Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Dursban 480 EC 5l

Do not delete this link

Dursban 480 EC 5l

Kod towaru: P10000234

Chcesz zobaczyć swoje osobiste ceny? Zaloguj się.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacje o produkcie

Dursban 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze, brokule oraz pędraków w odnowieniach, zalesieniach, na plantacjach nasiennych oraz w leśnych szkółkach drzew iglastych i liściastych, szkółkach roślin sadowniczych i szkółkach krzewów i drzew ozdobnych. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, a w uprawach małoobszarowych do stosowania przy użyciu lancy doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego. 

Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 480 g/l (44,86%)

Zakres stosowania
» Rzepak ozimy
- Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)
- Słodyszek rzepakowy (zabieg wykonywany przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
» Kalafior
- Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica
» Brokuł
- Gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne oraz szkółki leśnych gatunków iglastych i liściastych
- pędraki
» Szkółki roślin sadowniczych
- pędraki
» Szkółki krzewów i drzew ozdobnych
- pędraki


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link