Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Mythic 10 SC 0,5l

Do not delete this link

Mythic 10 SC 0,5l

Kod towaru: P00000056

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

MYTHIC® 10 SC to nowy preparat, nienależący do grupy pyretroidów, do zwalczania pluskwy domowej, karaczanów oraz pcheł.
Nowoczesna substancja aktywna o unikalnym mechanizmie działania

Wprowadza nową jakość w zwalczaniu pluskiew oraz innych szkodników. Zupełnie odmienny mechanizm działania w porównaniu do innych insektycydów, zwłaszcza tych z grupy pyretroidów. Wpływa na proces oddychania mitochondrium, zaburzając proces wytwarzania ATP.

Co więcej, w przeciwieństwie do pyretroidów jest niewykrywalny dla owadów, przez co owady nie unikają kontaktu z opryskaną powierzchnią.

Niezawodna skuteczność wobec uodpornionych populacji pluskiew i karaczanów czyni z preparatu Mythic® 10 SC cenny oręż dla profesjonalistów w walce ze szkodnikami.

- insektycyd z nową substancją aktywną o unikalnym mechanizmie działania, innym niż pyretroidy, organofosforany i insektycydy karbaminianowe.

- doskonała skuteczność przeciwko pluskwom, nawet tym, które wykształciły uodpornienia, potwierdzona przez profesjonalistów w Europie i USA.

- łatwy i niezawodny w użyciu, może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, hotele, koszary wojskowe), w zakładach przemysłowych, w pomieszczeniach inwentarskich oraz na środkach transportu.*

- oprócz pluskiew skuteczny także przeciwko karaczanom i pchłom.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link