Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz
Logo image

Signum 33 WG 2,5kg

Do not delete this link

Signum 33 WG 2,5kg

Kod towaru: P10000265

Cena produktu dostępna po zalogowaniu.

Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.

szt.
karton = 4 szt.
Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).

Rejestracja

Numer zezwolenia śor Zmiany zezwolenia W handlu dozwolony do Stosowanie dozwolone do
R - 33/2010 0 31.07.2023 31.07.2024

Informacje o produkcie

Signum 33 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Zawiera dwie substancje czynne o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Jest to najlepsze połączenie przeznaczone do ochrony najbardziej wymagających upraw.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Substancja biologicznie czynna
piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) - 67 g/kg (6,7%)
boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg (26,7%)

Zalety produktu
» szeroki zakres zwalczanych patogenów
» wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych
» perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne
» okres prewencji dla pszczół - nie dotyczy

Zastosowanie w uprawach pomidora pod osłonami
Zwalczane choroby: zaraza ziemniaka, szara pleśń
» Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
» Zalecana dawka: 0,2% (200 g w 100 litrach wody)
» Zalecana ilość wody: 100 litrów wody / 1000 m2
» Odstęp między zabiegami: 7 dni (przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania)
» Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie

Zastosowanie w uprawach owoców miękkich
» Truskawka: szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki
» Wiśnia: brunatna zgnilizna drzew pestkowych
» Malina: szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny
» Czarna porzeczka: antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Zastosowanie w polowych uprawach warzyw
» Cebula: mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie Stemphylium
» Kapusta głowiasta: czerń krzyżowych, szara pleśń
» Marchew: alternarioza naci, mączniak prawdziwy
» Pomidor uprawiany w polu: zaraza ziemniaka, alternarioza


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link