Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Karate Zeon 050 CS 1L

Do not delete this link

Karate Zeon 050 CS 1L

Kod towaru: P10000186

Chcesz zobaczyć swoje osobiste ceny? Zaloguj się.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacje o produkcie

Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%)

Zakres stosowania
1. Rośliny rolnicze

» Ziemniak
- Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- Chowacz brukwiaczek
- Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
- Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
- Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne
- Gnatarz rzepakowiec
» Pszenica ozima, jęczmień jary
- Skrzypionki
- Mszyce
- Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż)
» Kukurydza
- Omacnica prosowianka
- Mszyce

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- Mszyca jabłoniowa

3. Rośliny warzywne w gruncie
» Cebula
- Wciornastek tytoniowiec
- Śmietka cebulanka
» Kapusta głowiasta
- Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka
- Mszyca kapuściana
- Śmietka kapuściana
- Wciornastek tytoniowiec

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Aronia
- Mszyce
- Omacnica jarzębianka
- Zwójka różóweczka
» Chmiel
- Pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka
» Len zwyczajny (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)
- Pchełki – pchełka lnowa, długostopka lnowa
- Wciornastki – wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec
» Konopie siewne (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)
- Pchełka chmielowa
- Omacnica prosowianka
» Kukurydza cukrowa
- Omacnica prosowianka


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link