Hypoaspis miles

Hypoaspis miles to drapieżny roztocz, atakujący larwy ziemiórek. Jeden osobnik zjada ok. 8 larw ziemiórki dziennie. H. miles jest aktywny w wierzchnich 4-5 cm podłoża.


Zalecane dawki

200-500 osobników/m2.

Uprawy

Wszystkie uprawy w ziemi, w których mogą wystąpić ziemiórki: szkółki, rośliny doniczkowe, produkcja młodych sadzonek. Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża i temperatury 10-32°C.

Wprowadzenie do uprawy

Przed otwarciem butelki ułożyć ja poziomo i chwilę obracać, w celu równomiernego rozmieszczenia roztoczy. Wprowadzać bezpośrednio na zwilżone podłoże.

Transport i przechowywanie

Utrzymywać butelkę w pozycji poziomej, w temperaturze 15-18⁰C i nie przerywać łańcucha chłodniczego w całym procesie transportu i przechowywania. Przechowywać do 48 od momentu otrzymania, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych i trzymać z daleka od pozostałości pestycydów. Unikać przechowywania w niewentylowanym pomieszczeniu razem z trzmielami.

Dostępne opakowania

Butelka 10000 osobników
Butelka 25000 osobników
Butelka 125000 osobników

Masz pytanie?

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, a nasi specjaliści ds. integrowanej ochrony roślin skontaktują się z Tobą możliwie szybko.