H2Flo 5l

Kod towaruP16030109
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

H2Flo jest unikalną mieszaniną substancji powierzchniowo czynnych, opracowaną przez ICL specjalnie po to, by szybciej i skuteczniej dystrybuować wodę przez różne warstwy gleby.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie zużycia wody i wydatków z tym związanych. H2Flo jest łatwy i wygodny w stosowaniu, ponieważ może być dostarczany do podłoża przez każdy system nawadniający.

Korzyści ze stosowania H2Flo
» Ograniczenie zużycia wody stosowanej do nawadniania.
» Może być stosowany jednocześnie z nawozami (fertygacja).
» Działa szybko, niezależnie od rodzaju podłoża.
» Działa w strefie korzeniowej, czyli tam, gdzie jest naprawdę potrzebny.
» Szybko rozprzestrzenia się w podłożu.
» Łatwy w stosowaniu.
» Bardzo wydajny – zawiera aż 88% substancji czynnych.

Opakowanie
Opakowanie o pojemności 5 l, w kartonie znajdują się 4 x 5 l.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

H2Flo 5l

Kod towaruP16030109
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

H2Flo jest unikalną mieszaniną substancji powierzchniowo czynnych, opracowaną przez ICL specjalnie po to, by szybciej i skuteczniej dystrybuować wodę przez różne warstwy gleby.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie zużycia wody i wydatków z tym związanych. H2Flo jest łatwy i wygodny w stosowaniu, ponieważ może być dostarczany do podłoża przez każdy system nawadniający.

Korzyści ze stosowania H2Flo
» Ograniczenie zużycia wody stosowanej do nawadniania.
» Może być stosowany jednocześnie z nawozami (fertygacja).
» Działa szybko, niezależnie od rodzaju podłoża.
» Działa w strefie korzeniowej, czyli tam, gdzie jest naprawdę potrzebny.
» Szybko rozprzestrzenia się w podłożu.
» Łatwy w stosowaniu.
» Bardzo wydajny – zawiera aż 88% substancji czynnych.

Opakowanie
Opakowanie o pojemności 5 l, w kartonie znajdują się 4 x 5 l.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.