Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Bonzi 1L

Do not delete this link

Bonzi 1L

Kod towaru: 180702159

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

butelka
karton = 12 litr
butelka = 1 litr
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Rejestracja

Numer zezwolenia śor Zmiany zezwolenia W handlu dozwolony do Stosowanie dozwolone do
R-10/2018wu 0 30.11.2024 30.11.2025

Informacje o produkcie

Bonzi to regulator wzrostu roślin w ofercie Royal Brinkman, wspierający producentów roślin ozdobnych w maksymalizacji ich produkcji. Będąc produktem bardzo elastycznym i skutecznym, pomaga w uzyskaniu roślin pożądanych na rynku, o określonym kształcie i wielkości. Jest przeznaczony do stosowania w uprawach roślin ozdobnych (doniczkowych i rabatowych) w szklarniach. Działa szybko, bo już po 3-5 dniach, a efekt jego działania utrzymuje się minimum 3 tygodnie, w zależności od siły wzrostu roślin. Preparat ogranicza wzrost międzywęźli i pozwala osiągnąć bardziej zwarty pokrój roślin. Rośliny są też dzięki niemu bardziej jednorodne, a kwitnienie wyrównane. Pośrednio, Bonzi pozwala obniżyć koszty pracy i nawadniania. Można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy. Substancja czynna środka - paklobutrazol (inhibitor biosyntezy giberelin) - pobierana jest przez zielone części roślin oraz korzenie a następnie poprzez wiązki naczyniowe (ksylem) transportowana do wierzchołków pędów. Jej działanie polega na ograniczeniu wzrostu  międzywęźli i uzyskiwania roślin o bardziej zwartym pokroju. Działanie środka często związane jest z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie.


Sposób działania
Hormon gibereliny odgrywa kluczową rolę we wzroście roślin, ponieważ odpowiada za wydłużenie komórek i ich podział. W związku z tym gibereliny są produkowane w aktywnych częściach rośliny. Bonzi, zawierający paklobutrazol, hamuje produkcję giberelin na wczesnym etapie wzrostu, co skutkuje krótszymi międzywęźlami i bardziej kontrolowanym wzrostem. W ten sposób możliwe jest zarządzanie wzrostem i kształtem rośliny, dzięki czemu staje się ona bardziej zwarta i silniejsza, co odpowiada wymaganiom rynku.

Zawartość substancji czynnej

paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 4 g/l


Korzyści wynikające ze stosowania Bonzi:

- bezpieczny, wydajny i elastyczny skarlacz roślin ozdobnych
- zapewnia atrakcyjny, zwarty pokrój roślin i równomierne kwitnienie
- można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy
- szybkie działanie i długi efekt
- pozwala ograniczyć potrzeby podlewania i nakłady pracy.


Elastyczność
Bonzi można stosować na wszystkich etapach uprawy wielu gatunków roślin (rabatowe, doniczkowe, jednoroczne, wieloletnie, a nawet drzewiaste). Jest on bezpieczny dla owadów pożytecznych i dlatego może być stosowany w zintegrowanych systemach uprawy. Bonzi można stosować zamiennie lub równocześnie z innymi regulatorami wzrostu. Bonzi zapewnia efekt już po 3-5 dniach od zastosowania i utrzymuje się co najmniej przez 3 tygodnie (w zależności od siły wzrostu uprawy). Składnikiem aktywnym preparatu jest paklobutrazol (4g/l), który pierwotnie wykorzystywany był jako fungicyd, jednakże w miarę jego stosowania okazało się, że doskonale sprawdza się jako regulator wzrostu dla wielu gatunków roślin.


Zalecenia stosowania:

Bonzi jest łatwo pobierany przez liście, korzenie i łodygi, a następnie poprzez ksylem transportowany jest w górę rośliny. Dystrybucja następuje głównie w liściach, dlatego decydujące znaczenie ma równe pokrycie ich cieczą roboczą. Dla uzyskania optymalnego efektu wymagana jest precyzyjna technika dawkowania i właściwe stężenie. Optymalne wykorzystanie Bonzi w danej uprawie różni się w zależności od czynników środowiskowych i uprawy.

Należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy:

– Rozstaw roślin: gdy rośliny są blisko siebie, a ich liście zachodzą na siebie, dochodzi do silniejszego wzrostu łodygi, przez co wymagana jest większa ilość Bonzi.
– Temperatura produkcji: wyższe temperatury przyspieszają wzrost. Rośliny rosnące w cieplejszym klimacie wymagają wyższych dawek Bonzi.
– Światło i wilgotność: wysokie natężenie światła sprzyja bardziej stabilnemu wzrostowi, a zatem potrzeba mniej regulatora wzrostu. Wysoka wilgotność sprzyja bardziej dynamicznemu wzrostowi, wymagającemu większej ilości Bonzi. - unikaj mieszania Bonzi z innymi preparatami – mogą one wpłynąć na działanie skarlacza

Dodatkowe wskazówki:

– nanoś na suche rośliny, jednak upewnij się że korzenie nie są przesuszone, a podłoże zawiera dość wody
– przestrzegaj zaleceń odnośnie dawkowania, nie przekraczaj zalecanych dawek
– po naniesieniu Bonzi odczekaj, aż rośliny obeschną, zanim włączysz zraszacze
– użyj odpowiedniej ilości wody, aby uniknąć strat wynikających ze spływania preparatu
nie używaj do nowej produkcji podłoża, które zostało poddane zabiegowi z użyciem Bonzi
– Bonzi nie wykazuje szkodliwego działania na kwiaty i ich rozwój
– zaobserwowano wcześniejsze kwitnienie w następstwie stosowania Bonzi w przypadku petunii, werbeny, fuksji i goździka.


» Rośliny doniczkowe i rabatowe (oprócz Poinsettia)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,4% (30-400 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 4,8 l/1000 m2
Termin stosowania: w zależności od uprawianego gatunku i odmiany środek stosować od fazy dwóch rozwiniętych liści właściwych do początku kwitnienia (BBCH 12 – 61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie uprawy (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.

» Poinsettia (w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125% (125 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,125% (30-125 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 1,5 l/1000 m2
Termin stosowania: BBCH 12 – 61 w okresie styczeń – grudzień
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.
Uwaga: na poinsecji Bonzi powinien być stosowany do tygodnia przed początkiem kwitnienia, aby zapobiec jego wpływowi na wielkość przylistków.

Bonzi w uprawie bratka
zacznij stosować Bonzi tuż po uszczykiwaniu
– stosuj 1-2 razy w tygodniu
– dawkowanie:
odmiany słabiej rosnące: 25-50 ml/100 litrów wody
odmiany silniej rosnące: 50-125 ml/100 litrów wody
Efekt: bardziej wyrównane rośliny o kompaktowym kształcie.

Bonzi w uprawie pelargonii
zacznij stosować Bonzi tuż po posadzeniu
– stosuj co tydzień
– dawka: 30-100 ml/100 litrów wody
– ilość wody: 750-1000 litrów na hektar
Efekt: prawidłowe formowanie pąków kwiatowych, wcześniejsze kwitnienie.

Dawkowanie w inych uprawach
Begonia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Kalanchoë: 25-100 ml/100 litrów wody
– Oxalis: 2,5 ml/100 litrów wody
– Azalea: 2,25-2,75 l/100 litrów wody
–  Forsythia: 125 ml/100 litrów wody
– Fuchsia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Hibiscus: 30-150 ml/100 litrów wody
– Rododendron: 2-3 l/100 litrów wody


--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link