Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Conserve 120 SC 0,5 L

Do not delete this link

Conserve 120 SC 0,5 L

Kod towaru: P10000206

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
karton = 10 litr
karton = 20 szt.
szt. = 0,5 litr
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Rejestracja

Numer zezwolenia śor Zmiany zezwolenia W handlu dozwolony do Stosowanie dozwolone do
R-27/2015 wu 0 30.10.2023 30.10.2024

Informacje o produkcie

Promocja:
• przy zakupie 2 sztuk Conserve dostaniesz Sugarbait w cenie 100 zł
• przy zakupie 4 sztuk Conserve dostaniesz Sugarbait w cenie 50 zł
Promocja ważna do 30 czerwca 2023 lub do wyczerpania zapasów.

Conserve™ SC Insect Control zwalcza wciornastki, w tym najgroźniejszego wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis).
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
spinosad (Spinozyn A +Spinozyn D)
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) - 120 g/l (11,6%)

Zalety produktu
» działa kontaktowo i żołądkowo
» zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników
» nie powoduje odporności krzyżowej
» bezpieczny dla roślin

Opis działania
Conserve jest środkiem owadobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych na roślinach ozdobnych uprawianych pod osłonami. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo. W roślinie wykazuje działanie wgłębne. Środek otrzymywany jest w wyniku procesu fermentacji bakteryjnej, a flora bakteryjna pozyskiwana jest z organizmów zasiedlających glebę. Uszkadza system nerwowy szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć po upływie kilku godzin.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych

Stosowanie środka
Rośliny ozdobne (pod osłonami) wciornastek zachodni
Maksymalna / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w 100 litrach wody)
Termin stosowania: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych szkodnika.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach. W przypadku wykonania 2 zabiegów w odstępie 7-10 dni, należy odczekać co najmniej 10 tygodni przed ewentualnymi kolejnymi zabiegami środkiem Conserve. Maksymalnie wykonać 6 zabiegów (po 2 zabiegi w 3 blokach).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie – 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni (1. i 2. zabieg w danym bloku) i co najemnej 10 tygodni pomiędzy kolejnymi blokami
Zalecana ilość wody: 5 – 10 l/ 100 m2 (500 - 1000 l/ha) w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

Uwagi:
1. Opryskiwać dokładnie całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej opryskiwanej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. Do roślin szczególnie wrażliwych należy fiołek afrykański (Saintpaulia).
3. Zabiegi pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych.
4. W uprawach pod osłonami łączna liczba zabiegów środkiem Conserve i innymi środkami ochrony roślin zawierającymi substancję czynną spinosad nie może przekraczać 6 zabiegów (3 bloki po 2 zabiegi) w ciągu 12 miesięcy, niezależnie od liczby sezonów produkcyjnych.
W ramach strategii antyodpornościowej rekomenduje się:
- stosowanie środka wyłącznie w zalecanym stężeniu
- oraz włączenie do przyjętego programu ochrony środków zawierających substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania na szkodnika.

Zwalczanie wciornastków z użyciem atraktantu Sugarbait
Atraktant Sugarbait wywabia szkodniki z ich kryjówek, przez co łatwiej stykają się z one zastosowanym środkiem ochrony roślin. Sugarbait jest specjalną mieszanką trzech cukrów prostych, najbardziej przyswajalną dla owadów. Różnica między preparatem Sugarbait a zwykłym cukrem polega na różnym efekcie działania: po zastosowaniu zwykłego cukru szkodniki zostają wywabione z kryjówek, ale później następuje wzrost ich populacji. Po zastosowaniu Sugarbait nie dochodzi do namnażania szkodnika.
Szkodniki po wyjściu z ukrycia są o wiele bardziej dostępne, dzięki czemu lepszy jest ich kontakt z substancją aktywną zawartą w Conserve, a sam zabieg jest znacznie skuteczniejszy.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link