Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Mosskade [PL] 1 ltr

Do not delete this link

Mosskade [PL] 1 ltr

Kod towaru: 180709596

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

litr
karton = 12 litr
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

W 100% naturalny preparat zwalczający wątrobowce, mchy i glony (zawiera skrobię pochodzenia roślinnego, białka, oleje, kwas mlekowy i wodę) Do stosowania w szkółkach, terenach zieleni i ogrodach.

• MossKade jest preparatem działającym kontaktowo, pokrywającym powierzchnię glonów, mchów i wątrobowców powłoką działającą fizycznie.
• Mosskade powinien być użyty w momencie zauważenia pierwszych glonów, mchów lub wątrobowców, ponieważ ich młode stadia rozwojowe są bardziej podatne na działanie preparatu.
• Bezpośredni oprysk preparatem MossKade likwiduje rozwinięte glony, mchy i wątrobowce, zdarza się jednak że wymagane jest powtórzenie zabiegu.
• MossKade na twardych powierzchniach poddanych opryskowi (np. drewno lub beton) tworzy warstwę chroniącą przed ponownym pojawianiem się glonów, mchów lub wątrobowców.
• W większości przypadków efekty są widoczne po kilku dniach.
• MossKade nie zawiera substancji aktywnych, dlatego też nie wymaga rejestracji (decyzja nr 158 UE z 16 maja 2014r.).

Sposób użycia
• MossKade zaczyna działać dopiero po wyschnięciu w postaci powłoki.
• Zabieg powinien być wykonany we wczesnych godzinach porannych, aby było dostatecznie dużo czasu na wyschnięcie środka.
• Wysoka wilgotność powietrza występująca we wczesnych godzinach porannych sprzyja powodzeniu zabiegu, ponieważ mchy i wątrobowce aktywnie wtedy oddychają.
• Stosowanie jesienią, zimą i wiosną daje najlepsze efekty. Stosowanie latem jest mniej skuteczne, ponieważ przyrosty letnie trudniej pokryć warstwą preparatu.
• Preparat najlepiej stosować we wczesnym stadium rozwoju glonów, mchów i wątrobowców, ponieważ są one najbardziej podatne na działanie środka.
• Nie stosować w temperaturze poniżej 5⁰C i powyżej 25⁰C.
• Nie stosować przed podlewaniem odgórnym lub spodziewanym deszczem.
• MossKade działa tylko na powierzchni, którą pokryje, likwiduje więc wierzchnią warstwę glonów/mchów/wątrobowców – warstwy położone niżej mogą rosnąć dalej. Trudno też pokrywa się powierzchnie pionowe. W związku z tym może być konieczne powtórzenie zabiegu.
• Należy wstrząsnąć przed użyciem, w celu dokładnego wymieszania preparatu. Zaleca się wlewać preparat przez sito, np. filtr otworu wlewowego opryskiwacza plecakowego.
• Nie mieszać z innymi produktami.
• MossKade powinien być stosowany przy pomocy opryskiwaczy, oprysk powinien zapewniać jak najdokładniejsze pokrycie glonów/mchów/wątrobowców. Zaleca się oprysk grubokroplisty, np. za pomocą dyszy płaskostrumieniowej. Surfaktanty mogą być pomocne w przypadku mchów. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z doradcą. Można stosować za pomocą konewki.
• Jeśli po zabiegu pojawiają się grzyby, oznacza to, że preparat nie wysechł całkowicie. Aby usunąć grzyby, należy opryskać je wodą z dodatkiem nawozu o wartości EC=0,5.
• Należy upewnić się, że używany do aplikacji sprzęt jest wyczyszczony przed i po użyciu (MossKade zasychając może zatykać dysze).

Dawkowanie
• MossKade należy stosować w dawce 1 część preparatu na 7-10 części wody. W większości przypadków zalecana proporcja to 1:9. Na przykład: 2 litry MossKade w 18 litrach wody da 20 litrów cieczy roboczej, która starczy na około 100 m2.

Bezpieczeństwo uprawy
MossKade jest bezpieczny dla większości upraw, jednak mogą wystąpić drobne oparzenia. Dlatego zaleca się wykonanie testu przed zastosowaniem środka. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu oraz w wysokich temperaturach.

Przechowywanie
MossKade należy przechowywać poza dostępem promieni słonecznych, w chłodnym (1-15⁰C), ciemnym pomieszczeniu. Po otwarciu produkt ma ograniczoną przydatność do użycia (6 miesięcy), przy czym należy upewnić się, czy jest dobrze zamknięty.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link