Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Dimilin 480 SC 1l

Do not delete this link

Dimilin 480 SC 1l

Kod towaru: P10000208

Chcesz zobaczyć swoje osobiste ceny? Zaloguj się.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacje o produkcie

Zawartość substancji czynnej:
diflubenzuron (związek z grupy benzoilomoczników) - 480 g/l (40,03%)

Opis działania
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny, do rozcieńczania wodą o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw szkodników gryzących i ssących w roślinach sadowniczych oraz larw szkodników zjadających liście w leśnictwie (stosowany aparaturą agrolotniczą). Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz aparaturą agrolotniczą.
Stosowanie środka sprzętem agrolotniczym możliwe jest wyłącznie przez osoby posiadające dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, w szczególności poprzez ukończenie szkolenia w tym zakresie.

Stosowanie środka - rośliny sadownicze

a. Jabłoń
- owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,375 l/ha
W celu podniesienia skuteczności zabiegów środek Dimilin 480 SC można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold (w stężeniu 0,015%).
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Środek stosować od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71) do fazy, gdy owoce osiągają 70% typowej wielkości (BBCH 77).
Dokładny termin zabiegu najlepiej ustalić na podstawie obserwacji odłowu motyli w pułapkach feromonowych.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 750 l/ha

- zwójki liściowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
W celu podniesienia skuteczności zabiegów środek Dimilin 480 SC można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold (w stężeniu 0,015%).
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w okresie wylęgania się gąsienic. Środek stosować od końca fazy kwitnienia (BBCH 69) do fazy, gdy owoce osiągają 70% typowej wielkości (BBCH 77)
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 750 l/ha

- pordzewiacz jabłoniowy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
W celu podniesienia skuteczności zabiegów środek Dimilin 480 SC można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold (w stężeniu 0,015%).
Termin stosowania:
Środek stosować od końca fazy kwitnienia (BBCH 69) do fazy, gdy owoce osiągają 70% typowej wielkości (BBCH 77).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jabłoni: 2

b. Grusza
- miodówki gruszowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha
W celu podniesienia skuteczności zabiegów środek Dimilin 480 SC można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold (w stężeniu 0,015%).
Termin stosowania:
Środek stosować w okresach maksimum składania jaj i początku wylęgania się larw, przed kwitnieniem grusz (od fazy białego pąka - BBCH 57), po kwitnieniu grusz lub w drugiej albo trzeciej dekadzie czerwca, do fazy, gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 78).
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie gruszy: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Stosowanie środka - leśnictwo

a. Sosna zwyczajna
- brudnica mniszka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05-0,1 l/ha
Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC w dawce: 0,7 l/ha.

- barczatka sosnówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,1 l/ha
Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC w dawce: 0,7 l/ha.

- borecznik sosnowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC w dawce: 0,7 l/ha.
Zalecana ilość wody: 2,3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link