Saletra potasowa AgAmbition 13-0-46 25kg [1200]

Kod towaruP02020563
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Nawóz sztuczny krystaliczny całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
NAWÓZ WE

Skład chemiczny:
Azot całkowity (N) 13,5%
Azot azotanowy (N) 13,5%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 46,0% m/m

Zastosowanie
Saletra potasowa jest nawozem o wysokiej czystości, przeznaczonym głównie do fertygacji w uprawach szklarniowych.

Dawkowanie
W uprawach szklarniowych dawkować w zakresie od 0,2-2,0 kg/1000 l pożywki.

Uwaga
Może intensyfikować pożar; utleniacz. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić.
Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.

Składowanie
W miejscach suchych i zacienionych. Nie składować więcej niż 18 warstw opakowań.

Transport
Nie więcej niż 12 warstw opakowań.

Termin przydatności do stosowania: Bezterminowo.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu jest regulowane rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Saletra potasowa AgAmbition 13-0-46 25kg [1200]

Kod towaruP02020563
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Nawóz sztuczny krystaliczny całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
NAWÓZ WE

Skład chemiczny:
Azot całkowity (N) 13,5%
Azot azotanowy (N) 13,5%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 46,0% m/m

Zastosowanie
Saletra potasowa jest nawozem o wysokiej czystości, przeznaczonym głównie do fertygacji w uprawach szklarniowych.

Dawkowanie
W uprawach szklarniowych dawkować w zakresie od 0,2-2,0 kg/1000 l pożywki.

Uwaga
Może intensyfikować pożar; utleniacz. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić.
Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.

Składowanie
W miejscach suchych i zacienionych. Nie składować więcej niż 18 warstw opakowań.

Transport
Nie więcej niż 12 warstw opakowań.

Termin przydatności do stosowania: Bezterminowo.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu jest regulowane rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.