Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Pirouette 1l

Do not delete this link

Pirouette 1l

Kod towaru: 180606064

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

litr
karton = 12 litr
paleta = 600 litr
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Pirouette jest regulatorem wzrostu zawierającym paklobutrazol wysokiej czystości. Środek został poddany niezależnym, czteroletnim testom na wiodących uniwersytetach, a także trzyletnim testom w USA (pod nazwą Piccolo). Środek pozwala uzyskać bardziej zwarte rośliny o głebokiej zieleni liści. Pirouette jest najnowszym preparatem firmy Fine Agrochemicals Limited, wiodącego producenta regulatorów wzrostu roślin.

Zawartość substancji czynnej:
paklobutrazol (związek z grupy triazoli) - 4 g/l

Zalety produktu
» silny regulator wzrostu roślin doniczkowych, rabatowych i bylin
» poprawia pokrój roślin (większa ilość krótkich pędów)
» łatwy w użyciu dzięki płynnej formulacji
» rezultaty wielokrotnie potwierdzone na całym świecie

Opis działania
Pirouette to środek z grupy regulatorów wzrostu czynną - paklobutrazol. Paklobutrazol  jest inhibitorem biosyntezy giberelin, pobieranym przez pędy, korzenie i liście roślin. Środek Pirouette jest przeznaczony do kontroli wzrostu roślin w uprawie szklarniowej wielu gatunków roślin ozdobnych, poprzez ograniczanie wzrostu międzywęźli i uzyskiwanie bardziej zwartych roślin. Jest to często związane z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie. Środek może być stosowany w formie zabiegów nalistnych. Aby środek działał skutecznie, decydujące jest wykonanie zabiegu we właściwym terminie.

Stosowanie środka
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w uprawie roślin ozdobnych w doniczkach i pojemnikach (kontenerach) pod osłonami typu szklarnia o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Reakcja na stosowanie środka Pirouette może różnić się w zależności od odmiany rośliny ozdobnej, fazy wzrostu i lokalnych warunków środowiskowych, dlatego przed zastosowaniem preparatu na szeroką skalę, zaleca się wykonanie testów na niewielką skalę w najniższym zalecanym stężeniu i w razie potrzeby dostosowanie stężenia.

Dawkowanie
Maksymalna jednorazowa dawka środka: 4 litry / 1000 m2
Maksymalna łączna dawka środka w ciągu 1 roku: 12 litrów / 1000 m2

Zalecenia stosowania
Opryskiwać suche, dobrze rosnące rośliny. Należy zapewnić jednolite pokrycie roślin, również łodyg, ale nie pryskać w sposób powodujący spływanie cieczy użytkowej.
Dostosować ilość cieczy użytkowej do etapu rozwoju roślin i wielkości uprawy.
W przypadku szybko rosnących odmian, należy zastosować środek we wczesnym stadium wzrostu rośliny.
Zabieg najlepiej przeprowadzać rano lub wieczorem, gdy wilgotność względna jest wyższa, tak by zapewnić optymalną absorpcję środka i zwiększyć jego skuteczność. Nie stosować na rośliny w stresie wodnym.

Azalia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po ostatnim przycinaniu, gdy nowy przyrost osiągnie 3-7 cm.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/l
W przypadku stosowania w formie dawek dzielonych:
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 8-14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1 (2 w przypadku dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 100-150 l/1000 m2

Róża miniaturowa (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy pędy mają długość 1-4 cm. Może być konieczne zastosowanie powtórne po 7 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 10 - 20 ml/l
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Pelargonia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować 2-3 tygodnie po sadzeniu, gdy nowy przyrost wynosi 4-5 cm. W razie konieczności zabieg powtórzyć po co najmniej 4 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2-4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2
UWAGI
Nie stosować, gdy dni stają się krótsze.
Pelargonia wykazuje szczególną wrażliwość na substancję czynną paklobutrazol.

Poinsettia (Gwiazda Betlejemska) (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy boczne pędy osiągną długość 5 cm, i powtórzyć w razie potrzeby po co najmniej 14 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 14 dni
UWAGA
Nie należy wykonywać powtórnego zabiegu środkiem na 5-6 tygodni przed spodziewanym kwitnieniem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Zaleca ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Kalanchoe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po sadzeniu i powtórzyć w razie potrzeby, szczególnie na odmianach szybko rosnących i miniaturowych w odstępach co 8-15 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 8-15 dni

Rośliny rabatowe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Lobelia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,625-1,25 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Petunia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 5
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Fiołek ogrodowy
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,5-5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Środki ostrożności
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą środka.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link