Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Dithane Neo Tec 75 WG 20kg

Do not delete this link

Dithane Neo Tec 75 WG 20kg

Kod towaru: P10000233
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacje o produkcie

DITHANE NeoTec 75 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przędziorków. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 750g/kg (75%)

Zastosowanie w uprawie pszenicy ozimej
Zwalczana choroba: Septoriozy liści
- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
- Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
- Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zastosowanie w uprawie ziemniaka
Zwalczana choroba: alternarioza, zaraza ziemniaka
- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
- Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych,
w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
- Liczba zabiegów: 8.
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
- Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

Zastosowanie w uprawie pomidora
Zwalczana choroba: Alternarioza, zaraza ziemniaka
- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
- Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.
- Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
- Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zaztosowanie w uprawie jabłoni
Zwalczana choroba: parch jabłoni
- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
- Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
- Odstęp między zabiegami: 14 dni.
- Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link