Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Rhizopon AA 50 mg 20 tabletki

Do not delete this link

Rhizopon AA 50 mg 20 tabletki

Kod towaru: 150518285

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

puszka
karton = 12 puszka
karton zbiorczy = 12 puszka
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Rejestracja

Numer zezwolenia śor Zmiany zezwolenia W handlu dozwolony do Stosowanie dozwolone do
R-18/2017 wu 0 30.11.2024 30.11.2025

Informacje o produkcie

Rhizopon AA tabletki jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie tabletek rozpuszczalnych w wodzie. Zawiera syntetyczną auksynę będącą roślinnym hormonem wzrostu. Substancja czynna wpływa na morfologię korzeni poprzez hamowanie ich wydłużania, stymulowanie wzrostu korzeni bocznych i zwiększanie ich liczby.

Zawartość substancji czynnej: kwas 5-(3-indolilo)masłowy (związek z grupy pochodnych kwasu masłowego) - 200g/kg (20%)
1 tabletka = 250 mg, w tym 50 mg to substancja aktywna (20%)

Sposób użycia
Poprzez zasysanie roztworu przez sadzonkę:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 tabletki/ltr wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-2 tabletki/ltr wody
Uwaga: Sadzonki w wiązce należy umieścić w roztworze na 12 godzin. Zanurzyć jedynie 2 cm dolnej części sadzonki. Bezpośrednio po zastosowaniu środka sadzonki umieścić w podłożu.

Poprzez szybkie zamaczanie "Quick dip":
Głogownik Frasera
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 tabletek/ltr wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-8 tabletek/ltr wody
Złocień doniczkowy
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 tabletka/ltr wody
Uwaga: podstawę sadzonki należy zamoczyć na krótką chwilę (5 sekund) w roztworze. Bezpośrednio po zastosowaniu środka sadzonki umieścić w podłożu.

Poprzez całkowite zanurzenie:
Głogownik Frasera
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 tabletek/ltr wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 tabletek/ltr wody
Róża
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 tabletek/ltr wody
Trzmielina japońska
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 tabletki/ltr wody
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-4 tabletki/ltr wody
Uwaga: Sadzonki należy zanurzyć w roztworze w całości przez 5 sekund. Następnie sadzonki mogą być przesadzane w normalny sposób.

Środki ostrożności
Różne gatunki i odmiany roślin bardzo różnią się od siebie pod względem podatności na środek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
Jeżeli środek ten nie był  wcześniej stosowany, zaleca się przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia skuteczności działania oraz tolerancji dla każdego gatunku oraz odmiany rośliny.
Środek należy stosować w osobnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Do momentu wytworzenia korzeni sadzonki nie mogą być wysadzone w pole.

Sporządzanie cieczy użytkowej
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie stosowania środka zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
Zaleca się stosowanie jak najświeższego roztworu.
Przed przystąpieniem do sporządzania roztworu dokładnie ustalić potrzebną jego ilość. Odpowiednią liczbę tabletek rozpuścić w wodzie. Tabletka zawiera pewną ilość nierozpuszczalnego środka zastosowanego do tabletkowania. Nie ma to jednak wpływu na rozpuszczalność substancji czynnej. Przed rozpuszczeniem tabletek zaleca się korzystanie z miksera. Należy mieszać przez co najmniej 1 minutę.
Roztwór można użyć tylko raz.
Przygotowany roztwór można przechowywać kilka godzin w lodówce.

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej i mycie aparatury
Z resztami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Warunki bezpiecznego stosowania
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas użytkowania produktu.
Podczas stosowania środka stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz okulary zabezpieczające przed dostawaniem się pyłu do oczu. Unikać wdychania pyłu.

Warunki przechowywania:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą;
- w zamkniętym opakowaniu;
- w temperaturze 15-25°C;
- w suchym i ciemnym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionego opakowania po środku do innych celów.

» Jaki rodzaj ukorzeniacza wybrać? Tabele ukorzeniania


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:


Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.


Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link