Neoseiulus californicus

Phytoseiulus persimilis służy do kontrolowania przędziorków. Żywi się wszystkimi stadiami rozwojowymi szkodnika, a w przypadku jego braku – pyłkiem roślin.


Zalecane dawki

W zależności od ilości szkodnika, dawka waha się między 1-10 osobników/m2.
W przypadku wystąpienia ognisk szkodnika, wprowadzać w ich centrum i pobliżu.

Uprawy

Uprawy ogrodnicze (poza pomidorem) i rośliny ozdobne.

Wprowadzenie do uprawy

Przed otwarciem butelki ułożyć ją poziomo i chwilę obracać, w celu równomiernego rozmieszczenia roztoczy. Wprowadzać bezpośrednio na liście, w małych kupkach.
W przypadku saszetek – powiesić je w środkowej części rośliny, bez dostępu bezpośrednich promieni słonecznych.

Transport i przechowywanie

Butelki przewozić i przechowywać w pozycji poziomej, w temperaturze 10-15°C i nie przerywać łańcucha chłodniczego w całym procesie transportu i przechowywania. Przechowywać do 48 od momentu otrzymania, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych i trzymać z daleka od pozostałości pestycydów. Unikać przechowywania w niewentylowanym pomieszczeniu razem z trzmielami.

Dostępne opakowania

Butelka 5000 osobników
Butelka 25000 osobników
Pudełko z 250 saszetkami (250 osobników na saszetkę)

Masz pytanie?

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, a nasi specjaliści ds. integrowanej ochrony roślin skontaktują się z Tobą możliwie szybko.