Diagnostyka chorób – truskawka

Kod towaruP02020652
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Badanie obejmuje choroby bakteryjne i grzybowe.

Analiza patogenów upraw jest najdokładniejszym badaniem mającym na celu wykrycie chorób danej uprawy. Prowadzona jest w oparciu o panel patogenów najczęściej atakujących daną roślinę. Badania wykonywane są z pobranych prób: rośliny na każdym etapie jej rozwoju, gleby oraz wody. Objawy choroby rośliny nie zawsze muszą być widoczne ani jednoznaczne, dlatego niezbędne jest zastosowanie najdokładniejszej analizy, jaką jest analiza DNA patogenów.
 
Badania w kierunku chorób z prób roślin (pakiety badań) można wykonywać w różnych celach:
1. Prewencja - znając istniejące zagrożenie, możemy dostosować program ochrony do bieżącej sytuacji. Ochrona staje się wtedy celowana i efektywna. Objawy chorób nie muszą być widoczne.
2. Diagnostyka - zwykle gdy pojawiają się pierwsze objawy choroby. W 95% próbek wykrywana jest więcej niż jedna choroba. Wykrywane są zarówno infekcje wtórne jak i pierwotne.
 
Definicja próbki
Próbkę stanowi materiał roślinny lub próbka gleby lub próbka wody/pożywki. Na próbkę może składać się pojedyncza roślina lub jej fragmenty, pojedyncza próba gleby, substratu lub fragmentu maty. W przypadku wody, pojedyncza próbka równa się liczbie źródeł wody z jakich korzystamy np. wodociąg, studnie głębinowe czy zamknięte lub otwarte zbiorniki wodne. W przypadku pożywki może być ona z przelewu. Pojedyncza próbka pożywki jest pobierana w obrębie jednego rzędu.

Próbka zbiorcza to próbki pojedyncze  pobrane z wielu miejsc rozmieszczonych równomiernie na danej plantacji. Próbka zbiorcza jest poddawana pojedynczej analizie pod kątem występowania patogenów upraw. Wynik wygenerowany z próbki zbiorczej odnosi się do areału plantacji, z którego pobrano próbki cząstkowe.

Pojedynczy pakiet obejmuje badanie próbki roślinnej lub próbki gleby lub próbki wody/pożywki. W celu zlecenia badania różnych próbek, należy dokonać zakupu odpowiedniej ilości badań. Zamawiający zlecając badanie decyduje o tym, jaki typ próbek będzie poddany analizie: próbki pojedyncze lub próbki zbiorcza.
 
Czas realizacji i wyniki
Czas realizacji usługi wynosi 7 dni roboczych. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług próbki są procesowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia próbki do laboratorium i udostępniane natychmiast po zakończeniu analiz. Wyniki przesyłane są drogą mailową.
 
Raport z badania
Raport z badania próbek roślin dostarcza informacji na temat:
a) rodzaju patogenów występujących na roślinie,
b) chorób, które powodują,
c) wskazanych substancji czynnych o działaniu zapobiegającym, leczniczym oraz wyniszczającym, w także środki biologiczne.
 
Korzyści z badania
Celowana prewencja upraw zapewnia szereg oszczędności: począwszy od zmniejszenia kosztów stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a skończywszy na większym plonie uprawy. Badanie ma zapewnić najefektywniejsze prowadzenie uprawy poprzez eliminację zagrożenia ze strony patogenów na wczesnych etapach rozwoju rośliny w sposób celowany.
 
Jak złożyć zamówienie?
1. Zamów wybraną usługę na royalbrinkman.pl
2. Przygotuj próbkę do wysyłki według instrukcji (do pobrania na royalbrinkman.pl)
3. Wypełnij formularz (do pobrania na royalbrinkman.pl).
4. Właściwie oznacz spakowane próbki, wykorzystując etykiety (do pobrania na royalbrinkman.pl).
5. Spakuj odpowiednio próbki i dołącz do nich wydrukowany i wypełniony formularz zamówienia.
6. Poczekaj na kuriera, który odbierze próbkę.
 
Wskazówki ogólne dotyczące pobierania próbek
• Przy badania na panel chorób danej uprawy wskazane jest pobranie próbki przynajmniej z 5 miejsc (całe rośliny).
• W przypadku chorób wirusowych preferowanym materiałem do badań są liście.
• W badaniach wody/pożywki należy pobrać 1 - 1,5 l. Próbkę można pobrać do butelki plastikowej, wykorzystując wyłącznie butelki po wodzie: otworzyć nową butelkę wody, wylać zawartość, kilka razy ją przepłukać wodą/pożywką do badania i napełnić.
• Badanie w kierunku chorób można wykonać też z gleby, torfu, podłoża kokosowego lub maty. Najlepiej wykonać je przed wykonaniem nasadzeń. W tym przypadku należy pobrać próbę z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem partii produkcyjnych podłoży. W przypadku wykrycia patogenów można wtedy jeszcze wykonać odkażanie podłoża. Z tego samego typu próbek można oznaczyć kondycję mikrobiologiczną podłoża. Pozwala to na ocenę obecności w podłożu mikroorganizmów pożytecznych np. Trichoderma
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB ROŚLINNYCH
 
Jak pobrać i przygotować próbkę roślin?
• Jeśli to możliwe, zaleca się wybieranie roślin prezentujących objawy chorobowe.
• Jeżeli symptomy nie są obecne, należy pobierać rośliny wyglądające na zdrowe.
• Pobierany materiał powinien być świeży.
• W przypadku pobierania próbek z większej ilości pól/upraw należy unikać zanieczyszczenia krzyżowego próbek poprzez używanie jednorazowego sprzętu bądź jego czyszczenie w wybielaczu (zawartość podchlorynu sodu co najmniej 2,5%) przez 10 min i płukanie czystą wodą z pozostałości wybielacza. Czyszczenie należy wykonywać każdorazowo przed pobieraniem roślin przeznaczonych do kolejnej, osobnej analizy.
• Ewentualny sprzęt przeznaczony do pobierania próbek musi być wykonany z materiałów, które nie zanieczyszczą pobieranego materiału badawczego.
• Należy unikać zanieczyszczenia lub uszkodzenia pobieranych próbek na wszystkich etapach procesu pobierania próbki, ze względu na możliwość wywarcia wpływu na wynik analizy.
 
Ilość pobieranych próbek
Na pojedynczą próbę składa się wyznaczona liczba roślin, pobrana z różnych lokalizacji na terenie danego pola (min. 2 rośliny). Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację, gdzie rośliny prezentują gorszą kondycję. Optymalna liczba roślin zalecana do pobrania, uzależniona jest od powierzchni pola.
W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 1 analizy na każde 0,25 ha uprawy.
Dla większej powierzchni pola zaleca się wykonanie większej ilości analiz, będącej wielokrotnością maksymalnego areału pola dla pojedynczej analizy. W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 4 analiz na każdy 1 ha uprawy.

Rozmieszczenie punktów pobierania roślin
Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie w zależności od kształtu pola (po przekątnej powierzchni pola lub zakosami wzdłuż powierzchni pola). Droga ustalona podczas pobierania roślin powinna obejmować wszystkie części pola. Kluczowe jest równomierne rozłożenie punktów pobierania materiału. Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć w odległości minimum 5 metrów od miedzy oraz zadrzewień międzypolnych.
Dla ułatwienia procesu pobierania próbek zaleca się korzystanie z bezpłatnej aplikacji na androida „Soil Sampler”.
 
Pobieranie roślin
1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek, założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
2. Ewentualne cięcie próbki wykonywać sekatorem uprzednio umytym, oczyszczonym i dokładne wypłukanym wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
3. Rośliny pobierać w całości lub wybrane fragmenty roślin:
• Malina, borówka, papryka, pomidor, ogórek:
o Rośliny małe do 30 cm wysokości - cała roślina
o Rośliny duże powyżej 30 cm wysokości - korzeń, łodyga, liście na łodydze 10-20 cm (5 szt.)
• Truskawka: cała roślina
4. Unikać roślin silnie zanieczyszczonych glebą lub pyłem.
5. Unikać pobierania martwych roślin.
6. Rośliny ostrożnie wykopywać z ziemi, tak aby system korzeniowy pozostawał stosunkowo nienaruszony. Pozbyć się nadmiaru gleby z pryzmy korzeniowej.
7. Zamknąć system korzeniowy w plastikowym worku, obwiązując worek wokół szyjki korzeniowej.
8. Osuszyć próbkę, jeśli jest wilgotna.
9. Próbki zaleca się umieszczać w woreczku strunowym z grubego plastiku wraz z wkładem pochłaniającym wilgoć.
10. Nie umieszczać suchego bądź mokrego ręcznika papierowego w worku.
11. Sadzonki, młode rośliny powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości.
12. Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem (najlepiej tego samego dnia, w którym nastąpi wysyłka).
13. Jeśli nie jest możliwe pobieranie próbek w dniu wysyłki, należy upewnić się, że próbki są przechowywane bez wilgoci i warunkach chłodniczych.
14. Nie zamrażać próbek ani nie dopuszczać do ich zamoczenia.
15. Przed przystąpieniem do pobierania próbek z kolejnego pola zmienić rękawiczki oraz umyć, oczyścić narzędzia wielokrotnego użytku w wybielaczu przez 10 min i dokładnie wypłukać wodą z pozostałości wybielacza.
16. Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.
 
Sposób pakowania roślin do transportu
• Szczelnie zamknięty worek strunowy umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur, próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH
 
Jak pobrać i przygotować próbkę gleby?
• Jeśli to możliwe zaleca się pobieranie prób gleby z obszarów, gdzie rosnące rośliny prezentują lub prezentowały objawy chorobowe.
• W przypadku pobierania próbek z większej ilości pól/upraw unikaj zanieczyszczenia krzyżowego próbek poprzez używanie jednorazowego sprzętu bądź jego czyszczenie w wybielaczu (zawartość podchlorynu sodu co najmniej 2,5%) przez 10 min i płukanie czystą wodą z pozostałości wybielacza. Czyszczenie należy wykonywać każdorazowo przed pobieraniem roślin przeznaczonych do kolejnej, osobnej analizy.
• Ewentualny sprzęt przeznaczony do pobierania próbek musi być wykonany z materiałów, które nie zanieczyszczą pobieranego materiału badawczego.
• Należy unikać zanieczyszczenia pobieranych próbek na wszystkich etapach procesu pobierania próbki, ze względu na możliwość wywarcia wpływu na wynik analizy.
 
Ilość pobieranych próbek
Na pojedynczą próbę składa się gleba, pobrana z różnych lokalizacji na terenie danego pola (min. 3 lokacje). Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizacje, gdzie uprawa prezentuje lub prezentowała gorszą kondycję. Optymalna liczba lokacji do poboru gleby, uzależniona jest od powierzchni pola. W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 1 analizy na każde 0,25 ha uprawy.
Dla większej powierzchni pola zaleca się wykonanie większej ilości analiz będącej wielokrotnością maksymalnego areału pola dla pojedynczej analizy: w przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 4 analiz na każdy 1 ha uprawy.
Dla pól mniejszych zaleca się pobieranie reprezentatywnej próby gleby z co najmniej 3 lokacji.
 
Rozmieszczenie punktów pobierania gleby
Punkty pobierania gleby należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie w zależności od kształtu pola (po przekątnej powierzchni pola lub zakosami wzdłuż powierzchni pola). Droga ustalona podczas pobierania roślin powinna obejmować wszystkie części pola. Kluczowe jest równomierne rozłożenie punktów pobierania materiału. Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć w odległości minimum 5 metrów od miedzy oraz zadrzewień międzypolnych.
Dla ułatwienia procesu pobierania próbek zaleca się skorzystanie z bezpłatnej aplikacji na androida „Soil Sampler”.
 
Pobieranie próbek gleby
1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
2. Ewentualne cięcie próbki wykonywać sekatorem uprzednio umytym i oczyszczonym i dokładne wypłukanym wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
3. Próbki pobierać do wiaderka wyścielanego workiem foliowym.
4. Próbki pobierać z wierzchniej warstwy gleby od 8 cm do 30 cm głębokości w miejscu wybranym do pobrania pojedynczej próbki.
5. Z każdego punktu poboru materiału pobrać próbkę gleby o masie ok. 200 g, blisko stref ryzosfery (korzenia) dotkniętych roślin (jeśli występują na polu).
6. Pobrane próby pojedyncze należy wymieszać, a uzyskaną w ten sposób próbę uśrednioną w ilości 500g umieścić w worku strunowym z grubego plastiku oraz opisać w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację pochodzenia.
7. Unikać pobierania próbek z takich obszarów, jak stosy wapna, wycieki nawozów lub zespoły, obszary gromadzenia zwierząt gospodarskich, słabo osuszone obszary, martwe bruzdy i obszary w pobliżu dróg lub ścieżek.
8. Nie należy pobierać próbek gleby bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych czy organicznych, wapnowaniu, wystąpieniu obfitych opadów, deszczowaniu lub podlewaniu.
9. Nie próbkować szczególnie suchej lub mokrej gleby.
10. Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem najlepiej tego samego dnia.
11. Jeśli nie jest możliwe pobranie próbek w dniu wysyłki, upewnić się, że próbki są przechowywane bez wilgoci i przechowywane są w lodówce.
12. Nie zamrażać próbek ani nie dopuszczać do ich zamoczenia.
13. Przed przystąpieniem do pobierania próbek z kolejnego pola zmienić rękawiczki oraz umyć i oczyścić narzędzia wielokrotnego użytku i dokładnie wypłukanie wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
14. Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.
 
Sposób pakowania prób do transportu
• Szczelnie zamknięty worek strunowy umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB WODY/POŻYWKI
• Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
• Próbki należy pobierać w czyste butelki plastikowe (np. po wodzie mineralnej usuwając z niej zawartość).
• Butelki należy przepłukać kilkukrotnie świeżą wodą/pożywką do badania i szczelnie zakręcić.
• Do badania potrzebujemy 1,5-2l wody/pożywki.
• Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem najlepiej tego samego dnia.
• Jeśli nie jest możliwe pobranie próbek w dniu wysyłki, upewnić się, że próbki są przechowywane są w lodówce.
• Nie zamrażać próbek.
• Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.

Sposób pakowania prób do transportu
• Szczelnie zamknięte butelki umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.

Diagnostyka chorób – truskawka

Kod towaruP02020652
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Badanie obejmuje choroby bakteryjne i grzybowe.

Analiza patogenów upraw jest najdokładniejszym badaniem mającym na celu wykrycie chorób danej uprawy. Prowadzona jest w oparciu o panel patogenów najczęściej atakujących daną roślinę. Badania wykonywane są z pobranych prób: rośliny na każdym etapie jej rozwoju, gleby oraz wody. Objawy choroby rośliny nie zawsze muszą być widoczne ani jednoznaczne, dlatego niezbędne jest zastosowanie najdokładniejszej analizy, jaką jest analiza DNA patogenów.
 
Badania w kierunku chorób z prób roślin (pakiety badań) można wykonywać w różnych celach:
1. Prewencja - znając istniejące zagrożenie, możemy dostosować program ochrony do bieżącej sytuacji. Ochrona staje się wtedy celowana i efektywna. Objawy chorób nie muszą być widoczne.
2. Diagnostyka - zwykle gdy pojawiają się pierwsze objawy choroby. W 95% próbek wykrywana jest więcej niż jedna choroba. Wykrywane są zarówno infekcje wtórne jak i pierwotne.
 
Definicja próbki
Próbkę stanowi materiał roślinny lub próbka gleby lub próbka wody/pożywki. Na próbkę może składać się pojedyncza roślina lub jej fragmenty, pojedyncza próba gleby, substratu lub fragmentu maty. W przypadku wody, pojedyncza próbka równa się liczbie źródeł wody z jakich korzystamy np. wodociąg, studnie głębinowe czy zamknięte lub otwarte zbiorniki wodne. W przypadku pożywki może być ona z przelewu. Pojedyncza próbka pożywki jest pobierana w obrębie jednego rzędu.

Próbka zbiorcza to próbki pojedyncze  pobrane z wielu miejsc rozmieszczonych równomiernie na danej plantacji. Próbka zbiorcza jest poddawana pojedynczej analizie pod kątem występowania patogenów upraw. Wynik wygenerowany z próbki zbiorczej odnosi się do areału plantacji, z którego pobrano próbki cząstkowe.

Pojedynczy pakiet obejmuje badanie próbki roślinnej lub próbki gleby lub próbki wody/pożywki. W celu zlecenia badania różnych próbek, należy dokonać zakupu odpowiedniej ilości badań. Zamawiający zlecając badanie decyduje o tym, jaki typ próbek będzie poddany analizie: próbki pojedyncze lub próbki zbiorcza.
 
Czas realizacji i wyniki
Czas realizacji usługi wynosi 7 dni roboczych. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług próbki są procesowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia próbki do laboratorium i udostępniane natychmiast po zakończeniu analiz. Wyniki przesyłane są drogą mailową.
 
Raport z badania
Raport z badania próbek roślin dostarcza informacji na temat:
a) rodzaju patogenów występujących na roślinie,
b) chorób, które powodują,
c) wskazanych substancji czynnych o działaniu zapobiegającym, leczniczym oraz wyniszczającym, w także środki biologiczne.
 
Korzyści z badania
Celowana prewencja upraw zapewnia szereg oszczędności: począwszy od zmniejszenia kosztów stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a skończywszy na większym plonie uprawy. Badanie ma zapewnić najefektywniejsze prowadzenie uprawy poprzez eliminację zagrożenia ze strony patogenów na wczesnych etapach rozwoju rośliny w sposób celowany.
 
Jak złożyć zamówienie?
1. Zamów wybraną usługę na royalbrinkman.pl
2. Przygotuj próbkę do wysyłki według instrukcji (do pobrania na royalbrinkman.pl)
3. Wypełnij formularz (do pobrania na royalbrinkman.pl).
4. Właściwie oznacz spakowane próbki, wykorzystując etykiety (do pobrania na royalbrinkman.pl).
5. Spakuj odpowiednio próbki i dołącz do nich wydrukowany i wypełniony formularz zamówienia.
6. Poczekaj na kuriera, który odbierze próbkę.
 
Wskazówki ogólne dotyczące pobierania próbek
• Przy badania na panel chorób danej uprawy wskazane jest pobranie próbki przynajmniej z 5 miejsc (całe rośliny).
• W przypadku chorób wirusowych preferowanym materiałem do badań są liście.
• W badaniach wody/pożywki należy pobrać 1 - 1,5 l. Próbkę można pobrać do butelki plastikowej, wykorzystując wyłącznie butelki po wodzie: otworzyć nową butelkę wody, wylać zawartość, kilka razy ją przepłukać wodą/pożywką do badania i napełnić.
• Badanie w kierunku chorób można wykonać też z gleby, torfu, podłoża kokosowego lub maty. Najlepiej wykonać je przed wykonaniem nasadzeń. W tym przypadku należy pobrać próbę z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem partii produkcyjnych podłoży. W przypadku wykrycia patogenów można wtedy jeszcze wykonać odkażanie podłoża. Z tego samego typu próbek można oznaczyć kondycję mikrobiologiczną podłoża. Pozwala to na ocenę obecności w podłożu mikroorganizmów pożytecznych np. Trichoderma
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB ROŚLINNYCH
 
Jak pobrać i przygotować próbkę roślin?
• Jeśli to możliwe, zaleca się wybieranie roślin prezentujących objawy chorobowe.
• Jeżeli symptomy nie są obecne, należy pobierać rośliny wyglądające na zdrowe.
• Pobierany materiał powinien być świeży.
• W przypadku pobierania próbek z większej ilości pól/upraw należy unikać zanieczyszczenia krzyżowego próbek poprzez używanie jednorazowego sprzętu bądź jego czyszczenie w wybielaczu (zawartość podchlorynu sodu co najmniej 2,5%) przez 10 min i płukanie czystą wodą z pozostałości wybielacza. Czyszczenie należy wykonywać każdorazowo przed pobieraniem roślin przeznaczonych do kolejnej, osobnej analizy.
• Ewentualny sprzęt przeznaczony do pobierania próbek musi być wykonany z materiałów, które nie zanieczyszczą pobieranego materiału badawczego.
• Należy unikać zanieczyszczenia lub uszkodzenia pobieranych próbek na wszystkich etapach procesu pobierania próbki, ze względu na możliwość wywarcia wpływu na wynik analizy.
 
Ilość pobieranych próbek
Na pojedynczą próbę składa się wyznaczona liczba roślin, pobrana z różnych lokalizacji na terenie danego pola (min. 2 rośliny). Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację, gdzie rośliny prezentują gorszą kondycję. Optymalna liczba roślin zalecana do pobrania, uzależniona jest od powierzchni pola.
W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 1 analizy na każde 0,25 ha uprawy.
Dla większej powierzchni pola zaleca się wykonanie większej ilości analiz, będącej wielokrotnością maksymalnego areału pola dla pojedynczej analizy. W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 4 analiz na każdy 1 ha uprawy.

Rozmieszczenie punktów pobierania roślin
Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie w zależności od kształtu pola (po przekątnej powierzchni pola lub zakosami wzdłuż powierzchni pola). Droga ustalona podczas pobierania roślin powinna obejmować wszystkie części pola. Kluczowe jest równomierne rozłożenie punktów pobierania materiału. Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć w odległości minimum 5 metrów od miedzy oraz zadrzewień międzypolnych.
Dla ułatwienia procesu pobierania próbek zaleca się korzystanie z bezpłatnej aplikacji na androida „Soil Sampler”.
 
Pobieranie roślin
1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek, założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
2. Ewentualne cięcie próbki wykonywać sekatorem uprzednio umytym, oczyszczonym i dokładne wypłukanym wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
3. Rośliny pobierać w całości lub wybrane fragmenty roślin:
• Malina, borówka, papryka, pomidor, ogórek:
o Rośliny małe do 30 cm wysokości - cała roślina
o Rośliny duże powyżej 30 cm wysokości - korzeń, łodyga, liście na łodydze 10-20 cm (5 szt.)
• Truskawka: cała roślina
4. Unikać roślin silnie zanieczyszczonych glebą lub pyłem.
5. Unikać pobierania martwych roślin.
6. Rośliny ostrożnie wykopywać z ziemi, tak aby system korzeniowy pozostawał stosunkowo nienaruszony. Pozbyć się nadmiaru gleby z pryzmy korzeniowej.
7. Zamknąć system korzeniowy w plastikowym worku, obwiązując worek wokół szyjki korzeniowej.
8. Osuszyć próbkę, jeśli jest wilgotna.
9. Próbki zaleca się umieszczać w woreczku strunowym z grubego plastiku wraz z wkładem pochłaniającym wilgoć.
10. Nie umieszczać suchego bądź mokrego ręcznika papierowego w worku.
11. Sadzonki, młode rośliny powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości.
12. Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem (najlepiej tego samego dnia, w którym nastąpi wysyłka).
13. Jeśli nie jest możliwe pobieranie próbek w dniu wysyłki, należy upewnić się, że próbki są przechowywane bez wilgoci i warunkach chłodniczych.
14. Nie zamrażać próbek ani nie dopuszczać do ich zamoczenia.
15. Przed przystąpieniem do pobierania próbek z kolejnego pola zmienić rękawiczki oraz umyć, oczyścić narzędzia wielokrotnego użytku w wybielaczu przez 10 min i dokładnie wypłukać wodą z pozostałości wybielacza.
16. Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.
 
Sposób pakowania roślin do transportu
• Szczelnie zamknięty worek strunowy umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur, próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH
 
Jak pobrać i przygotować próbkę gleby?
• Jeśli to możliwe zaleca się pobieranie prób gleby z obszarów, gdzie rosnące rośliny prezentują lub prezentowały objawy chorobowe.
• W przypadku pobierania próbek z większej ilości pól/upraw unikaj zanieczyszczenia krzyżowego próbek poprzez używanie jednorazowego sprzętu bądź jego czyszczenie w wybielaczu (zawartość podchlorynu sodu co najmniej 2,5%) przez 10 min i płukanie czystą wodą z pozostałości wybielacza. Czyszczenie należy wykonywać każdorazowo przed pobieraniem roślin przeznaczonych do kolejnej, osobnej analizy.
• Ewentualny sprzęt przeznaczony do pobierania próbek musi być wykonany z materiałów, które nie zanieczyszczą pobieranego materiału badawczego.
• Należy unikać zanieczyszczenia pobieranych próbek na wszystkich etapach procesu pobierania próbki, ze względu na możliwość wywarcia wpływu na wynik analizy.
 
Ilość pobieranych próbek
Na pojedynczą próbę składa się gleba, pobrana z różnych lokalizacji na terenie danego pola (min. 3 lokacje). Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizacje, gdzie uprawa prezentuje lub prezentowała gorszą kondycję. Optymalna liczba lokacji do poboru gleby, uzależniona jest od powierzchni pola. W przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 1 analizy na każde 0,25 ha uprawy.
Dla większej powierzchni pola zaleca się wykonanie większej ilości analiz będącej wielokrotnością maksymalnego areału pola dla pojedynczej analizy: w przypadku maliny, truskawki, borówki, papryki, pomidora i ogórka zaleca się wykonanie 4 analiz na każdy 1 ha uprawy.
Dla pól mniejszych zaleca się pobieranie reprezentatywnej próby gleby z co najmniej 3 lokacji.
 
Rozmieszczenie punktów pobierania gleby
Punkty pobierania gleby należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie w zależności od kształtu pola (po przekątnej powierzchni pola lub zakosami wzdłuż powierzchni pola). Droga ustalona podczas pobierania roślin powinna obejmować wszystkie części pola. Kluczowe jest równomierne rozłożenie punktów pobierania materiału. Punkty pobierania roślin należy wyznaczyć w odległości minimum 5 metrów od miedzy oraz zadrzewień międzypolnych.
Dla ułatwienia procesu pobierania próbek zaleca się skorzystanie z bezpłatnej aplikacji na androida „Soil Sampler”.
 
Pobieranie próbek gleby
1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
2. Ewentualne cięcie próbki wykonywać sekatorem uprzednio umytym i oczyszczonym i dokładne wypłukanym wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
3. Próbki pobierać do wiaderka wyścielanego workiem foliowym.
4. Próbki pobierać z wierzchniej warstwy gleby od 8 cm do 30 cm głębokości w miejscu wybranym do pobrania pojedynczej próbki.
5. Z każdego punktu poboru materiału pobrać próbkę gleby o masie ok. 200 g, blisko stref ryzosfery (korzenia) dotkniętych roślin (jeśli występują na polu).
6. Pobrane próby pojedyncze należy wymieszać, a uzyskaną w ten sposób próbę uśrednioną w ilości 500g umieścić w worku strunowym z grubego plastiku oraz opisać w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację pochodzenia.
7. Unikać pobierania próbek z takich obszarów, jak stosy wapna, wycieki nawozów lub zespoły, obszary gromadzenia zwierząt gospodarskich, słabo osuszone obszary, martwe bruzdy i obszary w pobliżu dróg lub ścieżek.
8. Nie należy pobierać próbek gleby bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych czy organicznych, wapnowaniu, wystąpieniu obfitych opadów, deszczowaniu lub podlewaniu.
9. Nie próbkować szczególnie suchej lub mokrej gleby.
10. Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem najlepiej tego samego dnia.
11. Jeśli nie jest możliwe pobranie próbek w dniu wysyłki, upewnić się, że próbki są przechowywane bez wilgoci i przechowywane są w lodówce.
12. Nie zamrażać próbek ani nie dopuszczać do ich zamoczenia.
13. Przed przystąpieniem do pobierania próbek z kolejnego pola zmienić rękawiczki oraz umyć i oczyścić narzędzia wielokrotnego użytku i dokładnie wypłukanie wodą z pozostałości środka dezynfekującego.
14. Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.
 
Sposób pakowania prób do transportu
• Szczelnie zamknięty worek strunowy umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.
________________________________________

PROCEDURA POBIERANIA PRÓB WODY/POŻYWKI
• Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy założyć jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
• Próbki należy pobierać w czyste butelki plastikowe (np. po wodzie mineralnej usuwając z niej zawartość).
• Butelki należy przepłukać kilkukrotnie świeżą wodą/pożywką do badania i szczelnie zakręcić.
• Do badania potrzebujemy 1,5-2l wody/pożywki.
• Pobieranie większej ilości próbek powinno odbywać się w krótkim odstępie czasu przed wysłaniem najlepiej tego samego dnia.
• Jeśli nie jest możliwe pobranie próbek w dniu wysyłki, upewnić się, że próbki są przechowywane są w lodówce.
• Nie zamrażać próbek.
• Próbki opisać nieścieralnym atramentem w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację (pola, uprawy, miejsca pobrania). Oznaczenie zostanie użyte w raporcie i umożliwi przyporządkowanie wyników do konkretnej uprawy.

Sposób pakowania prób do transportu
• Szczelnie zamknięte butelki umieścić w tekturowym pudle lub folii bąbelkowej.
• Dołączyć wypełniony formularz zamówienia próbki.
• Wszystkie próbki przeznaczone do analizy powinny być dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania.
• Próbki można przewozić wszystkimi środkami komunikacji umożliwiającymi zachowanie niezmienności ich składu podczas transportu.
• Nie należy wysyłać próbek w dni poprzedzające: dni wolne od pracy oraz weekendy.
• W trakcie panowania ekstremalnych temperatur próbki należy wysłać w styropianowym pudełku, aby zapobiegać degradacji.