Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Nośnik NutriFOG 20 ltr

Do not delete this link

Nośnik NutriFOG 20 ltr

Kod towaru: P09020132

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

pojemnik
pojemnik = 20 litr
pojemnik = 1 szt.
szt. = 20 litr
pojemnik
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Nawóz specjalny do zamgławiania w szklarniach
Nawóz WE

Skład
Nawóz NPK z dodatkiem B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
10% N azot ogólny
7% NH –N mocznikowy 2
1,5% NO –N azotanowy 3
1,5% NH –N amonowy 4
3% P O fosfor rozpuszczalny w wodzie 2 5
3% K O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie 2
0,01 % B bor rozpuszczalny w wodzie
0,002% Cu* miedź rozpuszczalna w wodzie
0,02% Fe* żelazo rozpuszczalna w wodzie
0,01% Mn* mangan rozpuszczalny w wodzie
0,001% Mo molibden rozpuszczalny w wodzie
0,002% Zn* cynk rozpuszczalny w wodzie
* w postaci chelatu EDTA (z niską zawartością chloru)

Nie przechowywać w temp. poniżej 40C i powyżej 400C. Unikać gwałtownych zmian temperatury w trakcie magazynowania nawozu. NutriFOG new posiada opatentowaną i zarejestrowaną formułę do zamgławiania na gorąco i zimno. Hamuje szybkie parowanie wody z roztworu, zapobiega przedwczesnej krystalizacji nawozu. nutriFOG new zawiera wszystkie ważne składniki odżywcze wpływające na poprawę witalności roślin i wygląd całej uprawy. Dzięki formie chelatowej działanie składników odżywczych jest lepsze, nutriFOG new może być mieszany z popularnymi środkami ochrony roślin.

Dawki
250 ml nutriFOG new + 1-1,5 litra wody na 1000 m2 szklarni w odstępach nie mniejszych niż 5 dni.
W indywidualnych przypadkach można zwiększyć dawkę do 500 ml/1000 m2. Całkowite dawkowanie nutriFOG new nie powinno przekroczyć dawki 2 litry/1000 m2 na miesiąc.
Jeśli podawane są zawiesiny proszkowe stężenie nie powinno przekroczyć 80 g proszku /l wody. W razie konieczności należy dodać wody.
Przeczytać instrukcję dozowania podaną przez producenta zamgławiacza.

Przygotowanie roztworu roboczego
Najpierw wymieszać środek ochrony roślin z wodą, następnie dodać nutriFOG new.

Instrukcja stosowania
W trakcie stosowania środków ochrony roślin, nosić maskę p.gazową z filtrem A2P3. Mgłę rozprowadzać równomiernie w uprawie, przesuwając się do tyłu. Zamgławianie stacjonarne można przeprowadzać tylko zamgławiaczami z wentylatorami. Zamgławianie przeprowadzać po południu, unikać nagłego spadku temperatury nocą.

Zapobieganie wypadkom
Nie wchodzić do szklarni w czasie przeprowadzania zamgławiania, po zabiegu szklarnię wietrzyć 1 godzinę przed ponownym wejściem.

Środki ostrożności
ŸPreparaty chemiczne, ich pozostałości oraz puste opakowania przechowywać z dala od wód. Wszelkie pozostałości zużywać całkowicie. Opróżnione opakowania dokładnie wypłukać, traktować jako odpad komunalny. ŸPo zabiegu umyć dokładnie ręce i odkryte partie skóry wodą z mydłem. ŸW przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody. ŸGdy poczujesz się źle natychmiast skontaktuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

Zagrożenia
Niewłaściwe stosowanie może być groźne dla zdrowia, połknięcie jest groźne dla zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, poza zasięgiem dzieci, z daleka od jedzenia i żywności dla zwierząt. Chronić przed wysychaniem, zanieczyszczeniem i światłem słonecznym. Pojemnik zamykać szczelnie. Przechowywać w temperaturze 4 - 400C.

Odpowiedzialność
Powyższe informacje są zgodne ze stanem naszej obecnej wiedzy, informują o sposobie postępowania z produktem. Preparat jest odpowiedni do wskazanych celów, jeśli jest używany zgodnie z instrukcją stosowania. Do czasu dostawy możemy
zagwarantować najwyższą jakość nawozu, potem przechowywanie i stosowanie preparatu jest poza naszą kontrolą.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link