Dazide Enhance 85 SG 500 g

Kod towaruP10000147
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Dazide Enhance to regulator wzrostu w formie łatwych w użyciu, niepylących granul, zawierający daminozyd w ilości 85%. Przeznaczony do stosowania w uprawie chryzantem, ogranicza wzrost międzywęźli wpływając na poprawę pokroju i uzyskanie wyrównanego kwitnienia.

Sposób działania
Dazide Enhance hamuje syntezę giberelin w roślinach, co skutkuje ograniczeniem rozwoju międzywęźli. Dzięki temu rośliny są bardziej zwarte, a ich pędy grubsze i silniejsze. W takiej postaci znacznie lepiej znoszą transport. Możliwe też staje się zmieszczenie większej ilości roślin na danej powierzchni.
Dazide Enhance zmniejsza dominację wierzchołkową i stymuluje wytwarzanie wczesnych pąków bocznych, co ma korzystny wpływ na kwitnienie roślin. Stosowanie Dazide Enhance poprawia wybarwienie liści i rozwój korzeni, zwiększając pobieranie wody i substancji odżywczych. Zmniejsza też stres po przesadzeniu roślin.

Substancja czynna:
daminozyd (związek z grupy hydrazydów) – 850 g/kg (85%)

Skarlanie chryzantemy doniczkowej
Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.

Stosować 2–krotnie:
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać około 3 tygodnie po posadzeniu, w okresie kiedy pędy boczne roślin mają 3 - 10 cm długości.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępie 10 dni.

Stosować 4-krotnie (dawka dzielona):
W celu uzyskania lepszej skuteczności, środek stosować w dawce dzielonej.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w okresie kiedy pędy boczne mają 3-10 cm długości.
W sumie wykonać 4 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępach 5-7 dni.

Skarlanie chryzantemy uprawianej na kwiat cięty
Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać w 3-5 tygodniu po zasadzeniu, w zależności rozwoju roślin.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi, nie częściej niż co 7-10 dni.

Stosowanie daminozydu z dodatkiem adiuwantu
Dazide Enhance można stosować z dodatkiem adiuwantu Elasto G5, z zwiększa efektywność zabiegu i pozwala zmniejszyć zużycie substancji aktywnej nawet do 2 g/l wody.
» Dowiedz się więcej o zastosowaniu daminozydu z adiuwantem

Zakres stosowania
Dazide Enhance przeznaczony jest do stosowania w produkcji chryzantem, jednak udowodniono jego działanie także na inne gatunki roślin ozdobnych* (azalie, hortensje, rośliny rabatowe: Ageratum, Antirrhinum, Aster, Campanula, Dahlia, Gloxinia, Lobelia, Impatiens, Kalanchoe, Tagetes, Mesembryanthemum, Nemesia, Phlox, Petunia, Salvia, Stock, Zinnia).
Z doświadczeń producentów roślin ozdobnych w innych krajach wynika, że najbardziej optymalne dawki i terminy stosowania Dazide Enhance kształtują się następująco:

Uprawa

Dawka

Terminy

Chryzantemy doniczkowe

0,25%

Kiedy pędy mają 2 cm, powtórzyć 10 dni później

Chryzantemy gałązkowea

0,06% - 0,125%

7 dni przed i 14 dni po rozpoczęciu dnia krótkiego

Chryzantemy wielkokwiatoweb

0,25%

3 dni przed uszczykiwaniem i 14 dni później

Azaliec

0,25%

Kiedy nowe przyrosty mają 2 cm długości.

Hortensjec

0,25%

Kiedy pojawi się 4-6 par nowych liści.

Rośliny rabatowe

0,25% lub 0,125% - 0,25%

2 tygodnie po pikowaniu, kiedy rośliny zaczynają nowy wzrost (2 cm +)

a – nie stosować na odmianie Fandango
b – dla odmiany Shoesmith sports stosować niższe dawki
c –dane na temat stosowania w przypadku tych gatunków są ograniczone
Optymalne dawki mogą się różnić w zależności od producenta. Zależą też od oczekiwanej wysokości roślin, warunków wzrostu, metody aplikacji, gatunku i odmiany roślin. Każdy producent może indywidualnie ustalić najlepsze dawki odpowiadające jego uprawie.

* w Polsce Dazide Enhance przeznaczony jest do stosowania w uprawach chryzantem pod osłonami.

Uwagi
Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów,
lecz nie dopuścić do spływania cieczy.
Stosować na rośliny suche, zdrowe, dobrze ukorzenione.
Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu

 

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-29/2011030.04.202530.04.2026

Dazide Enhance 85 SG 500 g

Kod towaruP10000147
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Dazide Enhance to regulator wzrostu w formie łatwych w użyciu, niepylących granul, zawierający daminozyd w ilości 85%. Przeznaczony do stosowania w uprawie chryzantem, ogranicza wzrost międzywęźli wpływając na poprawę pokroju i uzyskanie wyrównanego kwitnienia.

Sposób działania
Dazide Enhance hamuje syntezę giberelin w roślinach, co skutkuje ograniczeniem rozwoju międzywęźli. Dzięki temu rośliny są bardziej zwarte, a ich pędy grubsze i silniejsze. W takiej postaci znacznie lepiej znoszą transport. Możliwe też staje się zmieszczenie większej ilości roślin na danej powierzchni.
Dazide Enhance zmniejsza dominację wierzchołkową i stymuluje wytwarzanie wczesnych pąków bocznych, co ma korzystny wpływ na kwitnienie roślin. Stosowanie Dazide Enhance poprawia wybarwienie liści i rozwój korzeni, zwiększając pobieranie wody i substancji odżywczych. Zmniejsza też stres po przesadzeniu roślin.

Substancja czynna:
daminozyd (związek z grupy hydrazydów) – 850 g/kg (85%)

Skarlanie chryzantemy doniczkowej
Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.

Stosować 2–krotnie:
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,5% (500 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać około 3 tygodnie po posadzeniu, w okresie kiedy pędy boczne roślin mają 3 - 10 cm długości.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępie 10 dni.

Stosować 4-krotnie (dawka dzielona):
W celu uzyskania lepszej skuteczności, środek stosować w dawce dzielonej.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (250 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w okresie kiedy pędy boczne mają 3-10 cm długości.
W sumie wykonać 4 zabiegi w sezonie wegetacji w odstępach 5-7 dni.

Skarlanie chryzantemy uprawianej na kwiat cięty
Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać w 3-5 tygodniu po zasadzeniu, w zależności rozwoju roślin.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi, nie częściej niż co 7-10 dni.

Stosowanie daminozydu z dodatkiem adiuwantu
Dazide Enhance można stosować z dodatkiem adiuwantu Elasto G5, z zwiększa efektywność zabiegu i pozwala zmniejszyć zużycie substancji aktywnej nawet do 2 g/l wody.
» Dowiedz się więcej o zastosowaniu daminozydu z adiuwantem

Zakres stosowania
Dazide Enhance przeznaczony jest do stosowania w produkcji chryzantem, jednak udowodniono jego działanie także na inne gatunki roślin ozdobnych* (azalie, hortensje, rośliny rabatowe: Ageratum, Antirrhinum, Aster, Campanula, Dahlia, Gloxinia, Lobelia, Impatiens, Kalanchoe, Tagetes, Mesembryanthemum, Nemesia, Phlox, Petunia, Salvia, Stock, Zinnia).
Z doświadczeń producentów roślin ozdobnych w innych krajach wynika, że najbardziej optymalne dawki i terminy stosowania Dazide Enhance kształtują się następująco:

Uprawa

Dawka

Terminy

Chryzantemy doniczkowe

0,25%

Kiedy pędy mają 2 cm, powtórzyć 10 dni później

Chryzantemy gałązkowea

0,06% - 0,125%

7 dni przed i 14 dni po rozpoczęciu dnia krótkiego

Chryzantemy wielkokwiatoweb

0,25%

3 dni przed uszczykiwaniem i 14 dni później

Azaliec

0,25%

Kiedy nowe przyrosty mają 2 cm długości.

Hortensjec

0,25%

Kiedy pojawi się 4-6 par nowych liści.

Rośliny rabatowe

0,25% lub 0,125% - 0,25%

2 tygodnie po pikowaniu, kiedy rośliny zaczynają nowy wzrost (2 cm +)

a – nie stosować na odmianie Fandango
b – dla odmiany Shoesmith sports stosować niższe dawki
c –dane na temat stosowania w przypadku tych gatunków są ograniczone
Optymalne dawki mogą się różnić w zależności od producenta. Zależą też od oczekiwanej wysokości roślin, warunków wzrostu, metody aplikacji, gatunku i odmiany roślin. Każdy producent może indywidualnie ustalić najlepsze dawki odpowiadające jego uprawie.

* w Polsce Dazide Enhance przeznaczony jest do stosowania w uprawach chryzantem pod osłonami.

Uwagi
Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów,
lecz nie dopuścić do spływania cieczy.
Stosować na rośliny suche, zdrowe, dobrze ukorzenione.
Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu

 

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-29/2011030.04.202530.04.2026
Inspiracje z Banku wiedzy
retardanty
Retardanty — hamowanie wzrostu roślin
Bardzo ważną grupą regulatorów wzrostu roślin są retardanty (skarlacze), których działanie polega na hamowaniu wzrostu roślin. Jest to grupa preparatów, które nie występują naturalnie, są produkowane syntetycznie. Retardanty są popularnie określane mianem antygiberelin, co dobrze odwzorowuje schemat ich działania.
wybór adiuwantu
Adiuwant — czym jest i dlaczego warto go używać?
Adiuwanty obniżają napięcie powierzchniowe kropli wody, dzięki czemu roztwór lepiej pokrywa opryskiwaną powierzchnię, a substancja aktywna preparatu chemicznego lepiej wnika do rośliny. Opryskane rośliny dłużej pozostają wilgotne, co z kolei ma znaczenie przy zwalczaniu szkodników za pomocą preparatów o działaniu kontaktowym.
Najnowsze artykuły