Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Kwas azotowy 55% 33,6 ltr/45 kg

Do not delete this link

Kwas azotowy 55% 33,6 ltr/45 kg

Kod towaru: P00020068

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

pojemnik
litr = 1,33 kilogram
Cena na zapytanie
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Kwas azotowy otrzymywany jest w procesie katalitycznego utleniania amoniaku do tlenków azotu i ich absorpcji w wodzie. Jest to bezbarwna lub lekko żółta ciecz, cięższa od wody. Gwałtownie rozpuszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła. Kwas azotowy jest niepalny ale może niebezpiecznie reagować z wieloma materiałami, powodując powstanie pożarów i wydzielanie toksycznych tlenków azotu.

Znajduje zastosowanie m.in.: w produkcji nawozów mineralnych (głównie: saletry amonowej, saletrzaku i nawozów płynnych), w procesach nitrowania, czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej, w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża, w procesach obróbki metali oraz w przemyśle tworzyw sztucznych.

Kwas azotowy spełnia wymagania techniczne zawarte w Polskiej Normie PN-C-84024:1981 „Kwas Azotowy”.

Specyfikacja:
Wygląd zewnętrzny: bezbarwna lub lekko żółta ciecz    
Stężenie kwasu azotowego: 54,5-56,0% (w/w)
Zawartość azotanu amonu: max 4 g/dm3
Zawartość tlenków azotu: max 0,1% (w/w)
Gęstość kwasu azotowego: 1,336-1,345 g/cm3

Przechowywanie
Pojemniki szczelnie zamknięte przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed ciepłem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Trzymać z dala od: materiałów łatwopalnych, substancji organicznych, reduktorów, zasad, metali w postaci proszku, siarkowodoru, alkoholi, chloranów i węglików, stali węglowej, stopu Monela, miedzi, kwasu chromowego.

Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.

Wymagania dotyczące wentylacji:
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia.

Opakowania:
Pojemniki służące do przechowywania kwasu azotowego powinny być wykonane ze stali nierdzewnej o niskiej zawartości węgla (np. stal 304) lub z chemoodpornych tworzyw sztucznych (np. PVC, PTFE) i powinny być umieszczone na tacach kwasoodpornych mających odprowadzenie do studzienek neutralizacyjnych. Nieodpowiednie materiały dla opakowań/zbiorników: metale nieszlachetne, stale węglowe, polipropylen (PP). Należy chronić pojemniki przed korozją i fizycznymi uszkodzeniami.

Transport
Kwas azotowy należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR kwas azotowy zaliczany jest do klasy 8 „Materiały żrące”, Numer UN:2031.

Klasy i kategorie zagrożenia
Kwas azotowy 55% spełnia kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia: substancja powodująca korozję metali, kategoria 1 oraz toksyczność ostra, kategoria 3. Wykazuje działanie żrące na skórę, kategoria 1A.

Informacje dotyczące przepisów prawnych
Kwas azotowy jest wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia (WE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. Nabywanie, posiadanie lub używanie przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, zniknięcia i kradzieże należy zgłaszać do Krajowego Punktu Kontaktowego

Środki ostrożności
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

Kupując ten produkt równocześnie oświadczam, że towary zakupione w Royal Brinkman sp. z.o.o wykorzystuję do celów produkcji ogrodniczej.

Do not delete this link