Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Siarczan potasu Brinkman K2O-50%, SO3-44,9% 25kg [1200]

Do not delete this link

Siarczan potasu Brinkman K2O-50%, SO3-44,9% 25kg [1200]

Kod towaru: P04030072

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

worek
100 kg = 4 worek
paleta = 1200 kilogram
paleta = 48 worek
Cena na zapytanie
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Siarczan potasu 50% K2O. Nawóz w pełni rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do fertygacji.

18% S: Siarka
43% SO3: tritlenek siarki (VI)

Zawartość: 25 kg netto

Zalecenia stosowania
1 – Napełnić zbiornik wodą do 2/3 objętości, przed dodaniem innych nawozów
2 – Dodać SOP i stale mieszać
3 – Dolać pozostałą część wody do zbiornika

W przypadku mieszania z innymi nawozami, SOP rozpuścić w wodzie w pierwszej kolejności. NIE MIESZAĆ Z NAWOZAMI ZAWIERAJĄCYMI WAPŃ

Uwaga
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Do not delete this link