Luna Experience 400 SC 1l

Kod towaruP10000278
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Fungicyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

Zawartość substancji czynnych:
fluopyram - (związek z grupy anilidów) - 200 g/l (17,7%)
tebukonazol - (związek z grupy triazoli) - 200 g/l (17,7%)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- parch jabłoni, mączniak jabłoni
- choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna)
» Grusza
- parch gruszy
- choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna)
» Wiśnia, czereśnia
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
» Marchew
- alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
» Por
- alternarioza, rdza pora

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- Rak drzew owocowych, rdza gruszy
- Choroby przechowalnicze: alternarioza, zgnilizna powodowana przez Nectria galligena
» Wiśnia, czereśnia
- Drobna plamistość liści drzew pestkowych, dziurkowatość liści, szara pleśń
- Gorzka zgnilizna owoców
» Morela, brzoskwinia, śliwa
- Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, szara pleśń
» Malina
- Zamieranie pędów, rdza maliny
» Leszczyna
- Monilioza leszczyny
» Winorośl
- Mączniak prawdziwy, szara pleśń
» Marchew
- Zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni marchwi powodowana przez Rhexocercosporidium carotae
» Pietruszka korzeniowa, pasternak
- Alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni marchwi powodowana przez Rhexocercosporidium carotae
» Cebula, czosnek
- Zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, Stemphylium
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, brokuł, kalafior
- Czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-89/2015028.02.202528.02.2026

Luna Experience 400 SC 1l

Kod towaruP10000278
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Fungicyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

Zawartość substancji czynnych:
fluopyram - (związek z grupy anilidów) - 200 g/l (17,7%)
tebukonazol - (związek z grupy triazoli) - 200 g/l (17,7%)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- parch jabłoni, mączniak jabłoni
- choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna)
» Grusza
- parch gruszy
- choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna)
» Wiśnia, czereśnia
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
» Marchew
- alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
» Por
- alternarioza, rdza pora

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- Rak drzew owocowych, rdza gruszy
- Choroby przechowalnicze: alternarioza, zgnilizna powodowana przez Nectria galligena
» Wiśnia, czereśnia
- Drobna plamistość liści drzew pestkowych, dziurkowatość liści, szara pleśń
- Gorzka zgnilizna owoców
» Morela, brzoskwinia, śliwa
- Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, szara pleśń
» Malina
- Zamieranie pędów, rdza maliny
» Leszczyna
- Monilioza leszczyny
» Winorośl
- Mączniak prawdziwy, szara pleśń
» Marchew
- Zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni marchwi powodowana przez Rhexocercosporidium carotae
» Pietruszka korzeniowa, pasternak
- Alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni marchwi powodowana przez Rhexocercosporidium carotae
» Cebula, czosnek
- Zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, Stemphylium
» Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, brokuł, kalafior
- Czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-89/2015028.02.202528.02.2026