskie. Każda z odmian wyróżnia się innymi właściwościami, innym poziomem odporności na działanie patogenów i wymaga odmiennego podejścia do prowadzenia i pielęgnacji rośliny. W uprawie róż w donicach większe znaczenie niż wygląd pojedynczego kwiatu ma ogólna kondycja rośliny — od kupowanych w szkółkach krzewów oczekuje się nie tylko pięknego wyglądu, lecz również dobrej kondycji rośliny i odporności. 

Uprawa szkółkarska może być prowadzona w otwartym terenie lub w tunelach foliowych. 

1. Produkcja sadzonek i sadzenie

Wysokiej jakości, zdrowe i dobrze rozwinięte sadzonki są niezbędne do prowadzenia wydajnej i opłacalnej uprawy róży. Sprawdzony materiał nasadzeniowy zapewnia wyższą odporność uprawy na szkodliwe działanie patogenów chorobotwórczych, co z kolei pozwala na zmniejszenie kosztów ochrony roślin na dalszym etapie uprawy.

Ukorzenianie róży

Produkcja sadzonek róży rozpoczyna się od ukorzeniania młodych roślin, z wykorzystaniem ukorzeniacza. Sposób ukorzeniania się sadzonek uzależniony jest od odmiany i może być przeprowadzony poprzez zanurzenie roślin w proszku ukorzeniającym, zasysanie roztworu ukorzeniacza lub całkowite zanurzenie w roztworze. Do ukorzeniania się sadzonek róży przeznaczony jest specjalistyczny ukorzeniacz Chryzopon Rose 0.1%, ale do ukorzeniania niektórych odmian (np. rugosa 'Dagmar Hastrup', omeiensis 'Pteracantha', 'Pauls Scarlet Climber', 'Queen Elizabeth') mogą być również wykorzystywane inne produkty Rhizopon np. Rhizopon AA 50 mg w tabletkach. 

Podłoże do produkcji sadzonek róży powinno wyróżniać się odpowiednią strukturą i przepuszczalnością. 

Sadzenie róży w uprawie bezglebowej

W profesjonalnych uprawach róż na kwiat cięty sadzonki umieszczane są w kostkach i matach z wełny mineralnej. Taki sposób uprawy pozwala na zwiększenie precyzji nawadniania i nawożenia, ogranicza również ryzyko rozwoju chorób odglebowych. Alternatywną metodą prowadzenia uprawy szklarniowej na kwiat cięty jest produkcja w podłożu torfowym.

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej wymaga zupełnie innego podłoża, które sprawdzi się przy produkcji roślin w donicach. W tym celu warto wybrać klasyczne podłoża szkółkarskie, przeznaczone do uprawy w większych doniczkach (o pojemności kilku litrów lub większej). Dobrze sprawdzi się podłoże o grubszej frakcji, z torfem cegiełkowym w składzie. W przypadku upraw rocznych, dwuletnich lub dłuższych utrzymuje on przepuszczalną strukturę przez długi czas, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża. Innym podłożem, które doskonale sprawdzi się w uprawie róż w donicach jest substrat Jiffy 115329, który dzięki puszystej strukturze torfów jasnych nadaje się do uprawy rocznej lub dwuletniej, utrzymując dobre właściwości podłoża w całym cyklu uprawy.

2. Pielęgnacja róż

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej wymaga zupełnie innego podłoża, które sprawdzi się przy produkcji roślin w donicach. W tym celu warto wybrać klasyczne podłoża szkółkarskie, przeznaczone do uprawy w większych doniczkach (o pojemności kilku litrów lub większej). Dobrze sprawdzi się podłoże o grubszej frakcji, z torfem cegiełkowym w składzie takie jak substrat Jiffy 115159. W przypadku upraw rocznych, dwuletnich lub dłuższych utrzymuje on przepuszczalną strukturę przez długi czas, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża. Innym podłożem, które doskonale sprawdzi się w uprawie róż w donicach jest substrat Jiffy 115329, który dzięki puszystej strukturze torfów jasnych nadaje się do uprawy rocznej lub dwuletniej, utrzymując dobre właściwości podłoża w całym cyklu uprawy.

Nawadnianie i nawożenie róż

Nawadnianie i nawożenie róż
Nawadnianie róż uprawianych w systemie bezglebowym prowadzone jest z wykorzystaniem systemu nawadniania kropelkowego. Pozwala on na precyzyjne dozowanie pożywki bezpośrednio do roślin, w odpowiedniej ilości oraz częstotliwości. Dzięki nawadnianiu kroplowemu rośliny są zdrowe i odżywione, a wykorzystanie wody i nawozów jest optymalne i nie generuje kosztochłonnych strat.
Na znaczne oszczędności, szczególnie w dobie rosnących cen nawozów pozwala również system recyrkulacji pożywki. Pozwala on na ponowne wykorzystanie raz podanej do uprawy pożywki oraz wygenerowanie oszczędności wody i nawozów rzędu 30%.

Doświetlanie róż

doświetlanie róży
Produkcja róż wymaga starannej regulacji nasłonecznienia uprawy. Zmienne nasłonecznienie w polskich warunkach klimatycznych sprawia, że nieodzownym elementem prowadzenia uprawy jest doświetlanie, za pomocą lamp ledowych lub sodowych. Systemy Priva pozwalają na inteligentną regulację natężenia oświetlenia LED. Dzięki czujnikom radiacji słonecznej regulują one natężenie oświetlenia, dostosowując je do warunków panujących na zewnątrz szklarni. 
Im jaśniej na zewnątrz — tym mniejsze natężenie oświetlenia ledowego. Pozwala to na wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach doświetlania, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych warunków oświetleniowych dla roślin. 

Ogrzewanie i regulacja wilogtności róż

drygair
Oprócz nawadniania, nawożenia i doświetlania, kolejnym kosztochłonnym procesem w produkcji róż jest ogrzewanie szklarni. W przypadku róż duże znaczenie ma zachowanie odpowiedniej wilgotności uprawy. Niesie to ze sobą konieczność wietrzenia szklarni, a co za tym idzie — powoduje strat ciepła i generuje wysokie koszty ogrzewania. To szczególnie istotne pod kątem optymalizacji kosztów produkcji, szczególnie w obliczu wysokich cen energii.
 Rozwiązanie stanowi energooszczędny osuszacz powietrza DryGair, który zapewnia optymalną wilgotność powietrza, bez konieczności wietrzenia, generując przy tym znaczącą redukcję kosztów ogrzewania.

3. Ochrona róży przed szkodnikami i chorobami

Dużym wyzwaniem w uprawie róży, zarówno na kwiat cięty jak i doniczkowej stanowi zwalczanie chorób i szkodników. Ich zwalczanie ma ogromne znaczenie nie tylko z punktu widzenia zdrowego rozwoju roślin, lecz również z uwagi na zachowanie wysokiej wartości estetycznej kwiatów. Szkodniki oraz patogeny chorobotwórcze mogą bowiem znacząco oszpecić kwiaty, obniżając ich wartość handlową lub nawet dyskwaifikując je ze sprzedaży.

Szkodniki róży

Do najgroźniejszych szkodników róż należą przędziorek i wciornastek. Wciornastki zniekształcają one pąki kwiatowe, prowadzą do zahamowania ich rozwoju i powstawania przebarwień na płatkach. Oszpecają także liście, prowadząc do ich brązowienia i zasychania. Z kolei przędziorki w uprawie róż nie powodują uszkodzeń bezpośrednio na kwiatach. Żerują na liściach, prowadząc do powstawania plam i przebarwień na ich powierzchni. Charakterystycznym objawem obecności przędziorka w uprawie jest pojawienie się białej, nitkowatej przędzy wokół kwiatów i liści. Skutecznym sposobem zwalczania przędziorka w uprawie róży oprysk cyflumetofenem (zawartym np. w środku Nealta), zaś na wciornastka, najlepszym rozwiązaniem będzie oprysk cyjanotraniliprolem (zawartym w składzie środka Mainspring).

Oprócz przędziorka i wciornastka, uprawy róży mogą być atakowane również przez mączliki. Stanowią one zagrożenie głównie w uprawach szklarniowych, a charakterystycznym objawem ich obecności jest pokrycie liści kleistą spadzią oraz drobnymi, żółtymi cętkami. Inwazja szkodnika w uprawie róż zaburza rozwój i kwitnienie roślin.

Z uwagi na zwiększającą się odporność szkodników na popularne środki ochrony roślin oraz zmniejszającą się ilość substancji dopuszczonych do stosowania w uprawach, producenci róż coraz częściej decydują się na biologiczną ochronę róż. Do zwalczania szkodników róży wykorzystywani są ich naturalni wrogowie: Phytoseiulus persimilis (PHYTOcontrol) do kontroli przędziorka, Amblyseius swirskii (SWIRScontrol) do zwalczania wciornastków oraz młodszych stadiów przędziorka bądź Encarsia formosa(ENCARcontrol) do walki z mączlikiem.

Choroby róży

Róże atakowane są przez wiele groźnych chorób grzybowych, które oszpecają kwiaty i prowadzą do zamierania roślin. Do najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób róż należą: czarna plamistość liści róży, antraknoza i werticilioza róży, mączniak rzekomy i prawdziwy róży, a także rdza róży i szara pleśń. Dowiedz się więcej o chorobach róż

Czarna plamistość liści róży

Czarna plamistość liści róży
Czarna plamistość liści — jasnobrązowe, owalne plamy o średnicy 2-12 mm o wyraźnie jaśniejszym wybarwieniu w centralnej części, pokryte czarnymi, drobnymi punkcikami to charakterystyczny objaw czarnej plamistości liści róży. Porażone liście żółkną i przedwcześnie opadają. Oprócz liści zmiany mogą dotknąć również pędów i łodygi.

Antraknoza róży

Antraknoza róży
Pojawienie się podłużnych, szarobrązowych plam na liściach róży może świadczyć o antraknozie róży. Zmianom na liściach towarzyszy ich więdnięcie oraz pojawienie się nekroz na pędach, które stopniowo prowadzą do ich wyłamywania. Płatki kwiatów przebarwiają się i więdną.

Mączniak prawdziwy róży

Mączniak prawdziwy róży
Wystąpienie białego lub szarawego nalotu na liściach oraz wszystkich nadziemnych częściach rośliny może być symptomem mączniaka prawdziwego róży. Wraz z rozwojem choroby liście wywijają się i zniekształcają, a kwiaty pozostają zamknięte i zdeformowane.

4. Zbiory i przygotowanie do sprzedaży

Istotnym momentem w uprawie róży na kwiat cięty są zbiory. Z uwagi na nierównoczesny rozwój kwiatów, zbiory muszą być przeprowadzane ręcznie, z wykorzystaniem specjalnych sekatorów podtrzymujących. Podtrzymują one pędy kwiatowe podczas cięcia, zapobiegając uszkodzeniu kwiatów w trakcie zbiorów. Niezbędnym produktem, wykorzystywanym do zbioru róż są również specjalne rękawice do zbiorów róż, które zapobiegają poranieniu dłoni przez kolce.

Popularną wśród producentów róż, grupą produktów są również kondycjonery, takie jak Chryzal lub Chloris Proffesional Ornalental Plants, które pomagają utrzymać kwiaty cięte w dobrej kondycji. Zmniejszają one ryzyko uszkodzeń roślin i przedłużają ich trwałość po zbiorach. 
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Uprawa róż

Profesjonalna uprawa róż obejmuje ich produkcję na kwiat cięty – najczęściej w warunkach szklarniowych, w uprawie bezglebowej oraz w uprawie szkółkarskiej – w donicach i pojemnikach. Uprawa róż, tak jak innych kwiatów ozdobnych, jest bardzo wymagająca ze względu na wysokie oczekiwania konsumentów względem wartości estetycznej kwiatów. Oprócz ilości i ogólnej kondycji kwiatów znaczący wpływ na opłacalność produkcji ma również ich wygląd. W Royal Brinkman znajdziesz wszystko, co potrzebne do produkcji dorodnych kwiatów o wysokiej wartości estetycznej, a co za tym idzie — również sprzedażowej. Od profesjonalnego doradztwa, przez sprawdzone produkty do prowadzenia, pielęgnacji i ochrony uprawy aż po zaawansowane rozwiązania techniczne.


Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Róża
W poniższym artykule:

Opłacalność uprawy róż

Jako jeden z najpopularniejszych kwiatów bukietowych oraz rabatowych, róża cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród konsumentów. Czy jednak niesłabnący popyt na róże cięte oraz doniczkowe przekłada się na opłacalność prowadzenia uprawy? I tak, i nie. Kluczowe znaczenie dla opłacalności uprawy mają walory estetyczne kwiatów, szczególnie w uprawie na kwiat cięty. Wysokiej jakości, bujne i rozwinięte kwiaty osiągają wyższą cenę, a co za tym idzie — przekładają się na wyższą zyskowność produkcji. Uprawa róży jest stosunkowo kosztochłonna — róża wymaga doświetlania, ogrzewania, a także precyzyjnego nawadniania i nawożenia. Produkcja róż wymaga również dużego nakładu pracy człowieka — od prowadzania prac pielęgnacyjnych aż po zbiory, które muszą być przeprowadzane ręcznie, z dużą starannością. Z uwagi na to, na opłacalność uprawy róży znacząco wpływa poziom mechanizacji gospodarstwa. Zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają na zwiększenie precyzji nawadniania, nawożenia, ograniczenie kosztów ogrzewania, a także pracy ludzkiej. 

Uprawa róż w szklarni i szkółce

Chryzantema ma wysokie wymagania w zakresie nawożenia i nawadniania, a także temperatury, ilości światła oraz podłoża. Ponadto krótki i intensywny okres zwiększonego popytu na chryzantemę wymaga sprawnego i produktywnego pakowania i przygotowania roślin do sprzedaży. W ofercie Royal Brinkman znajdziesz wszystkie produkty potrzebne do produkcji chryzantem ciętych i doniczkowych: podłoża, siatki podtrzymujące (metalowe i nylonowe), środki ochrony biologicznej i chemicznej, preparaty wspomagające (zwilżacze, atraktanty), środki do dezynfekcji, nawozy do chryzantem, preparaty cieniujące, a także wiele rozwiązań pozwalających na automatyzację produkcji, np. wózki Berg, belki do nawadniania i oprysków, posadzki zalewowe, i poprawę klimatu w szklarni, np. osuszacze powietrza (DryGair).

Uprawa róży na kwiat cięty

Produkcja róż na kwiat cięty jest najczęściej prowadzona pod osłonami, w warunkach szklarniowych. Pozwala to na wytworzenie optymalnego mikroklimatu w szklarni oraz uniezależnienie uprawy od warunków pogodowych. Róże, uprawiane na kwiat cięty sadzone są podłożu bezglebowym – w matach oraz kostkach z wełny mineralnej, które ograniczają obecność patogenów w uprawie oraz pozwalają na osiągnięcie wysokiej precyzji nawadniania i nawożenia. 

Produkcja róż na kwiat cięty może być prowadzona również w podłożu torfowym, w pojemnikach torfowych lub donicach. Wybór sposobu prowadzenia uprawy uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań gospodarstwa, możliwości inwestycyjnych oraz uprawianej odmiany.

Uprawa róży w donicach i pojemnikach

Uprawa róż doniczkowych
Przydatne w uprawie róży w donicach:
Róże uprawiane w donicach, w podłożu torfowym produkowane są z myślą o sprzedaży do klientów końcowych w postaci krzewów ozdobnych, do ogrodów, na klomby, rabaty kwiatowe oraz do uprawy w pojemnikach. Taka uprawa prowadzona jest przez gospodarstwa szkółkarskie. Każda z odmian wyróżnia się innymi właściwościami, innym poziomem odporności na działanie patogenów i wymaga odmiennego podejścia do prowadzenia i pielęgnacji rośliny. W uprawie róż w donicach większe znaczenie niż wygląd pojedynczego kwiatu ma ogólna kondycja rośliny — od kupowanych w szkółkach krzewów oczekuje się nie tylko pięknego wyglądu, lecz również dobrej kondycji rośliny i odporności. 

Uprawa szkółkarska może być prowadzona w otwartym terenie lub w tunelach foliowych. 

1. Produkcja sadzonek i sadzenie

Wysokiej jakości, zdrowe i dobrze rozwinięte sadzonki są niezbędne do prowadzenia wydajnej i opłacalnej uprawy róży. Sprawdzony materiał nasadzeniowy zapewnia wyższą odporność uprawy na szkodliwe działanie patogenów chorobotwórczych, co z kolei pozwala na zmniejszenie kosztów ochrony roślin na dalszym etapie uprawy.

Ukorzenianie róży

Produkcja sadzonek róży rozpoczyna się od ukorzeniania młodych roślin, z wykorzystaniem ukorzeniacza. Sposób ukorzeniania się sadzonek uzależniony jest od odmiany i może być przeprowadzony poprzez zanurzenie roślin w proszku ukorzeniającym, zasysanie roztworu ukorzeniacza lub całkowite zanurzenie w roztworze. Do ukorzeniania się sadzonek róży przeznaczony jest specjalistyczny ukorzeniacz Chryzopon Rose 0.1%, ale do ukorzeniania niektórych odmian (np. rugosa 'Dagmar Hastrup', omeiensis 'Pteracantha', 'Pauls Scarlet Climber', 'Queen Elizabeth') mogą być również wykorzystywane inne produkty Rhizopon np. Rhizopon AA 50 mg w tabletkach. 

Podłoże do produkcji sadzonek róży powinno wyróżniać się odpowiednią strukturą i przepuszczalnością. 

Sadzenie róży w uprawie bezglebowej

W profesjonalnych uprawach róż na kwiat cięty sadzonki umieszczane są w kostkach i matach z wełny mineralnej. Taki sposób uprawy pozwala na zwiększenie precyzji nawadniania i nawożenia, ogranicza również ryzyko rozwoju chorób odglebowych. Alternatywną metodą prowadzenia uprawy szklarniowej na kwiat cięty jest produkcja w podłożu torfowym.

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej wymaga zupełnie innego podłoża, które sprawdzi się przy produkcji roślin w donicach. W tym celu warto wybrać klasyczne podłoża szkółkarskie, przeznaczone do uprawy w większych doniczkach (o pojemności kilku litrów lub większej). Dobrze sprawdzi się podłoże o grubszej frakcji, z torfem cegiełkowym w składzie. W przypadku upraw rocznych, dwuletnich lub dłuższych utrzymuje on przepuszczalną strukturę przez długi czas, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża. Innym podłożem, które doskonale sprawdzi się w uprawie róż w donicach jest substrat Jiffy 115329, który dzięki puszystej strukturze torfów jasnych nadaje się do uprawy rocznej lub dwuletniej, utrzymując dobre właściwości podłoża w całym cyklu uprawy.

2. Pielęgnacja róż

Sadzenie róży w uprawie szkółkarskiej wymaga zupełnie innego podłoża, które sprawdzi się przy produkcji roślin w donicach. W tym celu warto wybrać klasyczne podłoża szkółkarskie, przeznaczone do uprawy w większych doniczkach (o pojemności kilku litrów lub większej). Dobrze sprawdzi się podłoże o grubszej frakcji, z torfem cegiełkowym w składzie. W przypadku upraw rocznych, dwuletnich lub dłuższych utrzymuje on przepuszczalną strukturę przez długi czas, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża. Innym podłożem, które doskonale sprawdzi się w uprawie róż w donicach jest substrat Jiffy 115329, który dzięki puszystej strukturze torfów jasnych nadaje się do uprawy rocznej lub dwuletniej, utrzymując dobre właściwości podłoża w całym cyklu uprawy.

Nawadnianie i nawożenie róż

Nawadnianie i nawożenie róż
Nawadnianie róż uprawianych w systemie bezglebowym prowadzone jest z wykorzystaniem systemu nawadniania kropelkowego. Pozwala on na precyzyjne dozowanie pożywki bezpośrednio do roślin, w odpowiedniej ilości oraz częstotliwości. Dzięki nawadnianiu kroplowemu rośliny są zdrowe i odżywione, a wykorzystanie wody i nawozów jest optymalne i nie generuje kosztochłonnych strat.
Na znaczne oszczędności, szczególnie w dobie rosnących cen nawozów pozwala również system recyrkulacji pożywki. Pozwala on na ponowne wykorzystanie raz podanej do uprawy pożywki oraz wygenerowanie oszczędności wody i nawozów rzędu 30%.

Doświetlanie róż

doświetlanie róży
Produkcja róż wymaga starannej regulacji nasłonecznienia uprawy. Zmienne nasłonecznienie w polskich warunkach klimatycznych sprawia, że nieodzownym elementem prowadzenia uprawy jest doświetlanie, za pomocą lamp ledowych lub sodowych. Systemy Priva pozwalają na inteligentną regulację natężenia oświetlenia LED. Dzięki czujnikom radiacji słonecznej regulują one natężenie oświetlenia, dostosowując je do warunków panujących na zewnątrz szklarni. 
Im jaśniej na zewnątrz — tym mniejsze natężenie oświetlenia ledowego. Pozwala to na wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach doświetlania, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych warunków oświetleniowych dla roślin. 

Ogrzewanie i regulacja wilogtności róż

drygair
Oprócz nawadniania, nawożenia i doświetlania, kolejnym kosztochłonnym procesem w produkcji róż jest ogrzewanie szklarni. W przypadku róż duże znaczenie ma zachowanie odpowiedniej wilgotności uprawy. Niesie to ze sobą konieczność wietrzenia szklarni, a co za tym idzie — powoduje strat ciepła i generuje wysokie koszty ogrzewania. To szczególnie istotne pod kątem optymalizacji kosztów produkcji, szczególnie w obliczu wysokich cen energii.
 Rozwiązanie stanowi energooszczędny osuszacz powietrza DryGair, który zapewnia optymalną wilgotność powietrza, bez konieczności wietrzenia, generując przy tym znaczącą redukcję kosztów ogrzewania.

3. Ochrona róży przed szkodnikami i chorobami

Dużym wyzwaniem w uprawie róży, zarówno na kwiat cięty jak i doniczkowej stanowi zwalczanie chorób i szkodników. Ich zwalczanie ma ogromne znaczenie nie tylko z punktu widzenia zdrowego rozwoju roślin, lecz również z uwagi na zachowanie wysokiej wartości estetycznej kwiatów. Szkodniki oraz patogeny chorobotwórcze mogą bowiem znacząco oszpecić kwiaty, obniżając ich wartość handlową lub nawet dyskwaifikując je ze sprzedaży.

Szkodniki róży

Do najgroźniejszych szkodników róż należą przędziorek i wciornastek. Wciornastki zniekształcają one pąki kwiatowe, prowadzą do zahamowania ich rozwoju i powstawania przebarwień na płatkach. Oszpecają także liście, prowadząc do ich brązowienia i zasychania. Z kolei przędziorki w uprawie róż nie powodują uszkodzeń bezpośrednio na kwiatach. Żerują na liściach, prowadząc do powstawania plam i przebarwień na ich powierzchni. Charakterystycznym objawem obecności przędziorka w uprawie jest pojawienie się białej, nitkowatej przędzy wokół kwiatów i liści. Skutecznym sposobem zwalczania przędziorka w uprawie róży oprysk cyflumetofenem (zawartym np. w środku Nealta), zaś na wciornastka, najlepszym rozwiązaniem będzie oprysk cyjanotraniliprolem (zawartym w składzie środka Mainspring).

Oprócz przędziorka i wciornastka, uprawy róży mogą być atakowane również przez mączliki. Stanowią one zagrożenie głównie w uprawach szklarniowych, a charakterystycznym objawem ich obecności jest pokrycie liści kleistą spadzią oraz drobnymi, żółtymi cętkami. Inwazja szkodnika w uprawie róż zaburza rozwój i kwitnienie roślin.

Z uwagi na zwiększającą się odporność szkodników na popularne środki ochrony roślin oraz zmniejszającą się ilość substancji dopuszczonych do stosowania w uprawach, producenci róż coraz częściej decydują się na biologiczną ochronę róż. Do zwalczania szkodników róży wykorzystywani są ich naturalni wrogowie: Phytoseiulus persimilis (PHYTOcontrol) do kontroli przędziorka, Amblyseius swirskii (SWIRScontrol) do zwalczania wciornastków oraz młodszych stadiów przędziorka bądź Encarsia formosa(ENCARcontrol) do walki z mączlikiem.

Choroby róży

Róże atakowane są przez wiele groźnych chorób grzybowych, które oszpecają kwiaty i prowadzą do zamierania roślin. Do najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób róż należą: czarna plamistość liści róży, antraknoza i werticilioza róży, mączniak rzekomy i prawdziwy róży, a także rdza róży i szara pleśń. Dowiedz się więcej o chorobach róż

Czarna plamistość liści róży

Czarna plamistość liści róży
Czarna plamistość liści — jasnobrązowe, owalne plamy o średnicy 2-12 mm o wyraźnie jaśniejszym wybarwieniu w centralnej części, pokryte czarnymi, drobnymi punkcikami to charakterystyczny objaw czarnej plamistości liści róży. Porażone liście żółkną i przedwcześnie opadają. Oprócz liści zmiany mogą dotknąć również pędów i łodygi.

Antraknoza róży

Antraknoza róży
Pojawienie się podłużnych, szarobrązowych plam na liściach róży może świadczyć o antraknozie róży. Zmianom na liściach towarzyszy ich więdnięcie oraz pojawienie się nekroz na pędach, które stopniowo prowadzą do ich wyłamywania. Płatki kwiatów przebarwiają się i więdną.

Mączniak prawdziwy róży

Mączniak prawdziwy róży
Wystąpienie białego lub szarawego nalotu na liściach oraz wszystkich nadziemnych częściach rośliny może być symptomem mączniaka prawdziwego róży. Wraz z rozwojem choroby liście wywijają się i zniekształcają, a kwiaty pozostają zamknięte i zdeformowane.

4. Zbiory i przygotowanie do sprzedaży

Istotnym momentem w uprawie róży na kwiat cięty są zbiory. Z uwagi na nierównoczesny rozwój kwiatów, zbiory muszą być przeprowadzane ręcznie, z wykorzystaniem specjalnych sekatorów podtrzymujących. Podtrzymują one pędy kwiatowe podczas cięcia, zapobiegając uszkodzeniu kwiatów w trakcie zbiorów. Niezbędnym produktem, wykorzystywanym do zbioru róż są również specjalne rękawice do zbiorów róż, które zapobiegają poranieniu dłoni przez kolce.

Popularną wśród producentów róż, grupą produktów są również kondycjonery, takie jak Chryzal lub Chloris Proffesional Ornalental Plants, które pomagają utrzymać kwiaty cięte w dobrej kondycji. Zmniejszają one ryzyko uszkodzeń roślin i przedłużają ich trwałość po zbiorach. 
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Michał Kumor