Kanemite 150 SC 1l

Kod towaruP10000281
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Akarycyd będący koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Na szkodnika  działa kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo. Zwalcza wszystkie stadiarozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu.
Środek przeznaczony do sto sowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnych:
acekwinocyl (substancja z grupy pochodnych naftochinonów) - 164 g/l (15,77%)

Zalety produktu
» Japońska technologia w obronie Twoich upraw!
» Zupełnie nowy, unikalny mechanizm działania
» Szybkie działanie – efekt „knock down”
» Długotrwałe działanie na przędziorki
» Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków
» Bezpieczny dla ludzi i środowiska
» Bardzo bezpieczny dla owadów zapylających  i pożytecznych i w związku z tym polecany w IPO
» Brak odporności (w tym odporności krzyżowej z innymi akarycydami) – dobry produkt do rotacji

Nowy, unikalny mechanizm działania
» Blokuje transport elektronów w mitochondrialnym kompleksie III
» Brak odporności krzyżowej z akarycydami z innych grup chemicznych, w tym z grupy METI

Zakres stosowania
» Jabłoń
- przędziorek owocowiec

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Śliwa
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Wiśnia, czereśnia
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Malina i jeżyna
- przędziorek chmielowiec
» Truskawka
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Chmiel
- przędziorek chmielowiec
» Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna (uprawiane pod osłonami)
- przędziorek chmielowiec
» Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami
- przędziorki
» Szkółki leśne drzew liściastych i iglastych
- przędziorki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-211/2016028.02.202628.02.2027

Kanemite 150 SC 1l

Kod towaruP10000281
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Akarycyd będący koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Na szkodnika  działa kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo. Zwalcza wszystkie stadiarozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu.
Środek przeznaczony do sto sowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnych:
acekwinocyl (substancja z grupy pochodnych naftochinonów) - 164 g/l (15,77%)

Zalety produktu
» Japońska technologia w obronie Twoich upraw!
» Zupełnie nowy, unikalny mechanizm działania
» Szybkie działanie – efekt „knock down”
» Długotrwałe działanie na przędziorki
» Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków
» Bezpieczny dla ludzi i środowiska
» Bardzo bezpieczny dla owadów zapylających  i pożytecznych i w związku z tym polecany w IPO
» Brak odporności (w tym odporności krzyżowej z innymi akarycydami) – dobry produkt do rotacji

Nowy, unikalny mechanizm działania
» Blokuje transport elektronów w mitochondrialnym kompleksie III
» Brak odporności krzyżowej z akarycydami z innych grup chemicznych, w tym z grupy METI

Zakres stosowania
» Jabłoń
- przędziorek owocowiec

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Śliwa
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Wiśnia, czereśnia
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Malina i jeżyna
- przędziorek chmielowiec
» Truskawka
- przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
» Chmiel
- przędziorek chmielowiec
» Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna (uprawiane pod osłonami)
- przędziorek chmielowiec
» Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami
- przędziorki
» Szkółki leśne drzew liściastych i iglastych
- przędziorki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-211/2016028.02.202628.02.2027
Inspiracje z Banku wiedzy
przędziorek
Przędziorek — zwalczanie
Przędziorki stanowią zagrożenie dla upraw ogrodniczych. Najczęściej występującym gatunkiem jest przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Zwalczanie przędziorków jest trudne, ponieważ bardzo szybko się rozmnażają i wyrządzają szkody w krótkim czasie. Royal Brinkman oferuje pełną gamę organizmów pożytecznych oraz środków chemicznych do zwalczania przędziorków.
środki ochrony roślin
Oprysk na przędziorka w różnych uprawach
Przędziorki stanowią jedno z największych zagrożeń w różnych uprawach ogrodniczych. Z uwagi na coraz większe ograniczenia w ofercie dostępnych preparatów oraz odporność krzyżową szkodnika, walka z nim nie jest łatwa. Przędziorek bardzo szybko rozwija się w wysokiej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza.
Najnowsze artykuły