Indywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktówProgram lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Vivando 0,25L

Do not delete this link

Vivando 0,25L

Kod towaru: P50100491

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

szt.
karton = 24 szt.
szt. = 0,25 litr
Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Informacje o produkcie

Vivando jest fungicydem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Substancja aktywna zawarta w preparacie hamuje podział komórkowy i oddzielanie zarodników grzybni. Nieregularnie podzielone lub niezróżnicowane zarodniki konidialne powodują całkowite zahamowanie zarodnikowania. Efekty działania preparatu widać już po 13-14 dniach od zastosowania. Efektywność sięga 98%.
W celu poprawy wydajności oprysku, warto do cieczy roboczej dodać adiuwant.

Substancja biologicznie czynna
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 500 g/l (42,02%)

Zalety produktu
» Nowy i unikalny mechanizm działania na patogeny
» Najwyższa skuteczność przeciwko daktylium w uprawie pieczarki
» Doskonałe zwalczanie mączniaka prawdziwego w uprawie warzyw
» Fungicyd kompatybilny z IPM

Zastosowanie w uprawach pomidora pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy pomidora
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach bakłażana i papryki pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach ogórka, cukini i melona pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy dyniowatych
» Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym całkowicie rozwiniętego do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,2 l/ha (zalecane stężenie: 0,02 l środka w 100 l wody).
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach pieczarki w pieczarkarniach
Zwalczane choroby: Daktylium
» Środek zastosować do 7-9 dni po nałożeniu okrywy, przed rozpoczęciem owocowania. Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ml/m2 podłoża.
» Zalecana ilość wody: 150 ml/ m2  podłoża.
» Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link