Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Florgib tabletki [10st/pojemnik]

Do not delete this link Do not delete this link

Florgib tabletki [10st/pojemnik]

Kod towaru: 180607245

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

tuba
karton = 110 tuba
karton zbiorczy = 110 tuba
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Rejestracja

Numer zezwolenia śor Zmiany zezwolenia W handlu dozwolony do Stosowanie dozwolone do
R-30/2016 wu 0 28.02.2023 28.02.2024

Informacje o produkcie

Nowe tabletki Florgib o wysokiej rozpuszczalności.

Florgib to regulator wzrostu na bazie kwasu giberelinowego (GA3 - giberelina specyficzna dla produkcji kwiaciarskiej). Gibereliny stymulują wzrost wydłużeniowy komórek (wydłużanie pędów), wpływają na kwitnienie (indukowanie i hamowanie) oraz owocowanie, rozwój pędów i kiełkowanie nasion. Florgib ma unikalną formułę szybko rozpuszczalnych tabletek (1 tabletka = 4,9 g), co pozwala na dokładne dawkowanie.

Florgib ST może być stosowany w wielu uprawach do różnych celów:
» przyspieszenie kwitnienia
» wyrównanie kwitnienia (więcej pąków kwitnących w tym samym czasie)
» stymulacja wzrostu wydłużeniowego
» ochrona przed przymrozkami (grusza)
» rozwój uprawy (skrócenie czasu spoczynku rabarbaru)

W przypadku roślin doniczkowych (skrzydłokwiat) oraz kwiatów ciętych (ciemiernik biały) Florgib pozwala na określenie terminu kwitnienia i wyrównanie go. Dodatkowo, więcej kwiatów kwitnie w tym samym czasie (skrzydłokwiat). W przypadku chryzantemy i gipsówki Florgib ST poprawia wzrost wydłużeniowy pędów.

Środki ostrożności
W celu precyzyjnego określenia dawki zalecane jest przeprowadzenie testu na niewielkiej ilości roślin.

 


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link