Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Adiuwant ELASTO G5 5l

Do not delete this link

Adiuwant ELASTO G5 5l

Kod towaru: P00000209

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
karton = 4 szt.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Elasto G5 jest bezpiecznym i niezawodnym adiuwantem na bazie kopolimeru glicerolu. Dodanie jej do cieczy roboczej pozwala zwiększyć skuteczność stosowanych środków (np. regulatorów wzrostu zawierających daminozyd czy insektycydów zawierających bifenazat), przy zmniejszonej ilości substancji czynnej – a zatem daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na środki chemiczne.

 

Korzyści ze stosowanie adiuwantu Elasto G5

  • lepsze pokrycie i rozprowadzenie środka
  • lepsze pobieranie substancji czynnej przez roślinę
  • wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na opryski chemiczne

 

Skład


» 700g/l kopolimeru glicerolu
» kwas tłuszczowy z oleju kokosowego
» bezwodnik kwasu ftalowego

 

Zalecane stężenie


Producent zaleca stosowanie preparatu Elasto G5 w ilości 0,25% (250 ml/100 l wody). Elasto G5 zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli substancji roboczej, powodując ich przyklejenie się i równomierne rozprowadzenie na powierzchni liści i łodyg, zwiększając do maksimum retencję środka i pokrycie roślin substancją aktywną, bez efektu spływania do podłoża.

 

Stosowanie adiuwantu Elasto G5  ze środkami ochrony roślin

Elasto G5 może być stosowana z wieloma rodzajami środków chemicznych, w tym z regulatorami wzrostu zawierającymi daminozyd i chloromekwat. Badania wykazały, że dzięki adiuwantowi Elasto G5 w dużym stopniu można ograniczyć ilość stosowanych regulatorów wzrostu, zwiększając ich przyswajalność przez rośliny.


W połączeniu z fungicydami (mepanipyrim, fludioksonil), a także preparatami na bazie bakterii zwalczających grzyby (Bacillus subtilis), Elasto G5 wpływa na lepsze pokrycie i rozprowadzenie substancji aktywnej na roślinach. Ponadto, czas działania ochronnego po opryskiwaniu zostaje maksymalizowany, na przykład w przypadku walki z mączniakiem prawdziwym. 
Elasto G5 zwiększa pobieranie substancji aktywnych w przypadku stosowania z herbicydami (glifosat, 2.4D, nikosulfuron). Zastosowanie Elasto G5 z insektycydami (bifenazat) i preparatami na bazie bakterii zwalczających szkodniki (Bacillus thuringensis) skutkuje lepszym pokryciem i rozprowadzeniem preparatu, zaś w przypadku środków za bazie pimetrozyny stwierdzono poprawę pobierania substancji aktywnej. Dodatkowo, Elasto G5 wzmacnia efekt uderzeniowy systemicznych insektycydów oraz przedłuża ich działanie – co zostało udowodnione w przypadku zwalczania mszyc w uprawie róży doniczkowej.

 

Zalecenia dot. stosowania

Zalecane stężenie preparatu Elasto G5 to 0,25% (250 ml/100 l wody). Preparat można stosować wyłącznie w zakresie pH od 3,0 do 9,0. Zaleca się, aby Elasto G5 dodać do roztworu do oprysku na samym końcu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości mieszania z określonym środkiem ochrony roślin lub bezpieczeństwa stosowania adiuwantu w określonych uprawach, zaleca się zastosowanie preparatu najpierw na małej powierzchni.

 

Elasto G5 w integrowanej ochronie roślin

Elasto G5 określana jest jako preparat bezpieczny – ryzyko fitotoksyczności jest niskie, jest też kompatybilna z programem integrowanej ochrony roślin. Co ważne, może być wykorzystana w uprawach, w których stosowane są organizmy pożyteczne, bez szkody dla nich.

 

» Jak dobrać odpowiedni adiuwant?


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link