Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Bonzi 1L

Do not delete this link

Bonzi 1L

Kod towaru: 180702159

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

butelka
karton = 12 litr
butelka = 1 litr
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Bonzi to bezpieczny skarlacz roślin ozdobnych (rabatowych i doniczkowych oraz szkółkarskich), dzięki któremu rośliny nabierają zwartego, atrakcyjnego pokroju. Bonzi działa szybko - już po 3-5 dniach od zabiegu, a efekt jego działania utrzymuje się nawet 3 tygodnie. Można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy. Substancja czynna środka - paklobutrazol (inhibitor biosyntezy giberelin) - pobierana jest przez zielone części roślin oraz korzenie a następnie poprzez wiązki naczyniowe (ksylem) transportowana do wierzchołków pędów. Jej działanie polega na ograniczeniu wzrostu  międzywęźli i uzyskiwania roślin o bardziej zwartym pokroju. Działanie środka często związane jest z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie.

Zawartość substancji czynnej
paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 4 g/l

Korzyści wynikające ze stosowania Bonzi:
- bezpieczny, wydajny i elastyczny skarlacz roślin ozdobnych
- zapewnia atrakcyjny, zwarty pokrój roślin i równomierne kwitnienie
- można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy
- szybkie działanie i długi efekt
- pozwala ograniczyć potrzeby podlewania i nakłady pracy.

Zalecenia stosowania:
- unikaj mieszania Bonzi z innymi preparatami – mogą one wpłynąć na działanie skarlacza
- nanoś na suche rośliny, jednak upewnij się że korzenie nie są przesuszone, a podłoże zawiera dość wody
- przestrzegaj zaleceń odnośnie dawkowania, nie przekraczaj zalecanych dawek
- po naniesieniu Bonzi odczekaj, aż rośliny obeschną, zanim włączysz zraszacze
- użyj odpowiedniej ilości wody, aby uniknąć strat wynikających ze spływania preparatu
- nie używaj do nowej produkcji podłoża, które zostało poddane zabiegowi z użyciem Bonzi
- Bonzi nie wykazuje szkodliwego działania na kwiaty i ich rozwój
- zaobserwowano wcześniejsze kwitnienie w następstwie stosowania Bonzi w przypadku petunii, werbeny, fuksji i goździka.

» Rośliny doniczkowe i rabatowe (oprócz Poinsettia)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,4% (30-400 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 4,8 l/1000 m2
Termin stosowania: w zależności od uprawianego gatunku i odmiany środek stosować od fazy dwóch rozwiniętych liści właściwych do początku kwitnienia (BBCH 12 – 61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie uprawy (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.

» Poinsettia (w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125% (125 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,125% (30-125 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 1,5 l/1000 m2
Termin stosowania: BBCH 12 – 61 w okresie styczeń – grudzień
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.
Uwaga: na poinsecji Bonzi powinien być stosowany do tygodnia przed początkiem kwitnienia, aby zapobiec jego wpływowi na wielkość przylistków.

Bonzi w uprawie bratka
- zacznij stosować Bonzi tuż po uszczykiwaniu
- stosuj 1-2 razy w tygodniu
- dawkowanie:
odmiany słabiej rosnące: 25-50 ml/100 litrów wody
odmiany silniej rosnące: 50-125 ml/100 litrów wody
Efekt: bardziej wyrównane rośliny o kompaktowym kształcie.

Bonzi w uprawie pelargonii
- zacznij stosować Bonzi tuż po posadzeniu
- stosuj co tydzień
- dawka: 30-100 ml/100 litrów wody
- ilość wody: 750-1000 litrów na hektar
Efekt: prawidłowe formowanie pąków kwiatowych, wcześniejsze kwitnienie.

Dawkowanie w inych uprawach
- Begonia: 30-100 ml/100 litrów wody
- Kalanchoë: 25-100 ml/100 litrów wody
- Oxalis: 2,5 ml/100 litrów wody
- Azalea: 2,25-2,75 l/100 litrów wody
- Forsythia: 125 ml/100 litrów wody
- Fuchsia: 30-100 ml/100 litrów wody
- Hibiscus: 30-150 ml/100 litrów wody
- Rododendron: 2-3 l/100 litrów wody

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link