Wszystko dla profesjonalnego ogrodnictwaIndywidualne porady specjalistówPonad 10 000 produktów
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa
Logo image

Tilt Turbo 575 EC 1l

Do not delete this link

Tilt Turbo 575 EC 1l

Kod towaru: P10000273

Chcesz zobaczyć swoje osobiste ceny? Zaloguj się.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania w 1 minutę: poproś o dostęp.

Twoje zapytanie zostanie przesłane do przypisanego Ci opiekuna, który skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Informacje o produkcie

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej
propikonazol (związek z grupy triazoli)- 125 g/l (12,8%)
fenpropidyna (związek z grupy morfolin)- 450 g/l (45,9%)

Rośliny rolnicze
Zboża ozime
» Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- rdza brunatna
- brunatna plamistość liści
- septorioza plew

» Jęczmień ozimy
- mączniak prawdziwy
- plamistość siatkowa
- rynchosporioza zbóż
- rdza jęczmienia
- fuzarioza kłosów

» Pszenżyto ozime
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- brunatna plamistość liści
- rdza brunatna
- septorioza plew
- rynchosporioza zbóż

» Żyto ozime
- mączniak prawdziwy
- rdza brunatna
- rynchosporioza zbóż

Zboża jare
» Pszenica jara
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- rdza brunatna
- septorioza plew

» Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy
- plamistość siatkowa
- rynchosporioza zbóż
- rdza jęczmienia


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link