Koszyk
0 produkt(y)
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wiodący w ogrodnictwieDostawca produktów i usługSpecjaliści w wielu dziedzinachOgólnoświatowy dostawca
Na skróty

  Pomoc

   Masz pytanie dotyczące sklepu?
   Zadzwoń: 32 326 20 69

   Kontakt z działami sprzedaży:
   Warszawa 22 721 58 04
   Tychy 32 326 20 60
   Poznań 61 872 61 51
Logo image

Ochrona Tilt Turbo 575 EC 1l

Do not delete this link

Ochrona Tilt Turbo 575 EC 1l

Kod towaru: P10000273
Zadaj pytanie swojej osobie kontaktowej 

Informacje o produkcie

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej
propikonazol (związek z grupy triazoli)- 125 g/l (12,8%)
fenpropidyna (związek z grupy morfolin)- 450 g/l (45,9%)

Rośliny rolnicze
Zboża ozime
» Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- rdza brunatna
- brunatna plamistość liści
- septorioza plew

» Jęczmień ozimy
- mączniak prawdziwy
- plamistość siatkowa
- rynchosporioza zbóż
- rdza jęczmienia
- fuzarioza kłosów

» Pszenżyto ozime
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- brunatna plamistość liści
- rdza brunatna
- septorioza plew
- rynchosporioza zbóż

» Żyto ozime
- mączniak prawdziwy
- rdza brunatna
- rynchosporioza zbóż

Zboża jare
» Pszenica jara
- mączniak prawdziwy
- septoriozy liści
- rdza brunatna
- septorioza plew

» Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy
- plamistość siatkowa
- rynchosporioza zbóż
- rdza jęczmienia


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.
Do not delete this link