Polityka prywatności


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brinkman Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Brinkman Polska Sp. z o.o. informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Brinkman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Katowicka 38. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Brinkman Polska Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brinkman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Katowicka 38, zwana dalej Spółką, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.