Magazyn Brinfo


Przynajmniej raz w roku przygotowujemy informator firmowy - Magazyn Brinfo, w którym piszemy o nowościach w naszej ofercie. Informator wysyłamy do naszych klientów, można go również otrzymać odwiedzając jeden z naszych oddziałów.

Poniżej można przejrzeć kilka ostatnich edycji magazynu: