Ortus 05 SC 1L

Kod towaruP10000190
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Ortus na przędziorka
Środek na przędziorka w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

Zalety produktu
» działa kontaktowo i żołądkowo
» zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków
» jest szczególnie przydatny tam, gdzie trzeba zwalczyć liczną populację szkodników
» zawiera substancję czynną fenpiroksymat z nowej grupy chemicznej
» działa długo – nawet do 7 tygodni
» może być stosowany przez cały sezon.
» jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych: w przypadku redukcji owadów drapieżnych następuje szybka odbudowa populacji.

Zakres stosowania
» Jabłoń: przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
» Grusza: przędziorek owocowiec i przedziorek chmielowiec, podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy
» Śliwa: przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy
» Porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona: wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec
» Truskawka: roztocz truskawkowiec, przędziorek chmielowiec
» Agrest: przędziorek chmielowiec
» Malina: przędziorek chmielowiec
» Winorośl: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Pomidor, papryka, oberżyna, ogórek, cukinia uprawiane pod osłonami: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec
» Szkółki leśne drzew liściastych: przędziorek lipowiec
» Szkółki leśne drzew iglastych: przędziorek sosnowiec

Wskazówki dotyczące stosowania
» Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody
» Środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych
» Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów
» Zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-79/2012030.10.202430.10.2024

Ortus 05 SC 1L

Kod towaruP10000190
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Ortus na przędziorka
Środek na przędziorka w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

Zalety produktu
» działa kontaktowo i żołądkowo
» zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków
» jest szczególnie przydatny tam, gdzie trzeba zwalczyć liczną populację szkodników
» zawiera substancję czynną fenpiroksymat z nowej grupy chemicznej
» działa długo – nawet do 7 tygodni
» może być stosowany przez cały sezon.
» jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych: w przypadku redukcji owadów drapieżnych następuje szybka odbudowa populacji.

Zakres stosowania
» Jabłoń: przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy
» Grusza: przędziorek owocowiec i przedziorek chmielowiec, podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy
» Śliwa: przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy
» Porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona: wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec
» Truskawka: roztocz truskawkowiec, przędziorek chmielowiec
» Agrest: przędziorek chmielowiec
» Malina: przędziorek chmielowiec
» Winorośl: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Pomidor, papryka, oberżyna, ogórek, cukinia uprawiane pod osłonami: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami: przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec
» Szkółki leśne drzew liściastych: przędziorek lipowiec
» Szkółki leśne drzew iglastych: przędziorek sosnowiec

Wskazówki dotyczące stosowania
» Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody
» Środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych
» Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów
» Zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-79/2012030.10.202430.10.2024