Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Saletra wapniowa Ducanit 25kg [1200]

Do not delete this link

Saletra wapniowa Ducanit 25kg [1200]

Kod towaru: 150011353

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

worek
kontener = 24 paleta
paleta = 1200 kilogram
paleta = 48 worek
tona = 1000 kilogram
worek = 25 kilogram
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Saletra wapniowa Ducanit to nawóz szklarniowy do fertygacji i nawożenia dolistnego. Charakteryzuje się wysoką czystością i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie (99,9%).

Skład:
Azot całkowity (N): 15,5%
Azot azotanowy (N-NO3): 14,4%
Azot amonowy (N- NH4): 1,1%
Wapń wyrażony w CaO: 26,3%
Rozpuszczalność: 99,9%

Zalecenia dotyczące stosowania
Fertygacja: stosować stężenie 0,05-0,15% (500-1500 g nawozu na 1000 litrów wody).
Nawożenie dolistne: stosować stężenie 0,2-1% (2-10 kg nawozu na 1000 litrów wody).

Przechowywanie
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych workach składowanych w suchych i zacienionych pomieszczeniach. Ducanit posiada wysokie własności higroskopijne. Po otwarciu worka i częściowym zużyciu nawózu, worek powinien być ponownie szczelnie zamknięty, a pozostały w nim nawóz zużyty w pierwszej kolejności.

Środki ostrożności
Nawóz jest produktem szkodliwym dla zdrowia w przypadku połknięcia.
W razie takiego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, należy je przemyć dużą ilością czystej wody.
Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu jest regulowane rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Do not delete this link