Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Gliceryna roślinna farmaceutyczna 99,5% 1000 kg

Do not delete this link

Gliceryna roślinna farmaceutyczna 99,5% 1000 kg

Kod towaru: P09020253

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

kilogram
skrzynka = 1000 kilogram
Cena na zapytanie
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Gliceryna farmaceutyczna, o wysokiej czystości, do stosowania jako nośnik mgły przy zamgławianiu przeciwprzymrozkowym. Dzięki zastosowaniu gliceryny uzyskana mgła jest gęsta i świetnie chroni plantacje przed przymrozkami.

Zalety gliceryny farmaceutycznej:
- nie zawiera zanieczyszczeń
- nie zatyka dysz i nie brudzi rezonatora
- bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
- bardziej wydajna niż gliceryna przemysłowa.

Przygotowanie roztworu
Glicerynę należy wymieszać z wodą w proporcji 50:50. Tak przygotowanym roztworem napełnić zbiorniki na ciecz roboczą. Zawartość zbiorników wystarcza średnio na 1,5 h pracy.
Dopuszcza się zwiększenie proporcji gliceryna:woda do 60:40 lub nawet 70:30 - wówczas mgła jest bardziej gęsta.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link